close

Enter

Log in using OpenID

23.07.2014 - KKTC Başbakanlığı

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014
KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARININ BİRİKMİŞ KİRA VE GECİKME ZAMMI
BORÇLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ KURALLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN
YASA GÜCÜNDE KARARNAME
(Önerge No:877/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve
Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin
Yasa Gücünde Kararname’yi Anayasa’nın 112’nci maddesi uyarınca onaylayarak,
Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet
Meclisi'ne sunulmasına karar verdi.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1382-2014
İSLAMABAD KENTİNDE DÜZENLENECEK KONFERANSA KATILIM
(Önerge No:1418/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Pakistan Ulusal Polis Bürosu ve Alman Uluslararası
İşbirliği Ajansı katkıları ile Pakistan’ın İslamabad kentinde 13-15 Ekim 2014
tarihlerinde düzenlenecek “Cinsiyete Dayalı Denetim” konulu konferansa Polis
Müdürü Şenay Kebapçı’nın 12-16 Ekim 2014 tarihleri arasında görevli olarak
katılmasını, adı geçenin iaşe-ibate masrafları ile gidiş-dönüş uçak bilet bedelleri
organizasyonu düzenleyen tarafından karşılanacağından, yurtdışında
bulunacağı süre için mevzuat gereği yurtdışı görev ödeneğinin Polis Genel
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları” 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1383-2014
KUZEY KIBRIS SATRANÇ FEDERASYONU’NA KATKI YAPILMASI
(Önerge No:1419/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 30 Haziran – 7 Temmuz 2014 tarihleri arasında Konya’da
düzenlenen “2014 Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası”na ülkemizi temsilen
katılan Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 14 kişilik ekibinin 12,780 Türk Lirasına
baliğ olan toplam harcamalarının (uçak bileti, konaklama, lisans kayıt masrafları)
karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katkı Projesi” 04-12-08-10-01-3-06-5-7-04 kaleminden Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’na 10,000 TL
katkı yapılmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1384-2014
GİRNE ANTİK LİMANI KORUMA VE GELİŞTİRME ESASLARI
(DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1420/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Girne Antik Limanı Koruma ve Geliştirme
Esasları (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1385-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN K(II)458-2012 SAYI VE 16.2.2012 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1421/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni’ne ilişkin Bakanlar
Kurulu'nun almış olduğu K(II)458-2012 sayı ve 16.2.2012 tarihli kararın
önergesine ekli listenin 6’ncı sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil
edilerek, T.C. uyruklu Kaya Çetinbakış’a Girne İlçesi Karaman’da Koçan No:
6842, P/H No: XII/19.E1, Parsel No: üz 101/7/1/1 + 101/7/2/1 + 42/13/6 +
42/18/2/5 + 42/18/1/4 üzerinde kain 2 no’lu konutu; ayrıca konu taşınmaz mal
iznine ek olarak Girne İlçesi Karaman’da Koçan No: 6868, Pafta/Harita
No:XII/19.E1, Parsel No: 42/13/3 + 42/18/2/3 + 42/18/1/3 Yüzölçümü: 1 evlek
3200 ay² olan yüzme havuzunun 1/32 hissesini satın alması için gerekli satın
alma izni verilmesini onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1387-2014
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI YETKİLİLERİNİN YURTDIŞI ZİYARETİ
(Önerge No:1423/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi yetkilileri ile görüşme yapmak üzere, 14-16 Temmuz
2014 tarihleri arasında Eskişehir’e giden Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Üyesi Gürsel Selengin, Genel Sekreter Metin Gültekin ve Sınav İşleri Müdürü
Mehmet Öznaçar’ın Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ile
Ankara-Eskişehir gidiş-dönüş tren biletleri bedeli, konaklamaları, harcırahları ve
iaşeleri ile beliren diğer resmi masrafların Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan“Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
17-00-01-3-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1388-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN K-582-2010 SAYI VE 18.8.2010 TARİHLİ KARARIN
TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1424/2014)
(İ.B.)
Bakanlar
Kurulu,
Taşınmaz
Mal
Satın
Alma
İzni’ne
ilişkin
Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K-582-2010 sayı ve 18.8.2010 tarihli kararın
önergesine ekli listenin 29’uncu sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil
edilerek, İngiliz uyruklu Eileen Allen Gibbs ile Wylie Talbot Gibbs’e Girne İlçesi
Edremit’te Koçan No: 4151, Pafta/Harita No: XII/18.E1, Parsel No: 457/6/1/1/6,
Yüzölçümü: 2 Evlek 300 ay² olan taşınmaz malı ve üzerinde inşa edilen yüzme
havuzlu villayı satın almaları için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1389-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN S (K-II)2291-2007 SAYI VE 28.11.2007 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1425/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış
olduğu S (K-II)2291-2007 sayı ve 28.11.2007 tarihli kararın önergesine ekli
listenin 35’inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İngiliz
uyruklu Gillian Mary Stanley’e Mağusa İlçesi Tatlısu’da Koçan No: 35956,
Pafta/Harita No: VI/44.E2+52.E1, Parsel No: üz 46/1 + 47/2/1 + 5 + 18/1 + 19 +
20 + 31/1 + 32/1 + 49/1 üzerinde kain zemin katta 43 no’lu daireyi satın alması
için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1390-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN SİBER(K-I)77-2013 SAYI VE 3.7.2013 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1426/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni’ne ilişkin Bakanlar
Kurulu'nun almış olduğu Siber(K-I)77-2013 sayı ve 3.7.2013 tarihli kararın
önergesine ekli listenin 9’uncu sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil
edilerek, T.C. uyruklu Aynur Tur’a Girne İlçesi Yukarı Girne’de Koçan No:
5379+5311, Pafta/Harita No: XII/20.W2, Parsel No: 1205+1178, yüzölçümü: 3
evlek 1600ay² olan taşınmaz mal üzerinde kain 1. katta 8 no’lu daireyi satın
alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1393-2014
KAMULAŞTIRMA İHBARI
(LEFKOŞA-MAĞUSA ANAYOL GÜZERGAHI-DÖRTYOL KÖYÜ)
(Önerge No:1430/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Lefkoşa-Mağusa Anayolu yol
güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan, Mağusa kazasına bağlı Dörtyol
köyünde kain olup özel mülkiyette bulunan taşınmaz malın kamulaştırılmasına
ilişkin, 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası’nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan
ekteki “Kamulaştırma İhbarı”nı onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1394-2014
KAMULAŞTIRMA İHBARI
(KUZEY SAHİL YOLU GÜZERGAHI- KAPLICA-BÜYÜKKONUK-TATLISU-ÇAYIROVA)
(Önerge No:1431/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Kuzey Sahil Yolu yol
güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan Mağusa kazasına bağlı Kaplıca,
Büyükkonuk, Tatlısu ve Çayırova köylerinde kain olup özel mülkiyette bulunan
taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin, 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı
Yasası’nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma İhbarı”nı onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1395-2014
ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK SMART
SİSTEMİ SİMÜLATÖR EĞİTİMİ’NE KATILIM
(Önerge No:1432/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Smart Projesi kapsamında, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Teknik personel ile
Hava Trafik personeline yönelik düzenlenecek Simülatör Eğitimi’ne
21-22 Temmuz 2014 tarihleri arasında Sivil Havacılık Dairesi personeli IV.
