close

Enter

Log in using OpenID

akıllı koltuk - ResearchGate

embedDownload
TARİFNAME
SAĞLIKLI POZİSYONDA OTURTAN KOLTUK (AKILLI KOLTUK)
5
Teknik Alan
Bu buluş, masa başında çalışan ve evlerinde bilgisayar başında yanlış pozisyonda oturan
kullanıcıların uyarılması ve buna bağlı olarak sağlıklı pozisyonda oturmaları ile ilgilidir.
10
Önceki Teknik
Ofis koltukları ve/veya evde kullanılan koltuklar temel olarak tekerlekler, tekerlekleri tutan
gövde, yükselip alçalmayı sağlayan piston, arkaya yaslanmayı sağlayan kol, yukarı aşağı
inmeyi sağlayan kol ve oturulan minderlerden oluşmaktadır. Koltuk ile olduğunuz yerde
15
360 derece dönebilir, ileri veya geri hareket edebilirsiniz.
Ofis koltuklarında ve/veya evde kullanılan koltuklarda insan vücudunun şeklini alan
ergonomik tasarımlı koltuklar mevcuttur. Bu ergonomik koltuklar esneme özelliğine sahip
özel süngerlerden yapılmaktadır. Böylelikle koltuk, kullanıcının vücut şeklini alır ve
20
kullanıcı bel ve omuz ağrısını önemli ölçüde azaltır.
Koltuğun sırt kısmının arkaya yaslanması koltuk çeşitlerine göre değişmektedir. Bu iki
çeşit koltuk; kullanıcının arkaya yaslama koluna basarak yaslananlar ve kullanıcının hiçbir
kol kullanmadan arkaya yaslanarak sırt kısmının ve oturduğu kısmın geriye belirli bir açı
25
ile yatmasıdır.
Buluşun Amacı
Bu buluşun amacı, masa başında çalışan ve evlerinde bilgisayar başında oturan
30
kullanıcıları yanlış pozisyonda oturdukları için uyarmak ve sağlıklı pozisyonda oturmalarını
sağlamaktır.
-1-
Şekillerin Açıklaması
Bu buluşun amacına ulaşmak için gerçekleştirilen sağlıklı pozisyonda oturmak için koltuk
ekli şekillerde gösterilmiştir:
5
Şekil 1: Buluş konusu sağlıklı pozisyonda oturtan koltuğun (Akıllı Koltuk’un) sol ön
perspektif görünüşüdür.
Şekil 2: Buluş konusu sağlıklı pozisyonda oturtan koltuğun (Akıllı Koltuk’un) sol arka
perspektif görünüşüdür.
10
Şekil 3: Buluş konusu sağlıklı pozisyonda oturtan koltuğun (Akıllı Koltuk’un) sağ arka
perspektif görünüşüdür.
Şekil 4: Buluş konusu sağlıklı pozisyonda oturtan koltuğun (Akıllı Koltuk’un) sağ ön
perspektif görünüşüdür.
15
Şekillerdeki referansların açıklaması
1: Arka minder
2: Alt minder
3: Koltuk kolu
20
4: Basınç algılayıcı cihaz
5: Titreşim motoru
6: Tek eksende çift yönlü hareket eden motor
7: Batarya
8: Menteşe
25
9: L Profil
10: Koltuk pistonu
11: Alt destek yapı
12: Alt sac
13: Üst sac
30
14: Mil yuvası
-2-
15: Arka destek yapı
16: Metal mil
17: Arkaya yaslama kolu
18: Yukarı kaldırma kolu
5
19: Kontrol ünitesi
20: Motorun alt kısmını tutan sac
21: Sistemi açma-kapama anahtarı
Buluşun açıklaması
10
Buluş konusu sağlıklı pozisyonda oturtan koltuk (Akıllı Koltuk) (Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 ve
Şekil 4) en temel halindedir.
