close

Enter

Log in using OpenID

2023 yolunda güçlü işgücü piyasası

embedDownload
Organizasyon İletişim:
OSB Üst Kuruluşu - OSBÜK
Mustafa Kemal Mah. 2152 Sk. Kent İş Merkezi No: 2/16 Çankaya - ANKARA
Tel: (0312) 419 41 00 - 419 18 00 Fax: (0312) 419 27 00
e-mail: [email protected] • www.osbuk.org
2023 YOLUNDA
GÜÇLÜ İŞGÜCÜ PİYASASI
Çalıştayı
ÇALIŞTAY PROGRAMI
1. GÜN - 29 MAYIS 2014 PERŞEMBE
09:00
09:30
10:00
11:30
12:00
13:30 -17:30
Açılış konuşmaları (İŞKUR, OSBÜK ve Atatürk Ünv. yetki̇ li̇ leri̇ )
Programın amacı ve yöntemi̇ hakkında bi̇ lgi̇ lendi̇ rme
Dünyada ve Türki̇ ye’de i̇ şgücü pi̇ yasasının temel özelli̇ kleri̇
Ni̇ teli̇ kli̇ i̇ şgücünün eği̇ ti̇ mi̇ i̇ çi̇ n yapılanlar (MEB ve İŞKUR sunumları)
Yemek
Grupların ayrı salonlarda çalışması
2. GÜN - 30 MAYIS 2014 CUMA
09:00-12:00
12:00
14:00-15:30
16:00-17:00
Grupların çalışmaları (devam)
Yemek
Grup raporlarının hazırlanması,
Grup raporlarının bi̇ rleşti̇ ri̇ lmesi̇ ,
3. GÜN - 31 MAYIS 2014 CUMARTESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sayın Faruk ÇELİK’in himayelerinde
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
OSB Üst Kuruluşu ve Türkiye İş Kurumu tarafından kamu, üniversite,
özel sektör temsilcilerinin ve çalışanlarının iştiraki ile düzenlenen
“2023 YOLUNDA GÜÇLÜ İŞGÜCÜ PİYASASI”
konulu çalıştay sonuç raporunun kamuoyuna arzı törenini,
değerli katılımlarınızla onurlandırmanızı dileriz.
(Çalıştay sonuç raporlarının sunumu)
10:30
11.00
11:30
12:00
12:30
OSBÜK Başkanı’nın açış konuşması,
Çalıştay sonuç raporlarının sunumu,
Rapor üzeri̇ ne müzakereler,
Protokol konuşmaları,
Kapanış ve yemek i̇ kramı
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
Atatürk Üniversitesi Rektörü
Cahit NAKIBOĞLU
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu
Yönetim Kurulu Başkanı
ÇALIŞTAY KONULARI
• Akti̇ f i̇ şgücü pi̇ yasası programları
• Eği̇ ti̇ m poli̇ ti̇ ka ve uygulamaları
• Teşvi̇ k ve ücret poli̇ ti̇ kaları
• Sosyal yardım ve i̇ sti̇ hdam bağlantısı
Tarih : 31 Mayıs 2014 Cumartesi Saat: 10.30
Yer : Palan Otel / Palandöken - ERZURUM
• Çalışma yaşamının güncel sorunları
LCV: (0312) 419 41 00 • [email protected]
Dr. Nusret YAZICI
Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
343 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content