close

Enter

Log in using OpenID

burada

embedDownload
SİNOP
YAZ
ATÖLYESİ
YARATICI ENDÜSTRİLER
KAMUSAL MEKÂN
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
26-27 Mayıs 2014
MSGSÜ
Yaratıcı Endüstriler
Uygulama ve Araştırma Merkezi
26 Mayıs 2014 Pazartesi
09:30 – 10:00 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Güzin Konuk (MSGSÜ Mim.Fak. Dekanı)
Prof. Dr. Gülşen Özaydın (MSGSÜ Mim.Fak. ŞBPB Başkanı)
Prof. Dr. Fatma Ünsal (MSGSÜ Yaratıcı Endüstriler Araştırma Merkezi Müdürü)
10:00 – 12:00 Yaratıcı Sektörler, Yerel Kalkınma ve Yönetim
Moderatör: Ahmetcan Alpan
Prof. Dr. Tüzin Baycan (İTÜ)
“Yaratıcı Kentler: Temel Sorular, Temel Koşullar'”
Doç.Dr. Sibel Yardımcı-Ayça İnce (MSGSÜ)
"Kent, Kalkınma ve Yaratıcı Sektörler: Eleştirel Bir Bakış"
Yrd. Doç.Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu (BÜ)
“Yerel Dönüşümde Yerel Yönetime Katılımın Rolü”
Yrd. Doç.Dr. Erbatur Çavuşoğlu (MSGSÜ)
"Orta Ölçekli Kentlerde Yerel Kalkınma Alternatifleri"
12:00 – 13:00 Yemek
13:00 – 15:00 Sürdürülebilir Turizm
Moderatör: Prof. Dr. Fatma Ünsal
Prof. Dr. Bengi Ertuna (BÜ)
“Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Paydaşlar”
Doç.Dr. Dilek Ünalan (BÜ)
“Sürdürülebilirlik, Turizm ve Alternatif Uygulamalar”
Doç.Dr. Maria Dolores Alvarez (BÜ)
“Sürdürülebilir Turizm ve Kalkınma İlişkisi”
Dr. Duygu Salman Öztürk (BÜ)
“Turizmde Sosyokültürel Sürdürülebilirlik ve Yaratıcı Endüstriler”
15:00 – 15.30 Ara
15.30 - 17.30 Kamusal Mekân
Moderatör: Prof. Melih Görgün
Doç.Dr. Ebru Firidin Özgür (MSGSÜ)
"Kamusal Alan ve Kamusal Mekan İlişkisinin Kentleşme ve Planlama Açısından Değerlendirilmesi"
Yrd. Doç.Dr. Özgür Bingöl (MSGSÜ)
"Yapılaşma Düzeni - Kamusal Mekân İlişkisi: Yapı Stoğu Yenilemesi Üzerine Bir Model Önerisi"
Barış Göğüş (MSGSÜ)
"Kamusal Mekanın Kentteki Rolleri ve Kamusallığının Değerlendirilmesi"
Yrd. Doç. Dr. Bahar Aksel Enşici (MSGSÜ)
Dr. İnci Şahin Olgun (MSGSÜ)
Ahmetcan Alpan (MSGSÜ)
“Orta Ölçekli Kentlerde Kamusal Alanın Orta Yeri”
27 Mayıs 2014 Salı
13.30 – 14.30 Yerel ve Uluslararası Deneyimler
Moderatör: Mahir Namur
Alp Arısoy (ÇEKÜL Vakfı)
“Çekül Vakfı yaklaşımı ve deneyimi”
Yrd. Doç.Dr. Kevser Üstündağ (MSGSÜ)
Arzu Erturan (MSGSÜ)
“Zihin Açan Projeler”
14.30 - 15.10 Kentsel Planlama Perspektifi ile Sinop
Moderatör: Barış Göğüş
Kumru Çılgın (MSGSÜ)
Saadet Tuğçe Tezer (MSGSÜ)
15.10 – 15.30 Ara
15.30 - 17.30 Sinop ve Sinopale
Moderatör: Yrd. Doç.Dr. Bahar Aksel Enşici
Prof. Melih Görgün (MSGSÜ, Avrupa Kültür Derneği, Sinopale)
“Küresel ile yerel arasında bir arayüz: Sinopale”
Mahir Namur (Avrupa Kültür Derneği, Sinopale)
“Bir sivil toplum hareketi olarak Sinopale ve gelecek perspektifi”
Elif Kuli (Avrupa Kültür Derneği, Sinopale)
“Kentlinin katılımı, gönüllülük ve iletişim”
Mekan Bilgileri
Toplantı Günleri: 26 -27 Mayıs 2014
Adres:
Yer: Mimarlar Odası Binası, Karaköy
Kemankeş Caddesi, No: 31 Karaköy/ İstanbul
0 212 251 49 00
(Karaköy Uluslararası Limanı Kapısı karşısındaki bina)
Sınırlı yer kapasitesi nedeniyle katılımınızı bildirmenizi rica ederiz.
Katılımcının Adı Soyadı;
Geldiği Kurum:
Iletisim adresi( mail, telefon vs.):
__________________________________________________
Irtibat için: [email protected]
Bu program MSGSÜ YEM liderliğinde Avrupa Kültür Derneği, Sinopale, Sinop Belediyesi, Sokak Bizim Derneği, MSGSÜ Mimarlık
Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü ve
Informal Görgün Network işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ)
Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Fındıklı 34427 – İstanbul, www.msgsu.edu.tr, Tel: (212) 252 16 00 / 298
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
181 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content