Alt (2) ve arka (1) minderler ergonomik yapıya sahip olup kullanıcının sağlıklı bir şekilde
15
oturmasına olanak sağlamaktadır. Minderlerin içerisinde; iki adet alt minderde (2), dört
adet arka minderde (1) olmak üzere toplam altı adet basınç algılayıcı cihazlar (4)
bulunmaktadır.
Bu
cihazlar
kullanıcının
doğru
veya
sağlıklı
pozisyonda
oturup
oturmadığını kontrol etmekte ve aldığı veriyi kontrol ünitesine (19) iletmektedir.
20
Tek eksende çift yönlü hareket eden motor (6), basınç algılayıcı cihazlar (4) ve kontrol
ünitesi (19) gücünü bataryalardan (7) almaktadır. Ayrıca koltuğun temel özelliklerinden
olan arka minderini (1) arkaya yaslamayı arkaya yaslama kolu (17) ile koltuğu yukarı
çıkarmak veya aşağı indirmek için ise yukarı kaldırma kolu (18) ile yapılabilmektedir.
25
Eğer kullanıcı otururken belini ve omuzunu doğru şekilde arkaya yaslamayıp arka
minderdeki (1) dört adet basınç algılayıcı cihazı (4) çalıştırmamışsa kontrol ünitesi (19)
titreşim motorunu (5) çalıştırmaktadır. Üç saniye boyunca kullanıcıyı uyaran titreşim
motoru (5) son bir kez daha uyarıp alt kısımdaki tek eksende çift yönlü hareket eden
motoru (6) aktif hale getirmektedir.
-3-
İkinci titreşimden sonra devreye giren tek eksende çift yönlü hareket eden motor (6),
kullanıcının belini ve omuzunu doğru şekilde arkaya yaslaması için arkaya doğru
kaldırmaktadır. Bu kaldırma sırasında arka destek yapının (15), alt destek yapı (11) ile
ayrı hareket edebilmesi ve kullanıcının sıkışmaması için arka minder (1), alt minder (2) ile
5
aynı anda hareket edebilmektedir.
Kullanıcı, tek eksende çift yönlü hareket eden motor (6) sayesinde arkaya yaslandıktan
sonra arka minderdeki (1) dört basınç algılayıcı cihazın (4) çalışması sağlanmaktadır.
Böylelikle kontrol ünitesi (19) kullanıcının sağlıklı pozisyonda oturduğunu anlamakta ve
10
kullanıcıyı tek eksende çift yönlü hareket eden motor (6) yardımıyla tekrar ilk haline
getirmektedir.
Kontrol ünitesi (19), belirli periyodlarda kullanıcının sağlıklı pozisyonda oturup
oturmadığını kontrol etmektedir. Kullanıcının sağlıklı pozisyonda oturmadığını tespit
15
ettiğinde ise yukarıda anlatılan şekilde sırasıyla iki kez titreşim motoru (5) ile uyarılmakta
ve daha sonra tek eksende çift yönlü hareket eden motor (6) ile kullanıcının arkaya
yaslanması sağlanmaktadır. Ayrıca kullanıcının isteği doğrultusunda sistemi açıp
kapatabilmesi için sistem açma-kapama anahtarı (21) bulunmaktadır.
20
Buluşun sanayiye uygulama biçimi
Sağlıklı pozisyonda oturtan koltuklar (Akıllı Koltuk’lar) günlük yaşantımızda (ofis, okul,
hastane, ev vb.) kullanılabilir yapıdadır.
