close

Enter

Log in using OpenID

Arkada bir araç ile bir işaret görüyorsunuz

embedDownload
PÄRM 5
Arkada bir araç ile bir işaret görüyorsunuz. Bu işaret
nedir?
A. Kaza var.
B. Bu araç sebze satmaktadır
C. Yavaş giden bir araç.
D. Romörk.
1
PÄRM 5
Hangi araçlar bu işareti arkaya takmak zorundadır?
A. Otobüs ve Romörk.
B. Kamyon ve Romörk.
C. Özel araç ve Romörk.
D. Traktör ve Romörk.
2
PÄRM 5
Bu işareti saatte 80 km hızla geçebilen hangi araçlardır?
A. Hafif kamyon.
B. Ağır kamyon.
C. Romörk çeken özel bir araç.
D. İcmal ağırlığı 3.5 tonluk otobüs.
3
PÄRM 5
Aracınızı frenli hafif bir romörke bağladınız. Azami
süratiniz ne olmalı?
A. Km/saat 90
B. Km/saat 80
C. Km/saat 70
D. Km/saat 110
4
PÄRM 5
Resimde görülen araca bu yol üzerinde izin verilen
azami hızı nedir?
A. Km/saat 70
B. Km/saat 80
C. Km/saat 90
5
PÄRM 5
Hız için uygun durum ne demek?
A. Tüm kavşakları yavaş geçmeniz gerekir.
B. Yol üzerindeki işaretlerde gösterilen hız limitine uymanız
gerekir.
C. Sürati, varmak istediğiniz hedefe uygun zamana uyumlu
olmalı.
D. Geçerli hız limiti içinde trafik güvenliğinin gerektirdiğinden
fazla hız yapmamalısız.
E. Trafik akışında diğerlerine de uyum sağlamak için hız sınır
limitini geçmelisin.
6
PÄRM 5
Bireysel kazalara yol açan şey nedir?
A. Kaygan yollar.
B. Sürücünün yetenek yetersizliği.
C. Sürücü, etrafındakilere uyum sağlayamıyor.
D. Lastikler elverişsiz.
7
PÄRM 5
Bu durumda en tehlikeli yer hangisidir?
D. Çıkış, soldan.
E. Çıkış, ahırdan önce sağdan.
F. Çıkış, ahırdan sonra saüdan.
8
PÄRM 5
Hızı körleten en önemli neden nedir?
A. Sessiz ve yeni bir araç kullanırken.
B. Karanlıkta giderken.
C. Yerleşim bölgelerinde giderken.
9
PÄRM 5
Kör hızla nasıl etkilenirsiniz?
A. Farkında olmadan limitin üstünde hız yaparken.
B. Etrafımdaki araçların yavaş gittiğini hissederken.
C. Farkında olmadan yavaş hızla giderken.
10
PÄRM 5
Fazla hız yandan görme kabiliyetini nasıl etkiler?
A. Yandan gelenleri daha kolay görmeyi sağlar.
B. Etkilenmez.
C. Yandan gelenleri kolay kolay görmeyi engeller.
11
PÄRM 5
12
Hız, tunelde görme kabiliyetini etkiler mi?
A. Hayır, alakası yok.
B. Hayır, tunelde görme kabiliyeti varsa göz hastlığı ile ilgilidir.
C. Evet, hız tunelde görme riskini arttırır.
D. Evet, yüksek hız tunulde görme riskini düşürür.
PÄRM 5
Bu yolda sola dönmek istiyorsunuz.Sağa dönmek için
flaşör yakan bir kamyon var. Nasıl davranırsınız?
A. Kamyon sağa döneceğini işaret
ettiği için devam edebilirim.
B. Kamyonun sağa dönmesini
beklerim.
C. Kamyon dönmeye başladığında
garekete geçerim.Öünkü
kamyonun öne doğru
ilerlemeyeceğinden eminim.
13
PÄRM 5
Yolda gidiyorsunuz ve azami hız limiti saatte 90 km olan
ana yola girmek istiyorsunuz. Ne yaparsınız?
A. Arkamdakileri kontrol eder ve hızla hareket ederim.
B. Bu yolda yavaş giderim.
C. Yolunda kenarından giderim.
14
PÄRM 5
15
Resimdeki kavşakta sağa dönmek için en uygun pozisyon
nedir?
