close

Enter

Log in using OpenID

03 eylül 2014 tarihinde yapılacak olan meclis toplantısÄ

embedDownload
DUYURU
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediye Meclisi’nin 1. dönem mutat 2014/ Eylül ayı toplantısı 03/09/2014 Çarşamba
günü saat 14.00 de başlayıp gündemde yazılı işleri görüşüp karara bağlayacağından, Belediye
Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları duyurulur.
G Ü N D EM
1-Mehmet Selim Kitapçı’nın Hacımiktat Mah. 75 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazının imar planında
değişiklik yapılması isteği hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı.
2-Orhaniye köyünün belediyemizden su isteği hakkında Su ve Kanalizasyon İşleri Müd.yazısı.
3-Bazı Kurum ve Kuruluşlarla ile hizmet alış verişinde bulunmak için Belediye Başkanına ve
Belediye Encümenine yetki verilmesi isteği hakkında Yazı İşleri Müd.yazısı.
4- Talip Samsunlu’nun Aydınlar Köyü, 379 parselde kayıtlı taşınmazın imar planında değişiklik
yapılması isteği hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı.
5- Nizamettin Usta vekili Faruk Damcı’nın Şeyhkeramettin Mah. 76 ada, 21 parselde kayıtlı
taşınmazın imar planında değişiklik yapılması isteği hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı.
6-Giresun Valiliği İl Müftülüğünün; Fevziçakmak Mah. 1304 ada 2 nolu parselin Belediyemizden
tahsisi isteği hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı.
7-Deftardarlık Milli Emlak Müdürlüğünün; Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarih ve 226 sayılı
Kararının yeniden görüşülmesi isteği hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı.
8-Kale Mahallesi sınırlarının yeniden düzenlenmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı.
9-Kapu Mahallesi sınırlarının yeniden düzenlenmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı.
10-Çınarlar Mahallesi sınırlarının yeniden düzenlenmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı.
11-Ahmet Karahan’ın; Çıtlakkale Mah.1458 ada, 2 parsel ve 1459 ada, 1 parselde kayıtlı
taşınmazlarının imar planında değişiklik yapılması isteği hakkında İmar ve Şehircilik
Müd.yazısı.
12- S.S 13 Nolu Bulancak Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet ORAK’IN Bulancak
Dolmuşlarının Devlet Hastanesine giriş çıkış yapmak isteği hakkında İktisat Müdürlüğünün yazısı.
13-Giresun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün Belediye Meclisinin 11/06/2014 tarih ve
226 sayılı kararının yeniden görüşülmesi isteği hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı.
14- Giresun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün Belediye Meclisinin 09/07/2014 tarih ve 250252-265 sayılı kararlarına yapılan itirazların görüşülmesi isteği hakkında İmar ve
Şehircilik Müd.yazısı.
15- Belediye Meclisinin 11/06/2014 tarih ve 215 sayılı kararında seflik düzeltilmesi hakkında İmar
ve Şehircilik Müd.yazısı.
16-Dursun Durhan ve Yusuf Durhan’ın Aksu Mah. 1814 ada, 25 ve 26 parselde kayıtlı
taşınmazların imar planına değişiklik yapılması isteği hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı.
17-Cumhuriyet Mahallesindeki Cadde ve Sokaklara isim verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik
Müd.yazısı.
18-Giresun İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, mülkiyeti belediyemize ait
Fevziçakmak Mah. 655 ada,226 nolu parselde kayıtlı taşınmazı mülkiyeti İl Özel İdaresine
ait Osmaniye Mah. 197 ada, 72 nolu parselde kayıtlı taşınmaz ile takas yapılması isteği
hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
124 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content