close

Enter

Log in using OpenID

çanakkale savaşları 100. yıl etkinlikleri logosu

embedDownload
GÜNEŞ SİSTEMİ FİYAT LİSTESİ
1 ŞUBAT 2014 – 31 AĞUSTOS 2014
SAYI : 100
GÜNEŞ SĐSTEMĐ (LĐ-NOVA) ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ
Ürünler
Win SQL
Tek
Çok (2)
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
4.500
5.625
4.270
37
6.815
8.519
5.190
45
2.430
3.038
1.800
15
Demirbaş
1.270
1.588
350
3
Evrak Onay Akışı (Mekik)
1.155
1.444
230
2
924
1.155
120
1
Ford Fatura Transferi Modülü (*)
1.850
2.313
120
1
Tofaş Fatura Transferi Modülü (*)
1.850
2.313
120
1
Tera NCR Kasa Aktarımı (*)
2.540
3.175
120
1
Veri Tabanı Arabirimi (VTA)
4.043
5.054
Linova 1
Finans, Satış, Satınalma, Stok, Teleskop, Depo, Üretim, Finans Analiz, Satış
Analiz, Stok Analiz, Ödeme Planı
Linova 2
Finans, Satış, Satınalma, Stok, Teleskop, Depo, Üretim, Finans Analiz, Satış
Analiz, Stok Analiz, Ödeme Planı, Muhasebe, Bütçe, Muhasebe Analiz, Demirbaş
Linova Muhasebe Grubu
Muhasebe, Teleskop, Muhasebe Analiz, Bütçe
Alt Ürün Grubu
Üretim Yönetim Sistemi (UYS)
Bu ürün bir proje ürünü olup kullanıcı taleplerine göre özel olarak fiyatlandırılır.
Ürünün çalışabilmesi için münumum Linova 1 ürün grubunun satın alınmış olması
gerekir.
Web Dağıtım Zinciri Sipariş Sistemi (DZS)
Bu ürünün çalışabilmesi için minumum Linova 1 ürün grubunun satın alınmış
olması gerekir.
28.875
(5 Kullanıcı)
8.605
(5 Kullanıcı)
Web Mağazacılık Sistemi
Bu ürün bir proje ürünü olup kullanıcı taleplerine göre özel olarak fiyatlandırılır.
Ürünün çalışabilmesi için minumum Linova 1 ürün grubunun satın alınmış olması
gerekir.
“
36.960
(5 Kullanıcı)
2
Fiyatlar TL, KDV dahil değildir. Link Bilgisayar Güneş Sistemi Fiyat Listesi No:100 1 Şubat 2014 – 31 Ağustos 2014
TERMĐNAL FARKLARI
• Terminal ilaveleri için aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplama yapılır. Terminal ilavesinde tek kullanıcı fiyatlar üzerinden
hareket edilerek, ilave edilecek terminal sayısının bulunduğu aralıktaki yüzde oranı kullanılıp hesaplama yapılır.
Terminal Adedi
Fiyat Farkı %
1 – 10
23
11- 20
20
21 - 35
18
36+
15
VERSĐYON GEÇĐŞ
• Güneş Sistemi son seriye geçiş için aşağıdaki tabloda yer alan geçiş yüzdeleri uygulanır.
Nereden
Seri 8’e Geçiş Yüzdesi%
Güneş Seri 1 – 5
55
Güneş Seri 6
45
Güneş Seri 7
35
GÜNCELLEME FĐYATLARI
• Satış işlemlerinden bir yıl sonra yapılacak olan LYA oranı, liste fiyatlarının % 18’i olarak belirlenmiştir.
• LYA Müşteride bulunan programların hepsine yapılması gerekir. Sadece 1 ürün grubuna göre LYA yapılamaz.
• Bir yıl sonra yapılmayan LYA ‘larda oran % 25 olarak uygulanacaktır.
• Web Dağıtım Zinciri Sipariş Sistemi (DZS) kullanıcı sayısı standartı 5 kullanıcıdır.
• Üretim Yönetim Sistemi (UYS) kullanıcı sayısı standartı 5 kullanıcıdır.
• Eski serilerden yapılacak gruplama işlemlerinde gruplama karşılıkları aşağıdaki şekilde kabul edilecektir;
Eski Serilerde
Güneş Sisteminde
KKP1
Linova 1
KKP2, 4, 5, 6, 7
Linova 2
• Tek kullanıcıdan çok kullanıcıya geçiş için tek ve çok kullanıcılı ürünler arasındaki fiyat farkı alınır.
• Lisans Yenileme Anlaşması (LYA) ile kullanıcılar LYA’nın geçerlilik süresi boyunca güncel yasal mevzuatlara uyum ve
yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ücretsiz olarak lisans alırlar.
• LYA yapmış olan bir kullanıcının herhangi bir geçiş (gruplar arası veya tekten çok kullanıcıya) yapmak istemesi
durumunda hem yapılacak olan geçiş hem de LYA farkının birlikte hesaplanması gerekir.
• Yeni satış işlemlerinde bir yıllık LYA (Lisans Yenileme Anlaşması) fiyata dahildir.
Geçiş ile birlikte, 1 yıllık LYA yapmayan müşteriler güncellemelerden yararlanamayacak. Güncellemelerden yararlanmak
isteyen kullanıcıların Geçişle beraber LYA yapması gerekir.
• Geçiş ile aynı anda yapılan LYA oranı %9’dur.
• Geçiş ile aynı anda LYA yapılmayıp daha sonra LYA yapılması durumunda LYA gecikmeli yapıldığından %25 oranı
kullanılır.
• Linova paketleri, Microsoft tarafından desteklenen, Windows işletim sistemlerinde çalışmaktadır ve kullanılmakta olan
işletim sistemi yazıcı, veri tabanı vb. çevre birimleri sürümlerinin kısıtları dahilinde desteklenmektedir.
“
3
Fiyatlar TL, KDV dahil değildir. Link Bilgisayar Güneş Sistemi Fiyat Listesi No:100 1 Şubat 2014 – 31 Ağustos 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
184 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content