A. Aracı sağda yolun tam kenarına
çekerim.
B. Aracı orta çizgiye yakın çekerin.
C. Aracı şeridin en sağ kenarına
çekerim.
D. Aracı şeridin ortasına çekerim.
PÄRM 5
Hult yönüne dönmek isterseniz, ne yaparsınız?
A. Sola dönebilmem için aracı orta
çizgiye yakın bir yere çekerim.
B. Sola veya sağa dönebilmem
için aracı şeridin ortasına
çekerim.
C. Hutt yönüne dönebilmem için
aracı yol kenarına çekerim.
16
PÄRM 5
Aracınızı sol şeritte kullanıyorsunuz, ama ilerlemek te
istiyorsunuz. Bu durumda ne yapasınız?
A. Sola dönerim.
B. Öne ilerlemeye devam ederim.
C. Sağ şiride geçer yoluma debam
ederim.
17
PÄRM 5
18
Sola dönmeye hazırlanıyorsunuz. Bu durumda ne
yapılmalı?
A. Kör noktada olduğum için
önce sağa yapar sonra
döner ve öndeki kavşağı
geçmek için geri dönerim.
B. Erkenden sol işareti verir,
sola dönebilmek için de aracı ortaya yakın bir yere çekerim.
C. Sağdan yavaş yavaş gider, biraz durur, bilahere sola
dönerim.
PÄRM 5
Solda bulunan yola girmek istersiniz. Bu durumda daha
gövenli bir ortam için alternatif nedir?
A. Aracı yavaşlatır, arkamdakilerin
beni geçmesini sağladıktan
sonra da sola dönerim.
B. İşarete göre sola dönerim.
C. Doğruda ilerlemeye devam eder
sonra sağa dönüş yaparım.
D. Sağ kenardan gider, duru, sonra
sola dönerim.
19
PÄRM 5
20
Küçük ve virajlı bir kırsal yolda giderken arkanızda araç
sayısı da giderek artmaktadr. Aniden geri dönmek
gerektiğini keşfettiniz. Bu durumda yapılacak en güvenli
yöntem nedir?
A. Dönerek kırsal yoldan geri dönerim.
B. Ufak bir caddeye girer, orada manevra yapıp geri dönerim.
C. Ufak bir caddeye girer sonra dönerek kırsal yoldan geri
dönerim.
D. Jırsal yolda durur ve geri geri dönerim.
PÄRM 5
Kırsal bir yolda (yerleşim bölgeleri dışında) kavşağa
yanaşıyorsunuz ve sola dönem istiyorsunuz. Karşıdan
gelen ve hıznı tesbit etmekte güçlük çekeceğin araç ne
olabilir?
A. Özel araç
B. Motosiklet
C. Kamyon
D. Traktör
21
PÄRM 5
22
Kırsal yolda kamyon geçmek istiyosunuz. Geçmeye
hazırlanırken yapmanız gereken en iyi tavır nedir?
A. Kamyonun keneral çekilmesi için korna çalarım.
B. Aracı ortaya çizgiye yanaştırır ve ileriye doğru en uzun
mesafeyi görebilmek için kamyonun gerisinde yeterli bir
mesafe bırakırım.
C. Karşıdan gelen araçları uyarmak için yüksek farları yakarım.
D. Geçiş mesafesini oldukça kısaltmak için kamyonun hemen
gerisine yanaşırım.
PÄRM 5
23
Yolun kenar ile ilgili doğru cevap nedir?
A. Yolun kenera örneğin korunmayıp trafiğin içinde bulunanlara
tahsis edilmiştir.
B. Yolun kenarı da bir trafik alanıdır.
C. Trafikte bulunan herkes yolun kenarını kullanabilirler ama
mecbur değiller.
D. Beni geçmeye çalışılırken hep yolun kenarını kullanmak
zorundayım.
PÄRM 5
Yeni bir sürücü ehliyeti aldığın zaman riskleri bertaraf
etmek için en iyi yöntem nedir?
A. Her zaman yavaş sürmeye çalışırım.
B. Kendimi zor durumlara alıştırmak için izdihamın yaşandığı
anlarda sürmeye çaışırım.