Derece Elektrik Elektronik Teknisyenleri Tünser Tayfunsel ve Ömer Kunt’un
22-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında, IV. Derece Hava Trafik Kontrolörleri
Kemal Aldağ ve Cafer Elgin’in katılmalarını, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletleri, konaklama ve mevzuat gereği harcırahlarının Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Staj ve
Öğrenim Giderleri” 08-01-04-9-9-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1396-2014
PARİS’TE DÜZENLENECEK “IFTM TOP RESA 2014” TURİZM FUARI
YER KİRA ÜCRETİ’NİN KARŞILANMASI
(Önerge No:1433/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın ülke turizm sektörü ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama
çalışmaları çerçevesinde, 23-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek
“IFTM Top Resa 2014” Turizm Fuarı’ndaki 20.16 m2 lik alanın boş yer kira ücreti
12,426.56 Euro’nun, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma
Fonu’nun “Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri” 04-01-04-7-32-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1398-2014
“GCE A LEVEL” SONUÇLARI İLE TC ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRENCİ KABULÜ İLE
İLGİLİ İSTANBUL’A YAPILACAK RESMİ ZİYARET
(Önerge No:1435/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC uyruklu öğrencilerin
TC Üniversitelerine “GCE A Level” sonuçları ile başvuru ve kabulü aşamasında
yaşanan sorunların aşılabilmesi amacıyla, 21-23 Temmuz 2014 tarihleri arasında
(her iki tarih dahil) İstanbul’daki bazı üniversite yetkilileri ile görüşmeye gidecek olan
Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Mustafa Bortaş, Lefkoşa Türk Maarif Müdürü
Fehmi Tokay ve Levent Koleji Müdürü Asım İdris’in 21-23 Temmuz 2014 tarihlerine
bağlı olarak Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesini,
iaşe-ibate giderleri, İstanbul’daki ulaşım giderleri, yürürlükteki mevzuat gereğince
yurt dışı görev yolluğu ile yurtdışında bulundukları süre içerisinde doğabilecek diğer
resmi harcamaların Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 09-01-09-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1401-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN K(II)505-2013 SAYI VE 13.3.2013 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1440/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni’ne ilişkin Bakanlar
Kurulu’nun almış olduğu K(II)505-2013 sayı ve 13.3.2013 tarihli kararın önergesine
ekli listenin 33’üncü sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C.
uyruklu Hanife Yeşim Uçak’a Girne İlçesi Karaman’da Koçan No: 6848, P/H No:
XII/19, E1.Parsel No: üz 101/7/1/1 + 101/7/2/1 + 42/13/6 + 42/18/2/5 + 42/18/1/4
üzerinde kain 8 no’lu konutu ve ayrıca konu taşınmaz mal iznine ek olarak Girne
İlçesi Karaman’da Koçan No:6868, Pafta/Harita No: XII/19.E1, Parsel No: 42/13/3 +
42/18/2/3 + 42/18/1/3 yüzölçümü:1 evlek 3200 ay² olan yüzme havuzunun 1/32
hissesini satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1402-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN K(II)458-2012 SAYI VE 16.2.2012 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1441/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni’ne ilişkin Bakanlar
Kurulu'nun almış olduğu K(II)458-2012 sayı ve 16.2.2012 tarihli kararın
önergesine ekli listenin 9’uncu sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil
edilerek, T.C. uyruklu Işıl Berna Uçak’a Girne İlçesi Karaman’da Koçan No:
6847, P/H No: XII/19.E1, Parsel No: üz 101/7/1/1 + 101/7/2/1 + 42/13/6 +
42/18/2/5 + 42/18/1/4 üzerinde kain 7 no’lu konutu ve ayrıca konu taşınmaz mal
iznine ek olarak Girne İlçesi Karaman’da Koçan No: 6868, Pafta/Harita
No:XII/19.E1, Parsel No: 42/13/3 + 42/18/2/3 + 42/18/1/3, Yüzölçümü: 1 evlek
3200 ay² olan yüzme havuzunun 1/32 hissesini satın alması için gerekli satın
alma izni verilmesini onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1403-2014
HÜSAMETTİN ÇELİK’IN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞI’NIN KALDIRILMASI
(Önerge No:1442/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 12.11.2013 tarihinde
hakkında tutuklama-ihraç emri alınan T.C. uyruklu 1.1.1995 Reyhanlı doğumlu
Hüsamettin Çelik’in, KKTC’nde bulunan annesini ziyaret etmesine olanak sağlamak
amacı ile Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6(2) maddesi uyarınca
KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.
23.7.2014
Sn.Özkan Yorgancıoğlu
Başbakan
Sn. Serdar Denktaş
Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı
Sn.Özdil Nami
Sn.Zeren Mungan
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Sn.Önder Sennaroğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn.Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı(v)
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1404-2014
ÜLKEMİZDE DÜZENLENEN DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞTAYI’NA KATILIM
İÇİN KKTC’NE GELEN UZMANLARIN KONAKLAMA GİDERLERİNİN
KARŞILANMASI
(Önerge No:1443/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından 5-6 Haziran 2014
tarihleri arasında organize edilen “Deprem Mühendisliği Çalıştayı”na katılmak
amacıyla KKTC’ne gelen Boğaziçi Kandilli Rasathanesi uzmanlarından Prof.
Dr. M. Nuray Aydınoğlu ve Prof. Dr. Atilla Ansal ile Ortadoğu Teknik
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Çetin ve Japon Bilim İnsanı Prof. Dr.
Kenji İshihara’nın konaklamaları ile ilgili olarak önergeye ekli faturalarda
belirtilen toplam 1,890 TL tutarındaki harcamaların Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 08-01-04-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1406-2014
KIBRIS TÜRK TARİHİ DERS KİTAPLARI BASIM BEDELİNİN KARŞILANMASI
(Önerge No:1445/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki 6,7,8,9, ve
10’uncu sınıflarda okutulmak üzere alımı gerçekleştirilen 21,000 adet Kıbrıs Türk
Tarihi Ders Kitabı için gereksinim duyulan 88,000.00 TL’nın, Devlet İhale
Tüzüğü’nün 3(2) maddesi uyarınca Ankara’da faaliyet gösteren Korza Basımevi
Ltd.’e ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Diğer Yayın Alımları” 09-06-09-2-1-1-03-2-1-04 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1407-2014
ATATÜRK MESLEK LİSESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
ÖZLEM DAĞMAN’IN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI
(Önerge No:1446/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)183-2014 sayı ve
29.1.2014 tarihli karar ile ödeneksiz izinli sayılan Atatürk Meslek Lisesi İngilizce
öğretmeni Özlem Dağman’ın Doktora derslerini tamamlayabilmesi amacıyla,
25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 83(2) maddesi uyarınca, 21 Haziran 2014 –
21 Haziran 2015 tarihleri arasında ödeneksiz izinli sayılmasını ve belirtilen sürede
eğitimin aksamaması için yerine tamamen geçici statüde öğretmen atanabilmesi
hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1412-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:1451/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri
taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 16 yabancı uyruklu kişiye
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1413-2014
K(II)2251-2012 SAYI VE 12.10.2012 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1452/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Mutluyaka Köyü’nde Köprü
İzni verilmesine ilişkin K(II)2251-2012 sayı ve 12.10.2012 tarihli Bakanlar Kurulu
kararında sehven “P/H XVIII/56” olarak belirtilen arazinin “P/P XXIII/56” olarak
değiştirilmesini ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1416-2014
ALMANYA-DÜSSELDORF’DA DÜZENLENECEK “TOUR-NATUR 2014”
TURİZM FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:1455/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın
yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde, katılmayı planladığı Almanya’nın
Düsseldorf kentinde 5-7 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecek “Tour Natur 2014” Turizm
Fuarı’na katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
1. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak
Berlin’de faaliyet gösteren Berlin Turizm Tanıtım Ofisi (Nord Zypern Tourismus Zentrum)
çalışanı Emrah Günen’in “Tour Natur 2014” Turizm Fuarı’na katılmak üzere
görevlendirilmesi, bu süre boyunca ekstralar hariç, oda-kahvaltı esasına göre Düsseldorf’ta
konaklama giderleri ve harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma
Fonu’nun “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden
karşılanması;
2. Emrah Günen’in 4 Eylül 2014 Berlin-Düsseldorf gidiş, 9 Eylül 2014 Düsseldorf-Berlin
dönüş olacak şekilde kiralayacağı aracın ücreti ve yakıt ücreti 750.-Euro’nun (araç kendi
yolculuğu ve Berlin’den Düsseldorf’a turizm tanıtım malzemelerinin taşınması için
kullanılacak) Turizm Fuarı’ndaki 12 m²’lik alanın boş yer kirası, stant kurulumu ve ülkemiz
turizm ürünlerini yansıtacak renkli görsellerin ücreti 5,028.67 Euro (KDV dahil);
3. “Tour Natur 2014” Turizm Fuarı için Berlin’e gönderilecek turizm tanıtım broşürlerinin
kargo, nakliye, ardiye, hamaliye ve gümrük giderleri ücreti;
4. “Tour Natur 2014” Turizm Fuarı için Berlin’e gönderilecek turizm tanıtım broşürlerinin,
Berlin gümrüğünden kurtarılması ve emanete alınması sürecinde gerekecek olan kargo,
nakliye, ardiye, hamaliye ve gümrük giderleri ücreti 300.-Euro ile oluşabilecek diğer
muhtemel resmi giderlerin, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Tanıtma, Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden karşılanması.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1417-2014
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI’NCA
YAPILAN KATKILARIN ONAYI
(Önerge No:1456/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından çeşitli
kurum veya tüzel kişilere yapılan ve aşağıda konusu ve miktarı belirtilen toplam
19,381.62 Euro’luk katkının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma
Fonu’nun
“Turizm
Acentelerine”
04-01-04-7-3-2-05-1-9-02
kaleminden
karşılanmasını onayladı.