25
30
-4-
İSTEMLER
1. Buluş, sağlıklı pozisyonda oturtan koltuk (Akıllı Koltuk) olup özelliği; arka (1) ve alt (2)
minderler, koltuk kolları (3), yukarı kaldırma (18) ve arkaya yaslama (17) kolları,
minderlerin içerisinde kullanıcıların vücut yapılarına göre yerleştirilmiş basınç algılayıcı
5
cihazlar (4), sabit alt sac (12) ve arkaya doğru hareket edebilen üst sac (13),
koltuğun alt destek yapısını oluşturan piston (10), pistonun alt sac ile birleşimini
sağlayan alt destek yapı (11) ve koltuğun sırt kısmını destekleyen arka destek yapı
(15), koltuğu arkaya doğru belirli bir açıya kadar kaldırılmasını sağlayan tek eksende
çift yönlü hareket eden motor (6), ve hareket boyunca alt ve üst sacları birbirine
10
bağlayan menteşeler (8), motorun alt kısmını tutan sac (20), motorun alt ve üst
kısımlarını alt saca (20) ve üst saca (13) tutturulmasını sağlayan miller (16) ve milleri
tutan yapılar (14), motorun alt kısmını tutan sac (20) ve bataryaları (7) alt saca (12)
tutturan L profiller (9), kullanıcıyı uyaran titreşim motoru (5), basınç algılayıcı cihazları
(4), titreşim motorunu (5) ve tek yönlü hareket eden motoru (6) kontrol eden kontrol
15
ünitesi (19), isteğe bağlı olarak sistemi açma-kapama anahtarı (21) karakterize
edilmektedir.
2. İstem 1’e uygun, kullanıcıların üzerine oturdukları sandalye ve koltuk (Akıllı Koltuk)
olup özelliği; kullanıcıların yanlış pozisyonda oturması halinde, yanlış oturma
20
pozisyonunu basınç algılayıcı cihazlar (4) ile fark eden, titreşim motoru (5) sayesinde
titreşimli uyarıda bulunan ve yanlış pozisyonda oturma eyleminin devam edilmesi
durumunda, kullanıcıyı doğru pozisyonda oturmasını tek eksende çift yönlü hareket
eden motor (6) ve kontrol ünitesi (19) ile sağlanmaktadır.
25
3. İstem 1’e uygun, kullanıcıların üzerine oturdukları sandalye ve koltuk (Akıllı Koltuk)
olup özelliği; alt minderin içerisinde (2) bulunan basınç algılayıcı cihazlar (4) ile
kullanıcıların alt mindere (2) oturup oturmadığının algılanması sağlamaktadır.
-5-
4. İstem 1’e uygun, kullanıcıların üzerine oturdukları sandalye ve koltuk (Akıllı Koltuk)
olup özelliği; arka minderin (1) içerisinde bulunan basınç algılayıcı cihazlar (4) ile
kullanıcıların belinin ve omuzunun doğru şekilde arka mindere (1) yaslanıp
yaslanmadığının algılanması sağlanmaktadır.
5
5. İstem 1’e uygun, kullanıcıların üzerine oturdukları sandalye ve koltuk (Akıllı Koltuk)
olup özelliği; alt sacın (12) altında bulunan kontrol ünitesinin (19) oturma
pozisyonunu kontrol etmesi ve sistemi hareketlendirmesi (19) ile karakterize
edilmektedir.
10
6. İstem 1’e uygun, kullanıcıların üzerine oturdukları sandalye ve koltuk (Akıllı Koltuk)
olup özelliği; alt sacın (12) altında bulunan açma-kapama anahtar sistemi (21)
kullanıcının isteğine bağlı olarak sistemin devre dışı bırakılması sağlanmaktadır.
15
7. İstem 1’e uygun, kullanıcıların üzerine oturdukları sandalye ve koltuk (Akıllı Koltuk)
olup özelliği; tek eksende çift yönlü hareket eden motorun (6) alt saca (2) ve
motorun alt kısmını tutan saca (20) mil yuvası (14) içerisinde bulunan metal mil (16)
ile sabitlenmesi sağlanmaktadır.
20
8. İstem 1’e uygun, kullanıcıların üzerine oturdukları sandalye ve koltuk (Akıllı Koltuk)
olup özelliği; kullanıcının yanlış pozisyonda oturması halinde, yanlış oturma
pozisyonunu algılayan ve buluşun çalışmasını sağlayan batarya (7) ile karakterize
edilmektedir.