C. Benimle önümdeki araçlar arasında yeterli bir mesafe
bırakırım.
D. Her zaman fren yaparım.
24
PÄRM 5
Arkadan vurma kazalarının normal sebebi nedir?
A. Araçlar arasındaki mesafeler kısa.
B. Frenler kötü.
C. Lastikler kötü.
D. Sürücünün hemen tepki gösterememesi.
25
PÄRM 5
26
Karşıdan gelenler için ayrı bir yer varken bile sürücüler bir
birlerini geçerken tehlikeli anlar yaşanır. Neden?
A. Karşıdan gelen aracın mesafe ve hıznı tahmin etmekte
güçlük.
B. Geçme durumuna geçen sürücü hıznı tahmin etmekte
güçlük.
C. Önden giden araçların hıznı tahmin etmekte güçlük.
PÄRM 5
27
Kamyonu geçmeye niyetlendiniz, ne yapmanız gerekir?
A. Kornayı kullanırım.
B. Kamyon yolun kenarından
gitmesi gerekiyor.
C. Yolun karşıdan gelen araçlardan
boşaldığını görene kadar
kamyonun arkasında kalırım.
D. Karşıdan gelen araçlar yolun kenarını kullanmak zorundalar.
PÄRM 5
Kamyonu geçmeye başladınız, ne yapmalısınız?
A. Geçiş süresini en kısa zamanda
tamamlanması için hızmı arttırırım.
B. Geçmekten vazgeçen yolun sağ
ieridine geçerim.
C. Karşıdan gelen araçları uyarmak
amacıyla yüksek farları kullanırım.
28
PÄRM 5
29
Gidiş/gelişli yollarda kör noktada tepeden hemen önce
başka bir aracı geçebilirmisiniz?
A. Hayır.
B. Evet, geçmek istediğim vasıta romorklü bir traktör ise.
C. Evet, eğer geçmek istediği vasıta karşıdan gelen olmadığını
işaret ederse.
PÄRM 5
Önündeki aracı geçmek istiyorsun, bunu nezaman
yapabilirsin?
A. Önümdeki araç sağ sinyali
vermeye başlayınca.
B. Önümdeki araç yolun kenarından
gitmeye başlayınca.
C. Önümdeki araç hızını
yavaşlatınca.
D. Geçebileceğimden emin olduğum
zaman.
30
PÄRM 5
31
Kamyon geçmek istiyorun. Karşıdan gelenler var ise ön ve
arka sol lastiklerle orta çizginin üstünden geçebilirmisin?
A. Hayır.
B. Evet, çünkü karşıdan gelenler
yolun kenarından geçebilir.
C. Evet, çünkü kamyo da yolun
kenarından ilerliyor.
PÄRM 5
Saatte 90 km hızla gidiyorsunuz. Bu da bu yolda izin
verilen azami hız. Arkadan gelen aracın geçmesini
sağlamak üzere kenardan gidebirmisin?
A. Evet, çünkü önüm tamamen açık.
B. Hayır, yalnızca azami hız limiti
saatte 70 km'in olduğu yollarda
izin verilir.
C. Hayır, Çünkü arkamdaki araç
izin verilen hızdan fazla hareket
halinde.
32
PÄRM 5
Saatte 80 km hızla gidiyorsunuz, arkanızdaki araç ta sizi
geçmek ister, bu durumda ne yaparsınız?
A. Aracı yol kenarının içine alırım.
B. Hızmı arttırım.
C. Aracı yol kenarının.
çizgisine yakın alırım.
D. Fren yaparım.
33
PÄRM 5
34
Sizi başkaları geçerken nasıl davranırsınız?
A. Geçmeyi engellerim çünkü geçmek isteyen trafik kurallarını
ihlal etmektedir.
B. Başkaları beni geçerken yolun kenarından giderim.
C. Trafik kullarını çiğniyor olsalar bile beni geçmek isteyenlerin
geçişlerini kolaylaştırım.
PÄRM 5
Geçişi kolaylaştırmak için hangi pozisyonda yolun
kenarının kullanılması uygun olacaktır?
A. Resim A
B. Resim B
C. Resim C
D. Resim D
35
PÄRM 5
Ayni şerit üzerinde sağdan ve ayni hızla gelen bir aracı
gördünüz. Tek şeritli yollarda kural nedir?
