close

Enter

Log in using OpenID

28. Toplanti Gündemi - Türkiye Büyük Millet Meclisi

embedDownload
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
Sayı : 90603329-130.02-178144
Konu : 28 Numaralı Toplantı Gündemi
16.05.2014
Komisyonumuz, aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere, 20 Mayıs 2014 Salı
günü saat 15.30’da TBMM Yeni Bina 1. Kat 4 Nolu Komisyon Toplantı Salonunda
toplanacaktır.
Toplantıya katılımınızı rica ederim.
Azize Sibel GÖNÜL
Kocaeli Milletvekili
Komisyon Başkanı
GÜNDEM:
1. Başkanlık sunuşları,
2. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
(1/918) (Esas Komisyon: Adalet Tali Komisyonlar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Anayasa,
Plan ve Bütçe, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler),
3. Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 7 Milletvekilinin; Türk Medeni Kanununda ve
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/335) (Esas
Komisyon: Adalet Tali Komisyonlar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler),
4. Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi (2/2115) (Esas Komisyon: Adalet Tali Komisyonlar: Kadın
Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler).
Ekler:
1. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
(1/918)
2. Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 7 Milletvekilinin; Türk Medeni Kanununda
ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/335)
3. Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi (2/2115)
(Not: Ekler, ertelenen 13.05.2014 tarihli ve 177628 Sayılı Gündem ile dağıtıldığı için
konmadı)
NOT: Komisyon toplantılarında Hükümetin temsili için, Başbakan veya ilgili bakanın gerekli görmesi halinde
kendi yerine katılacak olan üst düzey kamu görevlisinin yetki belgesini ibrazı gereklidir. Görevlendirilecek
temsilcilerin TBMM İçtüzüğünün 30 uncu maddesi uyarınca görevlendirilme yazıları ile birlikte toplantıya
katılmaları rica olunur.
Adres : TBMM Bakanlıklar-ANKARA
Telefon : (0 312) 420 52 98 Faks: (0 312) 420 52 97
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
93 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content