close

Enter

Log in using OpenID

Basılı_Yayın_Bağış_Kabul

embedDownload
T.C.
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Basılı Yayın Bağış Kabul
İş Akış Şeması
İşlem / İş Akışı
Sorumlular
Faaliyet
Dokümantasyon
/ Çıktı
Basılı Yayın Bağış Kabul İş Akış
Süreci
Basılı Yayın Bağış / Hibe Teklifi
Bağış, Yayın
Kabul
HAYIR
İlkelerine Uygun mu?
Sorumlu Amir,
Daire Başkanı
Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen
bağış / hibe yayın teklifi - değerlendirmeye alınır
Sorumlu Amir,
Daire Başkanı
Bağışlanmak istenen yayınların içeriği hakkında bilgi
alınır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı’nca bağış ilkelerine uygunluğuna bakılır
Sorumlu Amir,
Daire Başkanı
Bağışlanmak istenen yayınların kabul edilememe
gerekçesi bağışçıya iletilir.
Uzman
Kütüphaneci,
Sorumlu Amir,
Daire Başkanı
Bağış yayınlar mümkünse yerinde seçim yapılmak
üzere içinde uzman bir kütüphanecinin bulunduğu
sorumlu kişiler tarafından seçilir ve sağlama
(aksesyon) birimine teslim edilir.
Birim Taşınır
Değer Tespit
Komisyonu,
Evrak Kayıt
Memuru
Kabul edilen her yayın birim içindeki taşınır değer
tespit komisyonu tarafından fiyatlandırılır ve tutanak
tertip edilir.
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi
Fiyatlandırılan basılı yayınlara ait bilgiler taşınır
otomasyon sistemine taşınır koduna göre girilerek
kaydedilir.
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi
Her bir bağışçı için taşınır işlem fişi düzenlenir ve
girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilir.
Taşınır İşlem Fişi
Daire Başkanı,
Taşınır Kayıt
Kontrol
Yetkilisi, Evrak
Kayıt Memuru
İlgili evrak imzalanarak (Taşınır İşlem Fişi, Taşınır
Değer Tespit Komisyon Tutanağı) Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı’na teslim edilir.
Giden Evrak ve
Ekleri.
Liste
Gerekçeli Yazı
EVET Yayın
Seçimi
Taşınır Değer Tespiti
Taşınır Otomasyonuna Kaydedilmesi
Liste ve
Tutanak
Taşınır Değer Tespit
Komisyon Tutanağı
Sisteme Giriş
Kaydı.
Taşınır İşlem Fişi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına Bildirimi
Basılı Yayın Bağış Kabul İş Akış
Sürecinin Sonlandırılması
HAZIRLAYAN
Nurcan GÜNAL TORUN
Şube Müdürü
Canan KORKMAZ
Genel Sekreter Yardımcısı V.
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Rektör
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
477 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content