close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
1
2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ
2
3
4
2. yarıyılda Hayat Bilgisi derslerinde “Okul Heyecanım” , “Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün,
Bugün, Yarın” temaları birlikte yürütülecektir.
Bu temalarda;
• Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiğini açıklama
• Doğal afetlerin çevreyi nasıl değiştirdiğini araştırma
• Trafikteki davranışlar, trafikte görme ve görülmenin önemi
• Atatürk’ün çocukluk anılarını araştırarak, sınıfta sunma
•
Duyu organlarının görevleri ve önemi
•
Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğu, canlıların nasıl beslendikleri ve canlıların
nasıl hareket ettikleri
•
Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark
etme
•
İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiği ve bunun için neler yaptıkları araştırma
•
Çevremizdeki kaynakların bilinçli tüketilmesinin gerekliliği
•
Deney yaparak donma, erime, kaynama olaylarını gözlemleme
•
Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark
etme
Takvimden yararlanarak gün içinde hava durumundaki değişiklikleri gözlemleme ve
gözlem sonuçlarını tablo üzerinde gösterme
Dünya’nın hareketlerinin yaşantımızı nasıl değiştirdiğini modellerle kavrama konuları
işlenecektir.
•
•
Konular işlenirken öğrencilerin aktif olarak rol aldığı çalışmalara ve disiplinler arası
ilişkilendirmelere yer verilecektir.
Haftanın bir günü fen ve matematik laboratuvarlarını kullanarak
uygulanmaya devam edilecektir.
“Gems” programı
Performans görevi olarak “Mevsim Şeridi Oluşturma” konulu çalışma, 5-7 Mayıs 2014
tarihlerinde yapılacaktır.
Temalar işlenirken Yaparak Yaşayarak Öğrenme Yaklaşımını temel alarak Anlatım,
Araştırma, Gözlem ve İnceleme, Soru-Cevap ve Dramatizasyon yöntemleri kullanılacaktır.
5
2. yarıyılda Türkçe derslerinde;
•
Öğrencilerimizin okuma becerilerini geliştirmek ve okuma alışkanlığı
kazanmalarını sağlamak amacıyla sabahları okuma saati uygulaması
yapılacaktır.
•
Haftanın bir günü
okul kütüphanesinde serbest okuma saatleri
yapılacaktır.
•
Öğrencilerimizin
söz
varlığını
yararlanılacak, öğrendikleri yeni
geliştirmeleri
için
görsellerden
kelimeleri konuşma ve yazmada
kullanmalarına olanak verilecektir. Ayrıca kendi seçtikleri bir konuda
masal, hikâye, fıkra vb. türlerde sunum yapmaları ve sunumlarını uygun
materyallerle desteklemeleri sağlanacaktır.
•
Derslerin işlenişinde Gözlem ve İnceleme, Tartışma, Problem Çözme
yöntemleriyle birlikte Rol oynama ve Dramatizasyon, Beyin Fırtınası ve
Kavram Haritası teknikleri kullanılacaktır.
2. yarıyılda Performans görevi olarak “Resimlerden Masal ya da Öykü
Yazma” çalışması 12-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında uygulanacaktır.
6
2. yarıyılda,
•
Toplamları 20’yi geçmeyecek iki sayının toplama işleminde toplam ile
toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulma çalışmaları ile
toplamanın değişme özelliğini gösteren çalışmalar yapılacaktır.
•
20 içinde geriye doğru birer ritmik sayma çalışmaları yapılarak çıkarma işlemine
geçiş yapılacak ve 20 içinde iki doğal sayının farkı buldurulacaktır.
•
Çıkarma işleminde verilmeyen eksilen ya da çıkanı bulma; toplamları 20’ye kadar
olan iki doğal sayıyı zihinden toplama becerisi ile 20’ye kadar olan iki doğal
sayının farkını zihinden bulma becerilerini geliştirici çalışmalar yapılacak;
toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirleme çalışmalarına yer verilecektir.
•
Toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri kurma ve çözme çalışmaları
yaptırılırken
matematiği
günlük
yaşamla
ilişkilendirebilecekleri
fark
ettirilecektir.
•
Takvim üzerinde günü, ayı belirleme ve paralarımızı tanıma etkinlikleri
yaptırılacaktır.
