close

Enter

Log in using OpenID

20-22 ARALIK İTÜ TAŞKIŞLA

embedDownload
M Ü LT ECİL E R İŞ Çİ ÖL
T Ü R K İ Y E ’ N İ N K Ü RTA J ROB O
İ N S A N K E N T SE L D ÖN ÜŞÜ M S
H A K L A R I HE SL E R K A DIN CİN
G Ü N D E M İ T R A NSFOBİ POL İS
KONF E R A NS I ŞİD D E T İ GE Zİ P
İTÜ TAŞKIŞLA
AÇ LIK GRE V LE Rİ RE Y
H O MOFOBİ ROB O SK İ
YA RGIL A M A
GÖ Ç ME NL E R 2013
20-22 ARALIK
İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMALARI AĞI
KONFERANS HAKKINDA BİLGİ İÇİN:
WWW.İNSANHAKLARİGUNDEMİ.NET
20 ARALIK CUMA
SERGİ AÇILIŞI: TÜRKİYE’DEN
ŞİDDET HİKAYELERİ 12:30-13:00
AÇILIŞ KONUŞMALARI 13:00-14:00
Esra Demir Gürsel, Gürkan Korkmaz, Mustafa Polat
CEZA VE CEZASIZLIK POLİTİKALARI:
HUKUKUN ARAÇSALLIĞI 14:15-16:00
Moderatör – İsmail Saymaz
Hukuk Devleti, Kolluk Güçleri ile İlgili
Mevzuat ve Cezasızlık Döngüsü
Öznur Sevdiren, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Zorunlu Askerlerin Yaşadığı Hak İhlallerinde Cezasızlık
Yiğit Aksakoğlu, Asker Hakları
Avukatlıktan Sanıklığa Uzanan Bir Yol:
Türkiye’de Avukat Yargılamaları
Ayşegül Karpuz, Avukat
Devletin Son Dönem İnsan Hakları Savunucuları Politikası:
İnsan Hakları Savunucularının Kriminalize Edilmesi
Osman İşçi, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türkiye’de LGBT Mahpus Olmak
Elif Avcı, Lambdaistanbul
Türkiye’de Çocuk Olarak İnfaz Kurumunda Olmak
Emrah Kırımsoy, Gündem Çocuk Derneği
Ömürlük Bir Ceza: Ağırlaştırılmış Müebbet
Nurşan Rotinda Polat, Avukat. Gurbet Uçar, Avukat
Verilerle Türkiye Hapishanelerinin Son
Durumu ve Artan Mahpus Ölümleri
Mustafa Eren, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
KÜRT SORUNU VE BARIŞ SÜRECİNDE
KONUŞULMAYANLAR 14:15-16:00
Moderatör – Şemsa Özar
Devlet Eliyle Yürütülen Yoksullaştırma Konsepti
Mehmet Şerif Camcı, Sarmaşık Derneği
Metropole Göç Eden Ailelerin Çocuklarının Eğitim
Eşitliğindeki Yeri ve Sosyal Eşitsizliğin Üretimi
Berivan Emre Korkut, Başak Kültür ve Sanat Vakfı
Çözüm Sürecine İnsan Güvenliği Ekseninden
Bakmak: Tespitler ve Öneriler
Hale Akay, Helsinki Yurttaşlar Derneği
Zeynep Şarlak, Helsinki Yurttaşlar Derneği
Üniversitelerde Disiplin Soruşturmaları:
Öğrencilerin İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü
Gülşah Kurt
Kim o “Öteki?”: Zorunlu Göç Neticesi İstanbul’a Yerleşmiş
İkinci Nesil Kürt Kadınının Gündelik Hayat Pratikleri ve
Uğradığı Ayrımcılık ile İnsan Hakları İhlalleri Deneyimleri
Elçin Cavlan
Suça Karışmış Bireylere İlişkin Toplumsal
Önyargı ve Ayrımcılık Tutumları
Birgül Haznedaroğlu
GENEL AHLAKIN İNŞASINDA
AYRIMCILIK VE HUKUKUN
ROLÜ 11:30-13:15
Moderatör – Sezen Yalçın
Türkiye’de Transseksüellere Karşı Toplumsal Tutumlar
Burçak Cürül, Editör, Medyatava
Türkiye’de Seks İşçiliği: Kadın, Erkek ve Transgender
Seks İşçilerine Yönelik Ayrımcılık ve Şiddet
Kemal Ördek, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Yaşam Hakkı İhlalleri Çerçevesinde Türkiye’de
LGBT Bireylere Karşı Ayrımcılıkta Hukukun
Oynadığı Rol Üzerine Bir Değerlendirme
TÜRKİYE’NİN “MİSAFİRLERİ”: GÖÇMEN
VE MÜLTECİLER 16:15-18:00
Savaşta Kadın Hakikatleri ve Kadınların
Barış Sürecine Katılımları
Feyza Akınerdem, Barış İçin Kadın Girişimi
Nazan Üstündağ, Barış İçin Kadın Girişimi
Trans Özneler ve Yargısal Sembolik Şiddetin Mimarisi
Türkiye’de Yargının Yabancılara ve Mültecilere Yaklaşımı