Konu
Ödenecek Miktar
1.
Bakanlık onayı ile Northern Travel’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
1,562.88 Euro
2.
Bakanlık onayı ile Northern Travel’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
8,391 Euro
3.
Bakanlık onayı ile Northern Travel’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
9.427.74 Euro
Toplam:
19,381.62 Euro
23.7.2014
DAĞITIM
Bilgi Gereği
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1422-2014
YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1461/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi
(Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1424-2014
2014 YILI PUL EMİSYON PROGRAMI’NA İLİŞKİN Y(K-I)698-2013 SAYI VE 18.12.2013
TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1464/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, 2014 Yılı Pul Emisyon Programı’na ilişkin Bakanlar
Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)698-2013 sayı ve 18.12.2013 tarihli karar ile
onaylanan 2014 yılında sunulması hedeflenen ve ayrıntılı bilgi ve programı, kararın
önergesinde belirtilen 22 adet değişik kompozisyondaki pulun yer aldığı listede
8. sıradaki “Geleneksel Üretim” konulu pul serisinin Emisyon Programı’ndan
çıkarılarak yerine “Erenköy Direnişi’nin 50. Yılı” konulu pul serisinin konmasına ve
adıgeçen kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1427-2014
SORUŞTURMA MEMURU ATANMASI
(Önerge No:1470/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler
Atanması’na ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
ışığında,
Soruşturma
Memuru
1. Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nın 4’üncü maddesinin (2)’nci
fıkrası uyarınca, Polis Genel Müdürlüğü personeli Polis Müfettişi Mehmet
Bayraktar cinayeti zanlısı Mehmet Vechi’nin tutuklu olduğu sırada intihar
etmesi ile ilgili olarak Emekli Yargıç Çetin Veziroğlu ve Emekli Polis
Başmüfettişi Osman Bayramoğlu’nun “Soruşturma Memuru” olarak
atanmaları;
2. “Soruşturma Memurları”nın mevzuatın sağladığı Yasal yetkilere sahip
olarak hazırlayacakları raporu KKTC Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve
Başbakanlığa sunmaları.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1431-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS KAPİTAL BANK LTD.’DEN KULLANDIĞI
KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1486/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 23.7.2014 tarih ve 54/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Temmuz 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Kapital Bank Ltd.’den Bakanlar Kurulu’nun
Y(K-I)1225-2014 sayı ve 25.6.2014 tarihli kararı ile alınan 3 Milyon TL kredinin %15
faiz ve %0.5 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet Senedi karşılığında
vadesinin %0.5 komisyon ve %15 faiz oranı ile 1 (Bir) ay uzatılmasını ve yapılacak
yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce
imzalanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1432-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN LİMASOL TÜRK KOOPERATİF BANKASI
LTD.’DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1487/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 23.7.2014 tarih ve 53/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Temmuz 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’den
Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)1216-2014 sayı ve 25.6.2014 tarihli kararı ile vadesi
uzatılan 7.5 Milyon TL’lik kredinin %11 faiz ve %1.5 komisyonun ödenmesi koşulu
ile vadesinin aynı şartlar ile (%1.5 komisyon ve %11 faiz) Devlet Kefalet Senedi
karşılığında 1 (Bir) ay uzatılmasını ve yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce imzalanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1433-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS UNIVERSAL BANK LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1488/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 23.7.2014 tarih ve 55/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Temmuz 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Universal Bank Ltd.’den Bakanlar
Kurulu’nun Y(K-I)1219-2014 sayı ve 25.6.2014 tarihli kararı ile alınan 1 Milyon TL
kredinin %15 faiz ve %0.5 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet Senedi
karşılığında vadesinin %15 faiz ve %0.5 komisyon ile 1 (Bir) ay uzatılmasını ve
yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce
imzalanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1434-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1489/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 23.7.2014 tarih ve 57/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Temmuz 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’den Bakanlar
Kurulu’nun Y(K-I)1220-2014 sayı ve 25.6.2014 tarihli kararı ile alınan 4 Milyon TL
kredinin %14 faiz ve % 1 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet Senedi
karşılığında vadesinin %14 faiz ve % 1 komisyon ile 1 (Bir) ay uzatılmasını ve
yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce
imzalanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1435-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD.’DEN
KREDİ KULLANMASI
(Önerge No:1490/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 23.7.2014 tarih ve 58/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Temmuz 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’den %14 faiz ve %1
komisyon ile 1 (Bir) ay vadeli 2.5 Milyon Türk Lirası krediyi Devlet Kefalet Senedi ile
borçlandırılmasını, oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından
ödenmesini ve yapılacak Borç Senedi’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce
imzalanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1436-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN YAKIN DOĞU BANK LTD.’DEN KULLANDIĞI
KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1491/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 23.7.2014 tarih ve 52/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Temmuz 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Yakın Doğu Bank Ltd.’den Bakanlar Kurulu’nun
Y(K-I)403-2014 sayı ve 26.2.2014 tarih, Y(K-I)606-2014 sayı ve 26.3.2014 tarih ve
Y(K-I)1072-2014 sayı ve 27.5.2014 tarihli kararları ile alınan toplam 15 Milyon TL
kredinin oluşan faiz ve komisyonun ödenmesi koşulu ile 12 Milyon TL’nın %1
komisyon ve %13 faiz, 3 Milyon TL’nın ise %1 komisyon ve %14.50 faiz ile Devlet
Kefalet Senedi karşılığında vadelerinin 1 (Bir) ay uzatılmasını ve yapılacak yeni
Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce imzalanmasını
onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1437-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN CREDITWEST BANK LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1492/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 23.7.2014 tarih ve 56/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Temmuz 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Creditwest Bank Ltd.’den Bakanlar Kurulu’nun
Y(K-I)604-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli kararı ile alınan 5 Milyon TL kredinin
%13.50 faiz ve %0.5 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet Senedi
karşılığında vadesinin %0.5 komisyon ve %13.50 faiz oranı ile 1 (Bir) ay
uzatılmasını ve yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar
Dairesi Müdürü’nce imzalanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI:Y(K-l)1443-2014
1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM)
(KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 97 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO
DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ.
2) 2014 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN
VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK)
EMİRNAMESİ
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan
1.
2014 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95
ve 97 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış
Fiyatları Emirnamesini; ve
2014 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim
Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi’ni
onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
2.
