close

Enter

Log in using OpenID

(ARA\307 SATI\336I \(2\).xlsx)

embedDownload
TEKİRDAĞ DEFTERDARLIĞINDAN İLAN
Eski Plakası
06 MIY.55
59 AP.883
06.RZU.83
Markası
Renault Europa_19
Rroadway 1.4 İRN
Tofaş-Fiat 131 Kartal
Cinsi
Otomobil
Otomobil
Otomobil
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR
Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)
Modeli
8000,00-TL
2001
1600,00-TL
5000,00-TL
1998
1000,00-TL
3000,00-TL
1994
600,00-TL
İhale Tarih ve Saati
24.12.2014 - 10.00
24.12.2014 - 10.30
24..12.2014 - 11.00
- İlimizde bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ekonomik ömürlerini tamamlamaları nedeniyle hizmet dışı bırakılarak satışları talep edilen ve yukarıda özellikleri belirtilen toplam 3 adet taşınır mal
( Araç) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
- İsteklilerin ihale gün ve saatlerde geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği (Tüzel Kişilerin ayrıca siciline kayıtlı olduğu Makamca 2014 Yılında
tasdik edilmiş oda sicil belgesi, imza sirküleri, noterden tasdikli yetki belgesi) ile birlikte ihale saatine kadar Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak komisyona müracaat etmeleri
gerekmektedir.
- Postayla yapılan başvurularda komisyona ihale saatinden sonra ulaşan teklifler dikkate alınmaz.
- İhaleye ilişkin şartnameler Milli Emlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülüp ücretsiz temin edilebilir.
Satışlara ilişkin ihale bilgileri : http://www.milliemlak.gov.tr - http://wwwtekirdagdefterdarligi.gov.tr ve www.tekirdag.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.
- İlan olunur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
39 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content