A. Benin üzerinden geçtiğim şeritteki oklar, önceliği
başkalartına bırakmam gerektiği
anlamındadır.
B. Sağ kuralına gçre önceliği terk
etmem gerekir.
C. Gittiğim şerit üzerindeki oklar,
diğer araçtan önce hareket etmem
gerektiğini göstermektadir.
D. Birbirimize dikkat edip aramızda
mesafe bırakmalıyız.
36
PÄRM 5
Yolun kenarından gidiyorsunuz ve yola dönmek
isyorsunuz, öncelik kime?
A. Bana.
B. Yol üzerinder olup arkamdan
gelen araca.
37
PÄRM 5
38
Yolun kenarından yolun içine girmek isteyenler için geçerli
kural nedir?
A. Sağ Trafik Kuralı.
B. Fermuar dişirleri kuralı geçerli.
C. Yolun kenarındaki sürücü önceliği başkalarına bırakmalı.
D. Yol içinde bulunanlar önceliği başkalarına bırakmalı.
PÄRM 5
Hangi resimde geçmek yasak?
39
PÄRM 5
Eğer otoyolda gidiyorsanız, hangi hallerde başkalarını
geçemez siniz?
A. Arkamdaki araç beni geçmeye başlayınca.
B. Hemen virajdan önce.
C. Hemen bir tepenin ucuna gelmeden.
40
PÄRM 5
Çekme halatı ile bir araç çekiyorsunuz. Bu durumda
kulanamayacağınız yolu gösteriri işareet hangisidir?
A. A işareti
B. B işareti
C. C işareti
D. D işareti
41
PÄRM 5
Otoyolda gidiyorsunuz. Bir kaç aracı ayni anda geçmek
mümkün mü?
A. Evet mümkün.
B. Hayır, her defasında bir araç.
C. Evet, eğer sesli uyarıda (korna) bulunursan.
42
PÄRM 5
43
Öünündeki aracı geçmeyi düşündüğünde bilmem gereken
en önemli şey nedir?
A. Önümdeki araç, romörksüz
kamyon.
B. Önümdeki araç, romörklü
kamyon.
C. Önümdeki araç, yavaş giden
bir araçtır.
PÄRM 5
Otoyol ile otoban arasında fark varmı dır?
A. Evet otoyolda durmak mümkün.
B. Evet otoyolda dönmek öüökün.
C. Otoyolda ayni şerit üzerinde karşıdan araçlar gelebilir.
D. Evet otoyolda mümkün çünkü ayni seviyede kavşakların
bulunması olasılığı var.
E. Hayır fark yoktur.
44
PÄRM 5
Otobandan bu işaret ile başlayan bir yola girdiniz. Bu
işaret nedemek tir?
A. Karşıdaki araçların ayni şerit üzerinden
gelecekleri.
B. Bisiklert ve mobiletlerde ayni yoldan
gelebilir.
C. Yolda kavşaklar var.
45
PÄRM 5
Bu işareti geçince hangi kural geçerli olur?
A. Yolun giriş ve çıkış noktalarında durma yasaktır.
B. Asgari hız saate 40 km.
C. Dönüp geri dönmek serbest.
46
PÄRM 5
Başka bir işaret yok ise bu işareti geçerken izin verilen
azami hız nedir?
A. Km/saat 50
B. Km/saat 70
C. Km/saat 90
D. Km/saat 110
47
PÄRM 5
Otobanı hangi araçlar kullanabilir?
A. Ağır kamyonlar, araçlar ve hafif motosikletler.
B. Otonüs, binek aracı ve traktör.
C. Ağır motosiklet, binek aracı ve tyraktör.
D. Binek aracı, kamyon ve mobilet.
48
PÄRM 5
Bu durumda geçerli olan nedir?
A. Sola doğru şerit değiştirmem gerek.
B. Hızmı kontrol etmeme gerek yok,
çünkü şerit değiştirmenin sorumlusu
yol üzerindeki trafik düzenidir.
C. Yol üzerindeki trafik akışını
kolaylaştıracak şekilde hızımı
kontrol etmem gerek .
49
PÄRM 5
50
Otoban üzerinde ilk çıkış yerine çekme halatı ile bir aracı
çekmek istiyorsunuz. Yol kenarını kullanma izni verilir mi?