23.7.2014
DAĞITIM:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1444-2014
CYPRUS AIRPORT SERVICES (CAS) HİSSELERİNİN DEVRALINMASI
(Önerge No:1481/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Ercan Havaalanı’nda faaliyet göstermekte olan Kıbrıs Türk
Hava Yolları Şirketi Ltd. ile HAVAŞ Ortaklığı’nda kurulan Cyprus Airport Services
(CAS) Şirketi’nin hisse devirlerinde Pul Emirnamesi altında doğacak mükellefiyetten
ve diğer harçlardan muaf tutulması ve Ercan Havaalanı’nda yer hizmetleri alanında
verilen hizmetlerde adil rekabet koşullarının sağlanması için girişim yapılmasına
karar verdi
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1448-2014
MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE
İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
(Önerge No:1467/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC Anayasası’nın 112’inci maddesine atfen, hazırlanıp
önergeye ekli sunulan, Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline
İlişkin Yasa Gücünde Kararname’yi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar verdi.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1386-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN S(K-II)24-2008 SAYI VE 2.1.2008
TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1422/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış
olduğu S(K-II)24-2008 sayı ve 2.1.2008 tarihli kararın önergesine ekli listenin 47’nci
sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İngiliz uyruklu Clive Anthony
Rudd’a Mağusa İlçesi Tatlısu’da Koçan No:35957, Pafta/Harita No:VI/44.E2+52.E1,
Parsel No: üz 46/1+47/2/1+5+18/1+19+20+31/1+32/1+49/1 üzerinde kain zemin
katta 44 no’lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1391-2014
HİPODROM SAHASI’NA İLİŞKİN K(II)803-2013 SAYI VE 12.4.2013 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1428/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, At Yarışları İçin Hipodrom
Sahası Yapımı’na ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu K(II)803-2013 sayı ve
12.4.2013 tarihli kararda yer alan “Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın”
ibaresi yerine “Spordan Sorumlu Bakanlığın” ibaresi konarak adıgeçen kararın bu
yönde tadil edilmesine karar verdi.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1392-2014
SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAV KOMİSYONU’NUN YENİDEN OLUŞTURULMASI
(Önerge No:1429/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, S(K-II)773-2007 sayı ve
18.4.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulan ve görev süresi dolan
Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu’na aşağıdaki üyelerin atanarak, Sürücü Eğiticisi
Sınav Komisyonu’nun yeniden oluşturulmasına karar verdi.
Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu
1. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Bora Akkuş
(Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı)
2. I. Derece Mimar Ticen Osmanlı
(Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı)
3. Müfettiş Ramazan Toklu
(Polis Genel Müdürlüğü Temsilcisi)
4. I. Derece Makine Mühendisi Sami Ulu
(Karayolları Dairesi Temsilcisi)
5. Müdür Muavini Hasan Karahasanoğlu
(Çevre Koruma Dairesi Temsilcisi)
6. Dr. Mehmet Zeki Avcı
(Sağlık Bakanlığı Temsilcisi)
7. Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Personeli Atay Arkan
(Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1399-2014
TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK EĞİTİMİ’NE KATILIM
(Önerge No:1436/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Polis Örgütü Yeniden Yapılandırma Projesi (PÖYAP)
kapsamında, 15-20 Temmuz 2014 tarihleri arasında Adana İl Emniyet
Müdürlüğü’nde düzenlenen “Toplum Destekli Polislik Eğitimi” kursuna görevli
olarak katılmak amacıyla Adana’ya giden 7 (Yedi) kişilik polis kafilesinin
14 Temmuz 2014 tarihli Ercan-Adana gidiş 21 Temmuz 2014 tarihli
Adana-Ercan dönüş uçak biletleri bedeli ile mevzuat gereği harcırahlarının
Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Staj ve
Öğrenim Giderleri” 19-00-03-1-1-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1400-2014
İSTANBUL TOPKAPI KÜLTÜR PARKI’NDA DÜZENLENEN NEVRUZ KUTLAMALARINA
KATILIM MASRAFLARI
(Önerge No:1439/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 19-21 Mart 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen
Nevruz Kutlamaları’na KKTC’ni temsilen görevli olarak katılan Devlet Türk Müziği Topluluğu
Şefi, Kültür Dairesi Memuru Tuncay Langal, topluluk müzisyenleri Lale Langal,
Mehmet Şah, Serkan Çırakoğlu, Serenat Genç ve Kıbrıs Türk mutfağından örnekler sunan
Ayten Ulugün ve Özen Solakay ile Turizm Tanıtma Pazarlama Memuru Kemal İyikalp’ten
oluşan 8 kişilik heyetin Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedelinin
karşılanması amacıyla, Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi uyarınca İhtiyaç Danışmanlık
Ticaret Ltd.’e yapılacak 5,196.80 TL ödeme ile adı geçen kişilerin belirtilen tarihlerde
İstanbul’daki konaklama giderleri, Topkapı Kültür Parkı’nda bulunan KKTC Kültür Evi’nde
sergilenmek üzere KKTC kültürünü simgeleyen el işi, kıyafet ve aksamlar ile bayrak
asılması, Kıbrıs Türk mutfağından örnekler sunulması amacıyla yapılan yiyecek alış verişi
ve alınan diğer malzemelerin bedelleri, araç kiralama ve hizmet alımı için yapılan
harcamanın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, Kültür
Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “TC-KKTC Kültür Sanat İşbirliği ve Katkı
Projesi” 04-08-08-2-0-01-3-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını ve Turizm Tanıtma ve
Pazarlama Dairesi Memuru Kemal İyikalp ile Kültür Dairesi Memuru Tuncay Langal’ın
yurtdışında görevli olarak bulundukları 19-21 Mart 2014 tarihleri süresince mevzuat gereği
yurtdışı geçici görev yolluklarının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları" 04-08-08-2-0-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1405-2014
ATATÜRK MESLEK LİSESİ MATBAACILIK ÖĞRETMENİ BİLAL AKBAYIR’IN
ANKARA’YA GİTMESİ
(Önerge No:1444/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Tarihi Kitapları baskı işlemlerinin kontrol ve
denetimini yapmak üzere K.Maraş’ta bulunan Atatürk Meslek Lisesi Matbaacılık
Öğretmeni Bilal Akbayır’ın 4-7 Ağustos 2014 tarihlerinde (her iki tarih dahil)
Ankara’ya gitmesini, Maraş-Ankara-Maraş gidiş-dönüş ulaşım ve konaklama
giderleri ile mevzuat gereği harcırahının Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali
Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 09-01-09-9-9-103-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1408-2014
NACİ TALAT VAKFI’NIN KİRASINDA BULUNAN BİNANIN
KİRA SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1447/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 19.10.2007 tarihinde imzalanan kira sözleşmesi ile Naci Talat
Vakfı’na 1.10.2007-30.9.2017 tarihleri arasında 10 yıllığına kiralanan 7, İdadi Sokak
Lefkoşa adresindeki Hıfsiye Hanım Hacı Yusuf Ağa Vakfı’na ait binanın, Naci Talat
Vakfı’nın bu güne kadar bina için yapmış olduğu 135,000 Stg. tutarındaki yatırım
dikkate alınarak, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nun 26 Haziran
2014 tarih ve K/243/2014 sayılı kararı doğrultusunda,
1.
2.
Kira süresinin 10 (On) yıldan 30 (Otuz) yıla çıkarılmasını, 10 yıl sonuna kadar
olacak kira bedelinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini;
Kiralama Dönemi:
Kira Bedeli:
1.10.2007-30.9.2008
1000Stg/yıl
1.10.2008-30.9.2009
250Stg/ay
1.10.2009-30.9.2010
263Stg/ay
1.10.2010-30.9.2011
276Stg/ay
1.10.2011-30.9.2012
290Stg/ay
1.10.2012-30.9.2013
305Stg/ay
1.10.2013-30.9.2014
320Stg/ay
1.10.2014-30.9.2015
336Stg/ay
1.10.2015-30.9.2016
353Stg/ay
1.10.2016-30.9.2017
371Stg/ay
10. yıl sonunda 30 yıla kadar olan süre için (1.10.2017-30.9.2037) her 5 (Beş)
yılda bir, günün koşullarına göre kira bedelinin artırılmasını
onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1409-2014
YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE GEREKSİNİM DUYULAN
MALZEME VE CİHAZLARIN TEMİN EDİLMESİ
(Önerge No:1448/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi “Genel Yoğun Bakım Birimi”nde
mevcut tüm monitörlerin devre dışı kalmış olmasından dolayı temini hayati önem
taşıyan önergeye ekli sunulan proforma faturada detayları verilen 9 adet monitörün
(taşıma sehpaları dahil olmak üzere) doktorların kullanım ve fiyat açısından uygun
bulduğu 24,300 USD + KDV karşılığında MEDİPAR Medikal Cihazlar San. ve Tic.