•
Nesneleri ağırlıklarına ve uzunluklarına göre sıralama çalışmalarının yanı sıra,
yarım ve bütün arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır.
•
Paralarımızı tanıma ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Performans Görevi olarak“Problem Kitapçığı Oluşturma” çalışması 26-28 Mayıs 2014
tarihinde yaptırılacaktır.
7
İkinci dönem dersimiz öğrencilerin temel kelime bilgisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrencilerimizle basit, tek cümleli metinlerle çalışacak ve şarkılarla, oyunlarla, eğlenceyle
İngilizce öğrenmeyi heveslendirerek öğretmeye devam edeceğiz.
Bu ders, yıl boyunca
öğrencilerin seviyelerini geliştirebilmelerini amaç edinmiştir. İkinci dönem, İngilizce öğrenmek
için gerekli dört temel beceri (okuma, yazma, konuşma, dinleme) üzerine yoğunlaşacaktır.
Öğrencilerimiz dil yapılarını bağlam içinde, söz öbekleriyle öğrenmeye devam edecek ve sürekli
tekrar etme olanağı bularak öğrenme sürecine devam edecekler ve kelime anlam ve
okunuşlarına aşinalık kazanacaklardır. Yeni dil yapıları ve kelimelerin tanıtılacağı Kid’s Box 1
Öğrenci kitabı ve Çalışma Kitabı kullanılacaktır. Bu dönem ders kitabı şu temalardan
oluşmuştur: vücudumuz, vahşi hayvanlar, kıyafetler, hobiler, ulaşım, ev, ve yiyecek.
Gelecek dönem, erken yazım becerilerini geliştirmeye devam edeceğiz. Öğrenciler anadilde
yazmayı öğrendiler ve şimdi de İngilizce yazma dersine hazırlanacaklardır. Oxford Reading
Tree Series ‘e dayanan yazma programı kullanılmaya devam edilecektir. Öğrencilerin belli bir
yapısal kalıba dayalı basit cümleler yazabilme becerisi geliştirilecektir.
İkinci dönem, öğrenciler, erken okuma becerilerini geliştirme amacıyla, sözlü kelimeleri yazıya
dökme yada bir kitabı kullanma becerisini kazandırmayı hedefleyen aktivite ve çalışmalar
içeren seviyelendirilmiş okuma kitaplarından bir seri okuyacaklardır. Bu kitaplar aynı zamanda
harflerin sesler için semboller olduğunun farkına varmaları gibi fonolojik farkındalıklarını
oluşturmalarında yardımcı olacaktır. Bu kitaplar temel sözel yapıların kazanılmasını ve tekrar
edilmesini sağlayacaktır.
İkinci dönem, veli için Türkçe ve İngilizce hazırlanmış bir yönerge ile birlikte ödevler Cuma
günleri
verilmeye
devam
edilecektir.
Ödevlerin
içeriği
derste
öğrenilen
yapıların
tekrarlanmasına yöneliktir. Verilen bu ödevlerin Pazartesi teslim edilmesi gerekmektedir.
Çeşitli kitaplar ve aktiviteler, dersimiz öğrencilerin bilişsel gelişimlerini artıracak ve öğrenme
sürecinde başarma hissini duymalarını sağlayacaktır.
8
Birinci dönem öğrencilerimiz çizgi, çizginin önemi ve işlevini öğrenip uyguladılar. Ardından
renkler hakkında bilgi edinip ton, nüans gibi kavramları tanıdılar.
Bu dönem kendi yaş gruplarına indirgenerek, Sanat nedir? Sanatçı kimdir? Sorularına cevap
arayacak. Bir sanat eseri nasıl izlenmeli keşfederek fikir edinecekler. Kolay Baskı tekniklerini
tanıyacak ve uygulayacaklar.
PROJE KONULARI
1. Resimli Hikaye Kitabı Tasarımı.
2. Neşeli kuklalar. ( Atık malzemelerle kukla tasarlama)
3. Hayal gücünü kullanarak , seçtiği bir teknikle çalışma oluşturma.
2. Yarıyılda Bilişim Teknoloji dersinde öğrencilerimiz paint programında yaptıkları
çalışmaları kaydetmeyi ve yeni belge açmayı öğrenecekler. Yapılan çalışmayı yazıcıya
gönderme ve çalışma üzerinde değişiklikler yapma gibi temel konuları görecekler.
