close

Enter

Log in using OpenID

3IO. Liderlik - Yalova Üniversitesi | İİBF

embedDownload
YALOVA
De ÜNİVERSİTESİ – İŞLETME BÖLÜMÜ
Ders Adı/Kodu
: LİDERLİK – ISL315
Öğretim Üyesi
: Öğr. Gör. Kemal Yaşar ŞAHİN
Telefon
:
E-mail
: [email protected]
2014-2015
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Bireysel Liderlik’te bireye özgü liderlik tarzının oluşturulması ve etkin olarak
kullanılması yanında; Liderlik Boyutları ile bunların Etkin Liderlik’teki yeri, önemi ve kullanımı
konusunda farkındalık yaratarak yetkinlik kazandırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları
Bu dersi tamamladıktan sonra, öğrenci:
1. Bireysel Liderlik ile Liderlik Boyutları hakkında genel bilgiler ve değişik bakış açısıyla
değerlendirmeyi öğrenecek,
2. Bireysel Liderlik Bileşenlerini öğrenerek; Bireysel Liderliğini ortaya çıkarabilme yeteneğine sahip
olacak ,
3. Liderlik Boyutları hakkında kapsamlı bilgi edinerek bunların hangi koşullarda ve nasıl
kullanılabileceği konusunda seçimler yapabilme ve uygulamada yetkin hale gelecektir.
Dersin İşlenmesinde İzlenecek Yöntem
Derse devam konusuna özel önem verilerek ; tartışma, soru cevap ve örneklerle interaktif bir
biçimde ders işlenecektir. Derslerin her aşamasına aktif katılım esastır. Öğrenciler verilen bilgileri
konulara ilişkin uygulama ve sunumlarla pekiştirecekler.
Referans Kaynaklar
-
Beş Boyutlu Liderlik – Scott CAMPBELL & Ellen SAMIEC
-
Yürek, Beyin ve El – Mick COPE
-
NLP ve Liderlik – Sue KNIGHT
-
Ünvansız Lider – Robin SHARMA
Derse Devam Prosedürü
Öğrencilerin derslere zamanında ve düzenli olarak katılmaları gereklidir. Derslere katılım ve ders
sırasındaki uygulama ve tartışmalarda yer almak ders başarısına etki edecektir.
Derste Değişiklikler
Ders genel çerçevesi verilen program doğrultusunda yürütülecektir. Gerektiği noktalarda ihtiyaç ve
talepler doğrultusunda ders işlenmesi, zaman planlanması ve sınav zamanlarında bazı değişiklikler
yapılabilir.
Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YALOVA – TÜRKİYE E-mail: [email protected]
2014-2015
YALOVA
De ÜNİVERSİTESİ – İŞLETME BÖLÜMÜ
Ders İçeriği
TARİH
KONU
15.09.2014
Liderlik ve Liderliğin Tarihsel Gelişimi
22.09.2014
Liderlik Türleri ve Lider Yönetici Farkı
29.09.2014
Bireysel Liderlik ve Bileşenleri
06.10.2014
KURBAN BAYRAMI
13.10.2014
Bireysel Liderlikte Özgüven
20.10.2014
Bireysel Liderlikte Çeşitlilik
27.10.2014
Bireysel Liderlikte Eyleme Geçmek
03.11.2014
VİZE
10.11.2014
Liderlik ve Liderlik Boyutları
17.11.2014
Liderlik - Komuta Etmek
24.11.2014
Liderlik - Değer Kazandırma
01.12.2014
Liderlik - Yetiştirme
08.12.2014
Liderlik - İleriyi Görmek
15.12.2014
Liderlik Boyutlarının Somut Faaliyetleri ve
Potansiyelin Aktif Hale Getirmenin Yolları
MATERYAL
DİĞER
Değerlendirme Yöntemi ve Araçları
Ders başarısının değerlendirilmesi aşağıdaki dağılım çerçevesinde yapılacaktır. Sınav derslerde
yapılacak sunum ve tartışmalarda yer alan soruları kapsyacaktır.
Vize Sınavı - %30, Sunum - %30, Final Sınavı - %40
Derslere Katılım
Öğrenciler derste başarılı olabilmek için derslere düzenli ve hazırlıklı olarak gelmeli, kednilerine
verilen ödevleri düzgün bir biçimde yapmalı, derslere aktif bir biçimde katılmalıdırlar.
Akademik Usulsüzlük:
Akademik açıdan bütün öğrencilerin etik davranış sergilemeleri beklenmektedir. Aksi durumlar
mutlaka dikkate alınarak göz ardı edilmeyecektir. Bu anlamda uygun davranış sergilemeyen öğrenci
(Kopya çekmek, Dürüst davranmamak, vb.) en düşük notu alacaktır.
Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YALOVA – TÜRKİYE E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
348 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content