A. Evet, eğer iki araçtaki flaşçrler çalıştırılır ise.
B. Hayır, yol kenarından sadece vinçler geçebilir.
C. Hayır, yol kenarından kimsenin geçmesine izin verilmez.
D. Evet, yol kenarınımkullanmak zorundayım.
PÄRM 5
Yolun yanlış yönünden gelen bir araçla karşılaşısan ne
yaparsın?
A. Çarpmamak için sola geçerim.
B. Frenleyerek sapa geçerim.
51
PÄRM 5
Ressimde gördüğün durum karşısında ilk önce neye
hazırlıklı olmalısın?
A. Geçmekte olan biir araç ile buluşmaya.
B. Şerit üzerindeki bisikletlere.
C. Yol kenarındaki yayalara.
52
PÄRM 5
53
Önünde giden kamyonun otobandaki azami hızı ne olmalı?
A. Km/saat 50
B. Km/saat 70
C. Km/saat 90
D. Km/saat 110
PÄRM 5
Giriş mesafesinden otobana girmeye hazırlanıyorsun.
Resimdeki durum halinde nasıl davranırsınız?
A. Otobandaki trafin hızına uyum sağlamak için giriş
mesafesinde hızlanırım.
B. Giriş mesafesini katedinceye
kadar fazla hız yapmam.
C. Giriş mesafesinin sonunda
durabilmek için hızı
düşürmeye çalışırım.
54
PÄRM 5
55
Resimdeki gibi bayır yukarıya yanaşıyorsun, bu durumda
aracınızı nereye alırsınız?
A. Yolun sağında bulunan yayalardan birini veya bir bisikletçiyi
ezmemek için yolun ortasına
yakın bir yere geçerim.
B. Benimle gelen araçlar
arasında mesafe
bulundurmak için yolun
oldukça sağına geçerim.
C. Hız duruma uygun üse aracın
nerede olduğu önemli değil.
PÄRM 5
Arkadaki araçlar sana yakın bir durumda konvoy halinde
araç kullanıyorsunuz, Daha güvenli bir ortam için ne
yapmalısınız?
A. Benimle arkamdaki araç arasındaki mesafeyi açmak için
hızlanırım.
B. Arkamdaki sürücünün benden mesafeli kalmasını
anlatabilkmem için sık sık frene basarım.
C. Benzin pedaline fazla basmadan benimle önümdeki araç
arasındaki mesafeyi geniş tutmaya çalışırım.
56
PÄRM 5
Böyle bir durumda önünden yavaş giden aracı geçmen
uygunmudur?
A. Evet, Çünkü karşıdan gelen bir trafik hareketi yok.
B. Eve, çünkü öndeki araçta,
aracın yavaş gittiğini gösteriri
bir tabela bulunmakta.
C. Evet, Çünkü öndeki araç
zaten yavaş gitmekte.
D. Hayır.
57
PÄRM 5
Öndeki araç yavaş gidiyor, böyle bir durumda onu
geçebilir misin?
A. Evet, çünkü araç sağ şerit üzerineki trafiği engelliyor.
B. Evet, Aralıksız çizgide
gitmiyor isem.
C. Hayır.
58
PÄRM 5
Başka bir işaret yok ise, izin verilen hızın km/saatte 110
olduğunu gösterir hangi işarettir?
A. Yanlız A'daki işaret.
B. Yanlız B'daki işaret.
C. Her iki işaret.
59
PÄRM 5
Yazın güneşli bir günde saatte 90 km hızla gidiyorsunuz.
Seninle önündeki araç arasındaki yaklaşık mesafe ne
olmalıdır?
A. 90 metre
B. 50 metre
C. 30 metre
60
PÄRM 5
A B C D
1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
9 X
10 X
11
X
12
X
13
X
14 X
15 X
61
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A B C D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A B
31 X
32 X
33
34
35 X
36
37 X
38
39
40 X
41
X
42 X
43
X
44
45 X
C D
X
X
X
X
X
X
A B
46 X
47
48 X
49
50
51
X
52 X
53
54 X
55
X
56
57
58
59 X
60 X
C D
X
X
X
X
X
X
X
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
916 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content