Ltd. Şirketi’nden; 2 adet pacemakerli defibrilatör cihazının da 9,000 Euro + KDV
karşılığında Philips Firması’ndan olmak üzere, Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Tıbbi Cihaz Alımları Projesi” 11-01-07-3-1-01-06-1-2-03
kalemine mahsuben Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca temin
edilmesini; ayrıca göz ameliyatlarının aksatılmadan yapılmasının sağlanması
amacıyla temin edilen göz ameliyat malzemeleri tutarı KDV dahil 60,850.17 TL’nın
“Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları” 11-02-07-3-1-1-03-2-6-02 kalemine mahsuben
Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Medisan Firması’na ödenmesi
hususunda Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1410-2014
KORONER YOĞUN BAKIM VE GENEL YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE
KULLANILMAK ÜZERE GEREKSİNİM DUYULAN MONİTÖR CİHAZLARININ
TEMİN EDİLMESİ
(Önerge No:1449/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastahanesi “Koroner Yoğun Bakım Servisi”nde kullanılmakta olan
monitörlerde meydana gelen arızalar nedeni ile kullanılamayan ve yenilenmesi
zorunlu olan Koroner Yoğun Bakım Birimi’ndeki monitörlerin 10 adedinin,
Kardiyoloji uzmanlarının uygun bulduğu önergeye ekli tekliflerden en uygun
fiyatı veren Anesmed Medikal Sistemleri Firması’ndan 49,400 TL+ KDV
karşılığında ve 3 adet genel yoğun bakım monitörünün (taşıma sehpaları dahil
olmak üzere) 8.100 USD + KDV karşılığında MEDİPAR Medikal Cihazlar
San.ve Tic. Ltd. Şirketi’nden Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca
“Sağlık Fonu”na mahsuben temin edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın yetkili
kılınmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1411-2014
KILAVUZLUK TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1450/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler Yasası’nın ilgili maddeleri
uyarınca hazırlanıp ekte sunulan, Kılavuzluk Tüzüğü’nü onaylayarak, Resmi
Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1414-2014
ONUR TERZİ’NİN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞI’NIN KALDIRILMASI
(Önerge No:1453/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, 8.7.2013 tarihinde hakkında ihraç kararı alınan ve
Y(K-I)501-2013 sayı ve 27.11.2013 tarihli kararla 15.7.2014 tarihine kadar giriş
yasağı kaldırılan Gebze doğumlu Onur Terzi’nin eğitimine devam edebilmesi
için Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6(2) maddesi uyarınca
15.7.2015 tarihine kadar KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1415-2014
Y(K-I)384-2014 SAYI VE 19.2.2014 TARİHLİ KARARIN TADİLİ VE
2014-2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK
TEŞVİKLENDİRME ESASLARI
(Önerge No:1454/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I)384-2014 sayı ve 19.2.2014 tarihli kararı ile yürürlüğe
giren ve 1.1.2014-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olacak, Özel İlgi Grupları ve
Kapalı Gruplar, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki Diğer Ülkeler
İçin ve Türkiye Haricindeki Diğer Ülkelerden Çarter Seferler için Teşviklendirme
Esasları ile ilgili olarak değişiklikleri onaylayarak, ekteki esasların uygulanmasına
karar verdi.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1418-2014
ÜLKEMİZDE DÜZENLENEN II. ULUSLARARASI KARİYER FIRSATLARI FORUMU
VE KIBRIS TÜRK ÜRÜNLERİ FUARI’NA KATKI YAPILMASI
(Önerge No:1457/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kıbrıs Türk Sanayi
Odası’nın, 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde ülkemizde düzenlemiş olduğu
“II.Uluslararası Kariyer Fırsatları Forumu ve Kıbrıs Türk Ürünleri Fuarı”na
yönelik yapılan harcamalar için, K.T. Sanayi Odası’na (iç ulaşım, konaklama,
gala yemeği, organizasyon vb. giderler) 75,000 TL (Yetmiş Beş Bin Türk Lirası)
katkı yapılmasını ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Kalite Belgesi, Fuar, Pazarlama ve Navlun Hibe
Destek
Programı
Projesi”
04-02-04-9-9-63-3-05-5-1-01
kaleminden
karşılanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1419-2014
Y(K-I)432-2014 SAYI VE 26.2.2014 TARİH İLE Y(K-I)1121-2014 SAYI VE 4.6.2014
TARİHLİ KARARLARIN TADİL EDİLMESİ VE TESİSİN İŞLETMESİNE YÖNELİK
PROTOKOL VE TEKNİK ŞARTNAME REVİZESİ
(Önerge No:1458/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bafra Turizm Yatırım Bölgesi’ndeki Atık Su Arıtma ve
Kanalizasyon Tesisinin İşletmesine Yönelik Hizmet Alımı’na ilişkin Protokolü
onaylayan Y(K-I)432-2014 sayı ve 26.2.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile
bu kararı tadil eden ve sözkonusu protokol ve teknik şartnamenin revize
edilmesi ile ilgili hususlarda değerlendirmeler yapmak ve Bafra Turizm Yatırım
Bölgesi’ndeki Atık Su Arıtma ve Kanalizasyon Tesisi’nin işletmesine yönelik
çalışmalarda bulunmak üzere; Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’ndan birer yetkilinin görevlendirilmesini onaylayan Y(K-I)1121-2014
sayı ve 4.6.2014 tarihli kararın tadil edilerek; sözkonusu protokol ve teknik
şartnamenin önergeye ekli sunulan şekliyle revize edilmesine ve revize edilen
protokol ve teknik şartnamenin imzalanması hususunda Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na yetki verilmesine karar verdi.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1420-2014
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI
İLE KOTİTAŞ KIBRIS TURİZM LTD. ARASINDA İMZALANACAK KİRA SÖZLEŞMESİ
(Önerge No:1459/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, S-1404-2005 sayı ve 1.11.2005 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile Ekonomi ve Turizm Bakanlığı’na devredilen İskele’de P/H XV/51 E’de
bulunan 247.3/1 parsel no’lu hali arazinin 53/1989 sayılı Hali Araziler (İcarlama
ve Yönetim) Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak, 16/1987 sayılı Turizm
Endüstrisi Teşvik Yasası uyarınca, Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd.’e 40 yıl süre ile
kiralanacak araziler üzerine inşa edilecek turistik tesis projesinin bir parçası
olarak, sadece rekreasyon amaçlı kullanım amacıyla, Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı ile Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd.
arasında imzalanacak ve 30 Kasım 2054 tarihine kadar geçerli olacak önergeye
ekli sunulan kira sözleşmesini onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1423-2014
DİPKARPAZ BELEDİYESİ’NE KATKI YAPILMASI
(Önerge No:1462/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Karpaz Ağıllar Bölgesi Şebeke Projesi ve Sina Manastırı
Tesislerine Su Temini Projesi’nin geçekleştirilebilmesine yönelik kaynak sağlanarak,
hızlı bir şekilde tamamlanmasını temin etmek amacıyla, Dipkarpaz Belediyesi’ne
Karpaz Ağıllar Bölgesi Şebeke Projesi için 70,000.-TL (Yetmiş Bin Türk Lirası) ve
Sina Manastırı Tesisleri’ne Su Temini Projesi için 28,000.-TL (Yirmi Sekiz Bin Türk
Lirası) kaynak tasarrufu sağlanarak katkı yapılmasını ve ihtiyaç duyulan ödeneğin
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan T.C.
Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “İçme Suları, İsale Hatları, Şebeke ve
Türbin Yenileme ve Dere Islahı ve Katkı Projesi” 13-03-06-3-0-01-3-06-5-7-08
kaleminden karşılanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1425-2014
KUMARCILAR HANI II. ETAP RESTORASYONU
(Önerge No:1363/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, I. Etap restorasyonu
Aralık 2012’de tamamlanan ve halen devam eden Kumarcılar Hanı II. Etap
restorasyon ihalesi kapsamında, keşif bedeli KDV hariç 832,763.- TL olan
önergeye ekli detayı verilen ek işlerin, II. etap restorasyon ihalesini yürüten
müteahhit Ceman Construction Ltd.’e yaptırılmasını ve ödemenin Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun “Eski Eser Alım ve
Onarımları” 04-01-04-7-3-07-2-06-1-7-03 kaleminden karşılanmasını ve konu ek
işlerin yapılabilmesi için müteahhit firmaya 150 takvim günü süre verilmesini
onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1426-2014
KAPLICA BALIKÇILIK KOOPERATİF LTD.’E KATKI YAPILMASI
(Önerge No:1468/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kaplıca Balıkçı Barınağı’nın,
T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan hibe olarak alınması öngörülen 23
adet balıkçı gemisinin bağlanmasına imkan sağlayacak tek barınak olması
nedeniyle, ivedilik gerektiren Kaplıca Balıkçı Barınağı’nın basen alanının
temizlenmesi (derinleştirilmesi) işlerini yaptıran Kaplıca Balıkçılık Koop. Ltd.’e
34.285 TL katkı yapılmasını ve gerekli ödeneğin Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen
“Balıkçı Barınaklarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi” 10-03-04-2-3-02-3-067-7-13 kaleminden karşılanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1428-2014
TEKNİK KURULLARIN YENİDEN OLUŞTURULMASI
(Önerge No:1471/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri
Yasası’nın 131(1) maddesi uyarınca her kurum için oluşturulan Teknik
Kurulların ekteki şekilde yeniden oluşturulmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Cumhurbaşkanlığı
KKTC Cumhuriyet Meclisi
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Yüksek Mahkeme Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Ombudsman
Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı
YÖDAK
Personel Dairesi Müdürlüğü
Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 131. maddesine
istinaden aşağıdaki Teknik Kurullar oluşturulmuştur:
1. KKTC Cumhurbaşkanlığı Teknik Kurulu:
1. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı
2. Cemal Tekcan
Personel Dairesi Temsilcisi
3. Serpil Kızıldere
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
4. Nazan Atagül
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
5. Mehmet Özkardaş
KAMU-SEN Temsilcisi
6. Ayşe Özdemirağ
KAMU-SEN Temsilcisi
2. KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Teknik Kurulu:
1. Meclis Genel Sekreteri
2.