25
9. İstem 1’e uygun, kullanıcıların üzerine oturdukları sandalye ve koltuk (Akıllı Koltuk)
olup özelliği; kullanıcının yanlış pozisyonda oturması halinde alt mindere (2) bağlı üst
sacın (13) hareketi, tek eksende çift yönlü hareket eden motor (6) aracılığı ile
sağlanmaktadır.
-6-
10. İstem 9’a uygun, kullanıcıların üzerine oturdukları sandalye ve koltuk (Akıllı Koltuk)
olup özelliği; üst saca (13) bağlı alt minder (2), menteşeler (8) yardımı ile alt saca
(12) bağlanmış olup alt sacın (12) koltuk pistonuna (10) sabitlenmesi ile karakterize
edilmektedir.
5
11. İstem 1’e uygun, kullanıcıların üzerine oturdukları sandalye ve koltuk (Akıllı Koltuk)
olup özelliği; alt sacın (12) altında bulunan açma-kapama anahtarı ile (21) devre dışı
bırakılabilen buluş, kullanıcının oturma pozisyonuna ve isteğine göre arka minderin
(1) geriye doğru hareketi
10
manuel olarak
arkaya yaslanma kolu (17) ile
sağlanmaktadır.
12. İstem 1’e uygun, kullanıcıların üzerine oturdukları sandalye ve koltuk (Akıllı Koltuk)
olup özelliği; alt destek yapıya (11) bağlı olan yukarı kaldırma kolu (18), kullanıcının
boy uzunluğuna göre bel ve sırt ergonomisi sağlamaktadır.
15
13. İstem 1’e uygun, kullanıcıların üzerine oturdukları sandalye ve koltuk (Akıllı Koltuk)
olup özelliği; motorun alt kısmını tutan sacın (20) L profiller (9) kullanılarak alt saca
(12) bağlanması ile karakterize edilmektedir.
20
25
30
-7-
ÖZET
SAĞLIKLI POZİSYONDA OTURTAN KOLTUK (AKILLI KOLTUK)
Buluş konumuz masa başında çalışan ve evlerinde bilgisayar başında yanlış pozisyonda
5
oturan kullanıcıların uyarılması ve buna bağlı olarak sağlıklı pozisyonda oturmaları
sağlamaktadır.
Buluş, sağlıklı pozisyonda oturtan koltuk (Akıllı Koltuk) olup özelliği; arka (1) ve alt (2)
minderler, koltuk kolları (3), yukarı kaldırma (18) ve arkaya yaslama (17) kolları,
10
minderlerin içerisinde kullanıcıların vücut yapılarına göre yerleştirilmiş basınç algılayıcı
cihazlar (4), sabit alt sac (12) ve arkaya doğru hareket edebilen üst sac (13), koltuğun alt
destek yapısını oluşturan piston (10), pistonun alt sac ile birleşimini sağlayan alt destek
yapı (11) ve koltuğun sırt kısmını destekleyen arka destek yapı (15), koltuğu arkaya
doğru belirli bir açıya kadar kaldırılmasını sağlayan tek eksende çift yönlü hareket eden
15
motor (6), ve hareket boyunca alt ve üst sacları birbirine bağlayan menteşeler (8),
motorun alt kısmını tutan sac (20), motorun alt ve üst kısımlarını alt saca (20) ve üst
saca (13) tutturulmasını sağlayan miller (16) ve milleri tutan yapılar (14), motorun alt
kısmını tutan sac (20) ve bataryaları (7) alt saca (12) tutturan L profiller (9), kullanıcıyı
uyaran titreşim motoru (5), basınç algılayıcı cihazları (4), titreşim motorunu (5) ve tek
20
yönlü hareket eden motoru (6) kontrol eden kontrol ünitesi (19), isteğe bağlı olarak
sistemi açma-kapama anahtarı (21) karakterize edilmektedir.
-8-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
133 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content