İnteraktif uygulamalar ile Türkçe ve matematik derslerinde gördükleri konuları
pekiştirecekler.
9
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, bir koordinatör psikolojik danışman ve üç
psikolojik danışmandan oluşmaktadır. Servisimizde, öğrencilerimize ve ailelerine
yaşadıkları çeşitli uyum güçlükleri, akademik alanda zorlanma, öğrenme güçlüğü,
arkadaşlık kurma ve sürdürmedeki sorunlarıyla duygusal ve aileyle ilgili sorun alanlarında
gizlilik, saygı, nesnellik ve koşulsuz kabul ilkeleri doğrultusunda psikolojik danışmanlık
hizmetleri verilmektedir.
Amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve zihinsel alanlarda yaşayabilecekleri
güçlüklerde çözüm yolları bulmalarına yardımcı olarak onların kendileri ve çevreleriyle
barışık, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler
olmalarına yardımcı olmaktır.
Bu amaç doğrultusunda, öğrencilere en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen servisimizde,
bütün düzeylerde yapılan sınıf etkinliklerinin yanı sıra, rehberlik servisinde
öğrencilerimizin gereksinimlerine göre yaratıcı oyunlar ve drama çalışmaları, dikkat
geliştirici çalışmalar, duyguları tanıma, öfkeyle baş etme, farklılıkları kabul, etkili
iletişim becerileri, verimli ders çalışma teknikleri, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri, cinsel
sağlık eğitimi, atılganlık eğitimi, sınav kaygısıyla baş etme gibi başlıklar altında grup
çalışmaları yapılmaktadır.
Yıl içerisinde, özel olarak planlanan randevularla velilerimizle yapılan bireysel ve
gerektiğinde öğrencinin veya öğretmenin de dahil olduğu görüşmeler, öğrencilerimize
yardımın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu görüşmelerin yanı sıra her sınıf
düzeyinde çeşitli konularda hazırlanan bilgilendirici bülten ve konferanslarla da
velilerimizin okul sürecini keyifli geçirmelerine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalar
yapılmaktadır.
Rehberlik servisi olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılının 1. yarıyılında da öğrencilerimiz
ve velilerimizle ilgili olan çalışmalarımıza devam edilecektir. Çalışmalarımızda; bilgi
paylaşımlarında bulunmak, gerekli yeterliliklerin artırılması, aramızdaki iletişimin
kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir. Yeni dönemde yapılacak olan çalışmalarımız
aşağıda belirtmiş olduğumuz şekildedir;
•
•
•
•
Tüm velilerimize yönelik olarak kasım ve ocak aylarında yapılacak olan
“Filmlerdeki BEN” isimli Veli Etkinliği (Etkinliğin kesin tarihi sizlere
bildirilecektir.)
Tüm velilerimize yönelik olarak “Anne-Baba Okulu”
Tüm velilerimize yönelik olarak “Sanal Dünyada Çocuklarımız ve Siber Zorbalık”
konulu seminer
1. Sınıflarımızın hem akademik süreçlerinde hem de genel gelişimlerinde ihtiyaç
duyabilecekleri; kısa süreli hafıza, organizasyon becerisi, benzerlik/farklılıklar,
dikkat yoğunluğu, konsantrasyon, dikkatini ayrıntılara verebilme, el-göz
koordinasyonu, parça-bütün ilişkisi, görsel ayrımlaştırma, sıralama, gibi
yeterliliklerdeki desteğin sağlanması amacıyla haftada 1 ders saati boyunca
öğretmenlerimiz ve rehberlik servisimizin belirlediği özel egzersizler sınıf
ortamında öğrencilerimize uygulanacaktır. Bu egzersizlerin öğrencilerimizin
öğrenme süreçlerine de olumlu katkılarda bulunacağı düşünülmektedir.
10
1.yarıyılda olduğu gibi öğrenci gelişimleri; proje ödevleri, performans görevleri ile ders içi
performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilecektir. Ayrıca
CİTO uygulaması devam edecektir.
1. sınıflarda dersimiz,
Oyun ve Fiziki Etkinlik dersleri programı doğrultusunda işlenecektir.
Konularımız: “Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam, Atatürk ve Ulusal Bayramlar” olarak öğrenme
alanları formatında öğrencilerimizin temel hareket bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla oyun
şeklinde işlenecektir.