3.
4.
5.
6.
Cemal Tekcan
Özgür A.Pastırmacıoğlu
Çiğdem Kuyucuoğulları
Veli Antaş
Mahmut Tabur
Personel Dairesi Temsilcisi
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
Mec-Sen Temsilcisi
Mec-Sen Temsilcisi
3. KKTC Başbakanlık Teknik Kurulu:
1. Başbakanlık Müsteşarı
2. Nahide Kayan Eraslan
3. Orhan Çağansel
4. Çiğdem Kuyucuoğulları
5. İhsan Güven Bengihan
6. Adnan Menderes Aktan
Personel Dairesi Temsilcisi
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
KTAMS Temsilcisi
KTAMS Temsilcisi
4. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakanlığı Teknik Kurulu:
1. Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakanlığı Müsteşarı
2. Cemal Tekcan
3. Orhan Çağansel
4. Melek Özerol Köseoğlu
5. Mehmet Özkardaş
6. Metin Atan
Personel Dairesi Temsilcisi
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
KAMU-SEN Temsilcisi
KAMU-SEN Temsilcisi
5. Dışişleri Bakanlığı Teknik Kurulu:
1. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
2. Ümral Tözün
3. Ayşe Ağaoğlu
4. Bilal Soygür
5. Devrim Barçın
6. Hasan Onbaşı
Personel Dairesi Temsilcisi
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
KTAMS Temsilcisi
KTAMS Temsilcisi
6. Maliye Bakanlığı Teknik Kurulu:
1. Maliye Bakanlığı Müsteşarı
2. Mustafa Kendir
3. Orhan Çağansel
4. Nigar Keleş
5. Erol Emin
6. Derviş Dağman
Personel Dairesi Temsilcisi
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
GÜÇ-SEN Temsilcisi
GÜÇ-SEN Temsilcisi
7. İçişleri Bakanlığı Teknik Kurulu:
1. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı
2. Mustafa Kendir
3. Orhan Çağansel
4. Cengiz Çoli
5. Mehmet Özkardaş
6. Metin Atan
Personel Dairesi Temsilcisi
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
KAMU-SEN Temsilcisi
KAMU-SEN Temsilcisi
8. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Teknik Kurulu:
1. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı
2. Cemal Tekcan
Personel Dairesi Temsilcisi
3. Ayşe Ağaoğlu
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
4. Melek Özerol Köseoğlu
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
5. Hasan Güneşlier
TEL-SEN Temsilcisi
6. Salahi Mısırlıoğlu
TEL-SEN Temsilcisi
9. Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Kurulu:
1. Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı Müsteşarı
2. Mustafa Kendir
3. Özgür A. Pastırmacıoğlu
4. Şaziye Şener Camgöz
5. Ayşe Bilgehan
6. Neval Dinamit
Personel Dairesi Temsilcisi
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
KAMU-SEN Temsilcisi
KAMU-SEN Temsilcisi
10. Gıda,Tarım ve Enerji Bakanlığı Teknik Kurulu:
1. Gıda,Tarım ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı
2. Ümral Tözün
Personel Dairesi Temsilcisi
3. Özgür A. Pastırmacıoğlu
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
4. Cengiz Çoli
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
5. Mehmet Özkardaş
KAMU-SEN Temsilcisi
6. İzzet Türkmen
KAMU-SEN Temsilcisi
11. Sağlık Bakanlığı Teknik Kurulu:
1. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
2. Sevgi Genel Bayır
3. Serpil Kızıldere
4. Kemal Ünar
5. Filiz Tayfun
6. Firdevs Bladanlı
Personel Dairesi Temsilcisi
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
KTAMS Temsilcisi
KTAMS Temsilcisi
12. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teknik Kurulu:
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı
2. Ümral Tözün
Personel Dairesi Temsilcisi
3. Ayşe Ağaoğlu
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
4. Cengiz Çoli
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
5. Serman Yiğit
KTAMS Temsilcisi
6. Mehmet Oytam
KTAMS Temsilcisi
13. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Teknik Kurulu:
1. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı
2. Serap Çelikkaya
Personel Dairesi Temsilcisi
3. Serpil Kızıldere
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
4. Levent Hızal
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
5. Mehmet Özkardaş
KAMU-SEN Temsilcisi
6. Metin Atan
KAMU-SEN Temsilcisi
14. Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği Teknik Kurulu:
1. Yüksek Mahkeme Genel Sekreteri
2. Cemal Tekcan
Personel Dairesi Temsilcisi
3. Orhan Çağansel
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
4. Mehmet Cabacaba
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
5. Devrim Barçın
KTAMS Temsilcisi
6. Gökhan Tozan
KTAMS Temsilcisi
15. KKTC Hukuk Dairesi Teknik Kurulu:
1. Hukuk Dairesi Temsilcisi
2. Serap Çelikkaya
3. Orhan Çağansel
4. Mehmet Cabacaba
5. Devrim Barçın
6. Emete Taşkan
Personel Dairesi Temsilcisi
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
KTAMS Temsilcisi
KTAMS Temsilcisi
16. Sayıştay Başkanlığı Teknik Kurulu:
1. Sayıştay Başkanı
2. Sevgi Genel Bayır
3. Orhan Çağansel
4. Kemal Çetinyay
5. Mehmet Özkardaş
6. Metin Atan
Personel Dairesi Temsilcisi
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
KAMU-SEN Temsilcisi
KAMU-SEN Temsilcisi
17. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Teknik Kurulu:
1. Kamu Hizmeti Komisyonu
Genel Sekreteri
2. Cemal Tekcan
Personel Dairesi Temsilcisi
3. Orhan Çağansel
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
4. Kemal Çetinyay
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
5. İhsan Güven Bengihan
KTAMS Temsilcisi
6. Zeyno Çilli
KTAMS Temsilcisi
18. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi Teknik Kurulu:
1. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)
2. Sevgi Genel Bayır
Personel Dairesi Temsilcisi
3. Özgür A.Pastırmacıoğlu
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
4. Levent Hızal
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
5. Mustafa Yaşlı
KTAMS Temsilcisi
6. Ahmet Katrancıoğlu
KTAMS Temsilcisi
19.YÖDAK Genel Sekreterliği Teknik Kurulu:
1. Yödak Genel Sekreteri
2. Serap Çelikkaya
Personel Dairesi Temsilcisi
3. Özgür A. Pastırmacıoğlu
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
4. Nazan Atagül
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
5. Metin Atan
KAMU-SEN Temsilcisi
6. Ayşe Özdemirağ
KAMU-SEN Temsilcisi
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1429-2014
TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU’NUN ARPA VE TRİTİKALE ÜRETİM
MATERYALİ İTHAL ETMESİ
(Önerge No:1472/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2014-2015 Tahıl Üretim
Döneminde, ülkemiz çiftçisinin ihtiyacı olan üretim materyalinin sağlanmasına
yönelik aşağıdaki kararı aldı:
1)
2)
32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası’nın 5(12) maddesine
atfen, Toprak Ürünleri Kurumu’nun, Arpa, Buğday, Fiğ ve Tritikale üretim
materyallerinin temin edilebilmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün
3(2) maddesi uyarınca yetkilendirilmesi;
5000 M.Ton Akhisar 98 cinsi (Arpa) üretim materyali ile 1500 M.Ton
Tacettin Bey cinsi (Tritikale) üretim materyalinin sertifikasız olmak şartı ile
aşağıdaki fiyat esaslarına göre Türkiye’deki Demirpolat Tarım Ürünleri
Oto. İth. İhr. San. ve Tic Ltd. Şti.’nden alınması.