SINIRLARDA YAŞAMAK 16:15-18:00
YAŞAM ALANLARINA YÖNELİK NEOLİBERAL MÜDAHALELER 14:15-16:00
Moderatör – Ayşe Akalın
Abdulhalim Yılmaz, Avukat
Kentlerdeki Mülteciler
Taner Kılıç, Avukat, Mülteci-Der
Türkiye’de Mülteci Olma Hali: Aklın ve
Bedenin Belirsizliğe Okuduğu Meydan
Özge Biner, Gediz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Göçmen ve Mülteciler: Tanıklıklar
Zakira Frotan, Mohammad Ali Hekmat
21 ARALIK CUMARTESİ
TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK 09:30-11:15
Moderatör – Esen Özdemir
Bir Hak İhlali Olarak Erken/Zorla Evlilikler
ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları
Selen Doğan, Uçan Süpürge
Tıbbi Perspektiften Beden ve Üreme Politikaları
Hazal Atay, Women on Waves
Türkiye’de Dul ve Boşanmış Kadınların
Evlilik Sonrası Deneyimleri
Esra Gedik, ODTÜ Sosyoloji Bölümü
Mor Çatı Deneyimi Üzerinden Türkiye’de Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadelede Sosyal Hizmet Politikalarına Bakış
Selime Büyükgöze, Mor Çatı
CEZAEVLERİNDE AYRIMCILIK
VE ŞİDDET 11:30-13:15
Moderatör – Ümit Biçer
Moderatör – H. Neşe Özgen
Sınır ve Sınırda İnsan Olma Hali: Sınırın
Yeniden Üretilmesinde Şiddetin Rolü
H. Neşe Özgen, MSGSÜ
Roboski Katliamı ve Gelişimindeki
İnsan Hakkı İhlalleri (Tanıklık)
Ferhat Encü
Türkiye-İran Sınırında Yaşam Hakkı
İhlalleri ve Mahkeme Teamülleri
Fırat Bozçalı, Stanford Üniversitesi
Ölümün Kutsallığının İnşası ve Duygu
Çatışması: Roboski Vakası
Hakan Sandal, Bilgi Üniversitesi
22 ARALIK PAZAR
RWI İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMALARI
SUNUMLARI 09:30-11:15
Reyda Ergün, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, SPoD
Sinem Hun, London School of Economics and Political Science
Moderatör – Arzu Becerik
Ekoloji Perspektifinden Haklar
Beyza Üstün, YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
Neo-Liberal Kent Politikalarının İnsan Hakları
Boyutu: Eleştirel Bir Değerlendirme
Çiğdem Şahin, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
“Sapkın” bir mekânın ayna’sından “kriz”e bakıp “taktik”
çıkarmak: Küçük Armutlu Mahallesi Örneği
Burcu Arıkan, Mimar. Esra Çapraz, İstanbul Üniversitesi
Antropoloji Bölümü. İlknur Sudaş Arı, Mimar
İTAATSİZLİK, DEVLET VE
ŞİDDET 16:15-18:00
Moderatör – Kiraz Biçici
Devlet Şiddetinin Yeni Adı: İstisna Hali
Ceylan Begüm Yıldız, Londra Üniversitesi, Birkbeck Hukuk Fakültesi
Türkiye’de Anadilde Eğitim Hakkının Hukuki
Dayana(ksızlı)ğı ve Kültürel Sonuçları
Kim terörist olur? Yasanın ve Yasanın Adaletsizliğinin Vaadi
Türkiye’de Birlikte Yaşayan Eşcinsel Çiftlerin Birlikteliklerini
Kayıt Altına Alamamasının Ortaya Çıkardığı Eşitsizlik
Türkan Özkan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü. Mehmet Arı, Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü
Sinem Derya Çetinkaya
İsmail Alacaoğlu
AİHM’nin Ayrımcılık Yasağı ile İlgili İnceleme
Yöntemi ve Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel
Başvuru Usulünde Uygulanabilirliği
Ulaş Karan
Deniz Yonucu, Cornell Üniversitesi Antropoloji Bölümü
Liberal – Modern Devletin Sınırı Olarak Açlık Grevleri
Vicdani Retçilerin Ret Sebepleri ve Vicdani
Retçileri Bekleyen Sorunlar
Dilan Mızrak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
462 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content