close

Enter

Log in using OpenID

9. GÜN

embedDownload
9.
GÜN
HAYAT BİLGİSİ
BİLGİ KAYNAKLARI
Aşağıdakilerden hangilerini bilgiye ulaşmak için
kullanırız? İşaretleyelim.
1. sınıf • 9. fasikül
2
HAYAT BİLGİSİ
DOĞAL AFETLER
Aşağıdaki bilmecelerle uygun doğal afetleri
eşleştirelim.
Yeryüzünü
sallarım. Binaları
rı
yıkarım.
Ben kimim?
Yangın
Aşırı yağmurla
e
ortaya çıkarım. Önüme
geleni sürüklerim.
Ben kimim?
Deprem
Rengim
m
kırmızı.Yakarım
dikkat etmeyen
herkesi. Ben
kimim?
Fırtına
Bana derler
yel. Bazen
hırslanırım. Çok
k
hızlanırım.
Ben kimim?
Sel
Rüzgarım,
suyum; toprağı
ğı
yalarım. Ağaç yok ise
bütün toprağı alırım.
Ben kimim?
Erozyon
3
1. sınıf • 9. fasikül
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
EKSİK HARF
Sözcüklerdeki eksik harfleri tamamlayalım ve yeniden
yazalım.
...ine...
m...ka...
e...m...
sinek
makas
elma
li...o...
...ayı...ı
mı...ır
limon
kayısı
yir...i
k...y......
yirmi
1. sınıf • 9. fasikül
koyun
4
mısır
y...l...n
yılan
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
HECEDEN SÖZCÜĞE
Not kağıdındaki hece ile bağlı olduğu heceleri birleştirerek okuyalım.
de
de
met
mir
as
lan
kı
ker
ya
tak
lı
5
ma
1. sınıf • 9. fasikül
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
EŞLEŞTİRME
Verilen görselleri isimleri ile eşleştirelim.
kartal
tilki
limon
mum
simit
armut
1. sınıf • 9. fasikül
6
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
HANGİ SÖZCÜK?
Verilen boşlukları görsellerin isimleriyle tamamlayarak
cümleleri
okuyalım.
mleleri oku
Suna elma alıyor.
Itır kalem al.
Metin altı kere oku.
AYRAN
Yaren ayran tat.
Ayten yeni yelek al.
Selma saat alıyor.
7
1. sınıf • 9. fasikül
SEVİMLİ
MATEMATİK
SAY, ÇIKAR
Aşağıdaki toplardan yeşil olmayanlar satılırsa geriye kaç top
kalır? Sonuçları altlarındaki kutulara yazalım.
7–3=4
8–3=5
8–2=6
7–2=5
9 – 2 =7
9–1=8
10 – 4 = 6
6 – 1 =5
6–3=3
10 – 3 = 7
10 – 5 = 5
6 – 2 =4
1. sınıf • 9. fasikül
8
SEVİMLİ
MATEMATİK
KALANI BULALIM
Aşağıd
Aşağıdaki akvaryumlardan çıkan balıkların üzeri çizilmiştir. Buna göre kalan balıkların sayısını bularak altlarındaki
kutulara yazalım.
4
4
3
8
9
1. sınıf • 9. fasikül
HEM DİNLİYORUM
HEM ANLIYORUM
BEYAZ AT ve HÜKÜMDAR
(Aşağıdaki hikayeyi çocuğunuza okuyunuz.)
Hükümdar›n birinin beyaz bir at› varm›fl.
Hükümdar, bu at›n› çok
severmifl.
Bir gün adamlar›na;
"Bu beyaz at›m›n ölüm
haberini getirenin kafas›n› uçururum". demifl.
Günün birinde beyaz at ölmüfl. Hükümdara seyisbafl› mecburen haber vermifl. "Hükümdar›m sizin beyaz at var ya! Yatm›fl,
ayaklar›n› dikmifl, gözlerini yummufl, karn› fliflmifl, hiç nefes alm›yor." demifl.
Hükümdar: "Seyisbafl› desene bizim at ölmüfl."
Seyisbafl›: "Aman hükümdar›m, ben demedim, siz dediniz."
demifl ve kelleyi kurtarm›fl.
Dinlediğiniz hikayeye göre atın rengini aşağıdan bularak
işaretleyelim.
1. sınıf • 9. fasikül
10
SÜPER ZEKA
BULMACA
Bulmacalarla cevaplarını numaralandırarak eşleştirelim.
1
2
Havadan
gelen top,
ağzına at
hop
4
3
Etten
kantar,
pırlanta
tartar.
1
5
5
3
Okuması
yok,
yazması
çok.
11
2
Tepeden
indi,
dereye
sindi.
4
Herkesi
görür,
kendisini
göremez.
1. sınıf • 9. fasikül
GÖRSEL
OKU-YORUM
BARDAKLAR
Elif, elindeki bardak tepsisini düşürdü. Bütün bardaklar
kırıldı. Hangi, parçanın hangi bardağa ait olduğunu bulup eşleştirelim.
1. sınıf • 9. fasikül
12
GÜNÜN OYUNU
RENGİ NE?
Bu oyun çocuklara renkler öğretildikten sonra oynanır. Renkleri pekiştirme, dikkati arttırma oyunudur.
Anne, odadaki çocuklara, üstlerindeki giysilerin, duvarların,
kitap kaplarının, araç-gereç ve oyuncakların ve benzeri şeylerin
renklerini sorar. Çocuklar söylerler. Bunlar içinden özellikle 4-5
nesnenin rengine dikkat çeker. Daha sonra çocuklar ebe seçerler. Ebe yumulur, anne ebeye, "Ali'nin kazağının rengi nedir?"
diye sorar. Ebe bilirse ebelikten kurtulur. Alkışlanır ve bir ebe
seçer. Ebelik, bilinceye kadar sürer.
"Rengi nedir?" sorusunu, anne yerine herhangi bir çocuk da
cuk
sorabilir. Soran çocu
uk da ebe gibi seçimle belirlenebilir.
13
1. sınıf • 9. fasikül
BİLGİMİ
ÖLÇÜYORUM
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1
İsminde hem "s" hem de "t" sesi olan görsel hangisidir?
İşaretleyelim.
ş
y
2
İsminde "k" veya "m" sesi olan görsel hangisidir? İşaretleyelim.
ş
y
3
Aşağıdaki görsellerden isminde "d " sesi olan hangisidir?
İşaretleyelim.
4
Aşağıdaki görsellerden ismi 4 harfli olan hangisidir?
İşaretleyelim.
1. sınıf • 9. fasikül
14
BİLGİMİ
ÖLÇÜYORUM
5
Ayak parmaklarımızın sayısı kaçtır? İşaretleyelim.
9
10
11
12
Yandaki görsellerin isimlerindeki harflerin
toplamı kaçtır? Yuvarlak içine alalım.
6
Yandaki görselin isminin 4. harfi hangisidir? Yuvarlak içine alalım.
7
8
İİki otobüsteki yolcu sayısı kaçtır? İİşaretleyelim.
9
10
11
15
12
1. sınıf • 9. fasikül
SEVGİLİ
GÜNLÜĞÜM
Bugün aklınızda kalan bir olayı ya da istediğiniz bir varlığı, resim
yaparak anlatınız.
1. sınıf • 9. fasikül
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
88
File Size
2 308 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content