(a) 5000 M.Ton Akhisar 98 cinsi (Arpa) üretim materyali CIF Mağusa
1,200 TL/M.Ton
(b) 1500 M.Ton Tacettin Bey cinsi (Tritikale) üretim materyali CIF
Mağusa 1,120 TL/M.Ton
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1438-2014
İŞ KAZALARIYLA MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASINDAN GELİR, MALÜLLÜK
YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINDAN AYLIK ALMAKTA OLANLARA 16/1976
SAYILI SOSYAL SİGORTALAR YASASI’NIN GEÇİCİ 8’İNCİ MADDESİ VE 73/2007
SAYILI SOSYAL GÜVENLİK YASASI’NIN 110. MADDESİ UYARINCA
ARTIŞ VERİLMESİ
(Önerge No:1493/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 23.7.2014 tarih ve 51/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
Dairesi İdare Meclisi kararı doğrultusunda aşağıdaki kararı aldı:
1)
16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ile 73/2007 sayılı
Sosyal Güvenlik Yasası’nın ilgili maddelerine göre hesaplama yapılmak
suretiyle;
a)
Malüllük ve Yaşlılık Sigortası’ndan halen 1,518.19 TL ile
3,009.41 TL arasında değişmekte olan aylıklara 1976 Kıbrıs Türk
Sosyal Sigortalar Yasası’nın Geçici 8. maddesi ve 73/2007 sayılı
Sosyal Güvenlik Yasası’nın 110. maddesi uyarınca %4,89
oranında artış verilmesi suretiyle en düşük aylığın 1,592.43 TL ve
en yüksek aylığın da 3,156.57 TL’na yükseltilmesi;
● (Tablo ek-I)
b)
Ölüm Sigortası’ndan aylık almakta olanlara yukarıdaki artışların
aynı esaslar çerçevesinde, ancak hisseleri oranında uygulama
yapılmak suretiyle verilmesi;
2)
1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın Özel Uygulamalar Bölümü
altında Yasa’ya ekli I ve II Numaralı Cetvellere göre Devlet Bütçesi’nden
ödenek almakta olanlara da, 1.7.2014 tarihinden itibaren ödeneklere
%4.89 oranında artış verilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması;
3)
İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası’ndan sürekli gelir almakta
olanlarla sürekli gelir bağlanacak olanlara hisseleri oranında ve
3,156.57 TL’nı aşmayacak şekilde artış verilmesi;
● Yeni bağlanacak sürekli gelirlere esas kazancın %60’ından az olamaz;
4)
Münhasıran 1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası altında gerekli
şartları yerine getirerek, hak sahibi olanlara verilecek artışın
mükellefiyetinin Sosyal Sigortalar Fonu’ndan karşılanması;
5)
Yukarıdaki artışların 2014 Yılı Devlet Bütçesi’ne getireceği mükellefiyetin
aktarma yapılarak veya ek bütçe ile karşılanması amacıyla, Maliye
Bakanlığı’nın yetkili kılınması;
6)
Bu kararın 1.7.2014 tarihinden itibaren uygulanması ve uygulama
tarihine kadar yapılan veya yapılacak işlem ve uygulamaların saklı
tutulması.
23.7.2014
DAĞITIM:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1439-2014
TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU İÇİN OTOMASYON SİSTEMİ TEMİN EDİLMESİ
(Önerge No:1474/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan Taşınmaz
Mal Komisyonu için KKTC menşeli Analiz Systems (Özgü) Ltd.’den KDV dahil
20,000 TL karşılığında teklif alınan otomasyon sisteminin temin edilmesi
hususunda, Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca İçişleri
Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını, bahsekonu sistemin temin edilmesi için gerekli
KDV dahil 20,000 TL’nın İçişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları” 07-01-06-9-9-1-03-7-2-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1440-2014
MERKEZİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
KAPSAMINDA MALZEME ALIMI
(Önerge No:1475/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi
Müdürlüğü’nün Geliştirilmesi Projesi kapsamında, KKTC menşeli AMS Medikal
& Dental Teknik Ltd.’den 60,000 TL karşılığında teklifi alınan bir adet diş ünitesi,
TC menşeli Ankara Çelik Yangın Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’den,
6,000 TL karşılığında teklif alınan bir adet araç altı kontrol cihazı ve yine aynı
firmadan 75,000 TL karşılığında teklif alınan bir adet X-ray cihazının temin
edilmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca, İçişleri
Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını, bahsekonu cihazların temin edilmesi için gerekli
141,000.- TL’nın İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan, TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen
“Cezaevinin Geliştirilmesi Projesi” 07-03-03-4-0-01-3-06-5-7-90 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1441-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN K(II)1101-2011 SAYI VE 14.9.2011 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1476/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni’ne ilişkin Bakanlar
Kurulu'nun almış olduğu K(II)1101-2011 sayı ve 14.9.2011 tarihli kararın
önergesine ekli listenin 29’uncı sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil
edilerek, T.C. uyruklu Çağlar Aksu’ya Lefkoşa İlçesi Gönyeli’de
Koçan No:B6750, Pafta/Harita No: XXI/20.EII, Persel No: üz 4302 üzerinde
kain C Blok 3. katta 2 no’lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni
verilmesini onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1442-2014
K(II)1379-2011 SAYI VE 19.10.2011 TARİHLİ KARARIN İPTALİ VE İŞYERİ VEYA
İŞLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ GÜN VE SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ
(Önerge No:1480/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, berberlik ve kuaförlük mesleğini icra eden esnafın dinlenme
hakkının korunması ve sosyal yaşamlarının düzenlenmesine katkıda bulunulması
amacıyla, faaliyetleri yürüten işyerlerinin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi
yönünde, Değiştirilmiş Şekliyle 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 35’inci maddesinin
(1)’nci ve (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak, işyeri veya işlerin
açılış ve kapanış gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Bakanlar
Kurulu’nun almış olduğu K(II)1379-2011 sayı ve 19.10.2011 tarihli karar ve ekinin
iptal edilmesini ve ekte sunulan “İşyeri veya İşlerin Açılış ve Kapanış Gün ve
Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi” ile ilgili düzenlemeyi onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İŞYERİ VEYA İŞLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ GÜN VE SAATLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME
1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren tüm işyerleri veya işlerin açılış ve
kapanış saatleri serbest bırakılır.
2. Yukarıdaki 1’inci madde kapsamında olup başka genel veya özel yasa ile açılış ve kapanış
gün ve saatleri düzenlenmiş işyerleri veya işler yukarıdaki 1’inci madde kapsamı dışında
değerlendirilir.
3. (a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren ve ağırlıklı ticari faaliyet konusu;
gıda ürünleri, içecek, tütün ve içki gibi malların perakende ticaretini yapan iş ve işyerleri
ile çiçekçi, gazete bayi ve büfeler, yukarıdaki 1’inci madde kapsamında olmayıp kapanış
saatleri 24:00 olarak uygulanır.
(b) Berber ve kuaför salonu olarak faaliyet gösteren işyerlerinin kapanış saatleri
01 Nisan – 30 Eylül Yaz Döneminde saat 21.30, 01 Ekim-31 Mart Kış Döneminde saat 20.30
olarak belirlenir.
- Bu işyerlerinde hafta içi Perşembe günü için kapanış saati 13.00 olarak uygulanır.
- Berber salonları (erkek kuaförü) Pazar günleri faaliyet göstermezler.
- Kuaför salonları (kadın kuaförü) Pazar günleri saat 13.00’e kadar faaliyet göstermezler.
Yürüttüğü faaliyetler içerisinde berberlik ve kuaförlük mesleği ile ilgili faaliyeti ve/veya hizmeti
(saç bakımı, saç kesimi, saç boyama, fön, saç, sakal tıraşı vb.) olan güzellik salonları
(b) fıkrası kapsamında değerlendirilirler.
4. Ekonomik ve sosyal gelişmelerin gerekli kıldığı hallerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’ndan önceden izin alınması şartı ile yukarıda belirtilen işyerleri için, izin belgesinde
belirtilecek süre için yukarıdaki 3’üncü maddeden muafiyet verilebilir.
5. Konaklama hizmeti veren (yatılı) turistik tesislere 500 metre mesafe içerisinde olan inşaat
faaliyetlerinde Yaz Dönemi (01 Nisan – 30 Eylül tarihleri arasında) boyunca gürültüye neden
olan iş makineleri yalnızca 09.00-17.00 saatleri arasında çalışma yapabilir.
6. Her türlü inşaat faaliyeti ile inşaat amaçlı malzeme taşıma faaliyetleri; kum, çakıl, tuğla, demir
vb. inşaat malzemesinin karayolundan inşaat veya imalat alanına taşınma faaliyetleri
yukarıdaki (1)’inci madde kapsamında olmayıp Pazar günleri faaliyette bulunamazlar. Ancak
teknik zorunluluk, güvenlik, tehlikeli durum vb. zorlayıcı nedenlerle Pazar günleri faaliyette
bulunulmasının gerekli olduğu durumlarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan
önceden yazılı izin alınması koşulu ile belirli bir iş veya işyeri için, belirli bir süre ile sınırlı
olmak koşulu ile bu kapsamdaki işler yapılabilir.
7. Bu düzenleme 11 Ağustos 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve bu düzenlemenin
yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak K(II)1379-2011 sayı ve 19.10.2011 tarihli karar eki
yürürlükten kaldırılır.
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1445-2014
KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ACİL İHTİYAÇ NEDENİ İLE
ALINAN MEFRUŞAT ÖDEMELERİ
(Önerge No:1483/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in ziyareti nedeniyle
acil olarak KKTC Cumhurbaşkanlığı Konutu’na, Şark Halı Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti., 3K Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fatih Kıral Mobilya İthalat ve İhracat
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Tel İş Ltd. ve Ata Uluslararası Dış Ticaret ve Dek. San.
A.Ş.’den alınan, önergeye ekli faturalarda belirtilen toplam 191,779.66 TL
tutarındaki harcamanın ödenebilmesi için Devlet İhale Tüzüğü'nün
3(2) maddesi uyarınca KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın yetkili kılınmasını ve
gerekli ödeneğin 185,000.00 TL’lik miktarın KKTC Cumhurbaşkanlığı 2014 Mali
Yılı Bütçesi altında yer alan “Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları” 01-01-011-1-1-03-7-1-01 kalemi ile 6,779.66 TL’lik miktarın ise “Diğer Dayanıklı Mal ve
Malzeme Alımları” 01-01-01-1-1-1-03-7-1-90 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Cumhurbaşkanlığı
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1446-2014
ÜLKEMİZDE ÇEKİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEN FİLM MASRAFLARINA İLİŞKİN
Y(K-I)1233-2014 SAYI VE 2.7.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1484/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde Çekimleri Gerçekleştirilen Filmin
Masraflarının Karşılanması’na ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu
Y(K-I)1233-2014 sayı ve 2.7.2014 tarihli kararda yer alan “60,000 TL’na kadar
masraflarının” ibaresinden hemen sonra “Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi
uyarınca İhtiyaç Danışmanlık Ticaret Ltd.’e (M.Ş.16234) ödenmesini ve gerekli
ödeneğin” ibaresi konmak suretiyle adıgeçen kararın bu yönde tadil edilmesini
onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1447-2014
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL HASTAHANELERİN
BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI
(Önerge No:1485/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık sektöründe faaliyet gösteren mevcut ve çalışır
durumdaki Özel Hastahanelerin KKTC Kalkınma Bankası ve/veya Ticari
Bankalara olan borçlarının KKTC Kalkınma Bankası aracılığı ile;
1- Yeniden yapılandırma şeklinde kullandırılacak kredilerde %50 yabancı
kaynak, %50 özkaynak şartının uygulanması koşulu ve
2- KKTC Kalkınma Bankası kaynaklarından kullandırılacak kredilere KKTC
Kalkınma Bankası’nın uyguladığı faiz oranları, vade, teminat ve diğer kredi
şartlarının uygulanması koşuluyla
yeniden yapılandırılmasına karar verdi.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1449-2014
LONDRA TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ OKULLARI’NDA GÖREV YAPACAK
ÖĞRETMENLER
(Önerge No:1417/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I)1287-2014 sayı ve
2.7.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile görevlerine iade edilen Londra Türk
Dili ve Kütürü Okulları’nda görev yapan öğretmenlerin yerlerine, sınavlarda
başarılı olan Aysen Vamık, Bengü Derat, Enver Vamık, Emine Barakalı, Fatma
Yolcu, Mete Topçu, Nilgün Erbulak, Osman Erbulak, Özen Topçu, Özgül
Dervişoğulları ve Şefket Aydın’ın, 15 Ağustos 2014 tarihinden 30 Temmuz 2015
tarihine kadar Londra Türk Dili ve Okulları’nda görevlendirilmelerini ve yerlerine
geçici statüde öğretmen atanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1450-2014
MÜDÜR/TEMSİLCİ İSMET KORUKOĞLU’NUN KKTC İSLAMABAD
TEMSİLCİLİĞİ’NDE GÖREVLENDİRİLMESİ
(Önerge No:1494/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC İslamabad
Temsilciliği’nde 30 Temmuz – 1 Eylül 2014 tarihleri arasında idari çalışmalarda
bulunmak üzere İslamabad’a gidecek olan Dışişleri Dairesi’nden
Müdür/Temsilci İsmet Korukoğlu’nun, 30 Temmuz 2014 tarihinde Ercanİstanbul-İslamabad gidiş, 1 Eylül 2014 tarihinde İslamabad-İstanbul-Ercan
dönüş uçak biletleri bedeli, belirtilen tarihler için mevzuat gereği harcırah ve
konaklama giderlerinin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 05-01-01-1-3-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1451-2014
MALİYE BAKANLIĞI KONTROL VE YÖNETİMİNE PARSEL VERİLMESİ
(Önerge No:1437/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Gazimağusa Ayluka
Mahallesi Pafta/Harita XXXIII/12.1.III Blok “A”da kain mülkiyeti KKTC (Rum) rezerv
kaynak olan önergeye ekli haritada kırmızı ile işaretli 1343 no’lu parselin, KKTC
Anayasası’nın 159’uncu maddesinin (1) (b) ve (3)’üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı
İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 4(1) maddesi uyarınca kamu
yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında
kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, Maliye Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine
verilmesine karar verdi.
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1452-2014
TC MADEN TETKİK VE ARAMA (MTA) EKİBİNİN ÜLKEMİZDEKİ KONAKLAMA
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1463/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve
Maden Dairesi Müdürlüğü ile TC Maden Tetkik ve Arama (MTA) Müdürlüğü
arasında “KKTC’nin Jeolojisi, Doğal Kaynaklarının Araştırılması ve Geliştirilmesi
Projesi” kapsamında imzalanan Protokol uyarınca, ülkemize gelerek bilimsel
çalışmalar yapan aşağıda isimleri ve konaklama tarihleri belirtilen TC Maden
Tetkik ve Arama teknik ekibinin toplam masrafları tutarı KDV dahil 25,680 TL’nın
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Jeoloji ve Maden Dairesi 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Su Sondajları Projesi” 13-04-06-3-0-01-3-06-5-9-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
İsim-Soyisim:
Konaklama Tarihi
1. Dr. Yavuz Bedi
28.4.2014-12.6.2014 (47 gün)
2. Şenol Şahin
6.6.2014-30.6.2014
3. Dr. Ayhan Ilgar
28.4.2014-28.6.2014 (61 gün)
4. Ali Ergen
28.4.2014-28.6.2014 (61 gün)
5. İlhan Söylemez
28.4.2014-28.6.2014 (61 gün)
23.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
(25 gün)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
989 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content