Öğrencilerimiz Beden Eğitimi dersi olduğu gün okula okul eşofmanları ile gelecekler. Yanlarında
yedek tişört ve atlet bulundurmaları gerekmektedir. Derslerimiz, 2. kat spor salonunda
yapılacaktır. Öğrencilerimiz, derse su mataraları ile gelecekler. Hastalık veya diğer nedenler ile
derse katılamayacak öğrencilerimizin velisinden durumunu belirten veli izin notunu Beden Eğitimi
öğretmenine iletmeleri gerekecektir. Ayakkabı bağlamayı bilmeyen öğrencilerimiz için cırt cırtlı
ve düz taban olmayan salon kullanımına uygun spor ayakkabısı tercih edilmelidir.
11
1. sınıflar
Müzik dersinde 1. Sınıf öğrencilerimizle gerçekleştireceğimiz ses ve nefes egzersizleri
onların seslerini, nefeslerini doğru kullanabilmelerini sağlayarak “İstiklal Marşı, Işıklı
Olmak Sevincimiz, Atatürk Marşları” gibi eserleri doğru söylemelerini sağlayacaktır.
Öğrencilerimize önerdiğimiz Portre Şatosu kitabı ile 7 temel sesi (do-re-mi-fa-sol-la-si)
dizek üstünde tanımaları, Müzik alfabesi kitabıyla da 5 temel sesi (do-re-fa-sol-la)
yazarak gösterebilmeleri, nota vuruş değerleri üzerinde çalışma yapabilmeleri
hedeflenmiştir.
Ritim aletleriyle ritim duygularını geliştirebilmek, boyama resimleriyle müzik aletlerini
tanımak ve gruplayabilmek (yaylı, vurmalı, üflemeli), müzik dinletileri ile bestecileri ve
eserlerini öğrenmek derslerimizde planladığımız etkinliklerden sadece birkaçı. Bu
etkinlikler ve uygulamalar sonucunda enstrüman çalan öğrencilerimizin 06-07 Mayıs 2014
tarihinde Bahar Konseri’nde performanslarını sergilemeleri ve “1. Sınıflar Yıl Sonu
Gösterisi”nde de sınıf korolarının oluşturulması sağlanacaktır.
PROJE KONULARI
1-Çevremizdeki müzikli oyunlardan bildiklerinizin isimlerini yazınız. Müzikli oyunlardan 1
tanesini anlatınız. Kaydı varsa CD veya kasetten çalınız veya çalabildiğiniz bir müzik
enstrümanı var ise müzik enstrümanınızla veya sesinizle oyun müziğini seslendiriniz.
(Bilgisayar, tepegöz, tahta, karton veya dosya kağıdı kullanabilirsiniz.)
2- Çevremizdeki varlıkları (hayvanlar veya taşıtlar) seslerinin kuvvetli, hafif ve orta
gürlükte oluşuna göre sınıflandırarak yazınız ve anlatınız. (Bilgisayar, tepegöz, tahta,
karton veya dosya kağıdı kullanabilirsiniz.)
3-Sesimiz ve ses sağlığımızın korunması için neler yapmalıyız? (Bilgisayar, tepegöz, tahta,
karton veya dosya kağıdı kullanabilirsiniz.)
12
SINIF ÖĞRETMENİ
Özlem ÖZDEĞİRMENCİ ( 1-A)
Zeynep TUĞLUOĞLU ( 1-B )
Derya KOÇ( 1-C )
[email protected]
[email protected]
[email protected]
İNGİLİZCE
Tanıa Guerra ESCAPA ( 1-A )
Myra ROSHAN ( 1-B )
Jan MACFARLANE ( 1-C )
[email protected]
[email protected]
[email protected]
BEDEN EĞİTİMİ
Şenay ÜRGEN ( 1-A, 1-B, 1-C)
[email protected]
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
Uğur AKAR (1-A, 1-B, 1-C)
[email protected]
GÖRSEL SANATLAR
Zuhal BAKAN (1-A, 1-B, 1-C)
[email protected]
MÜZİK
Şehnaz YALMAN (1-A, 1-B, 1-C )
[email protected]
DRAMA & DANS
İpek Banu KILAR (1-A, 1-B, 1-C)
Hatice BURGUCU (1-A, 1-B, 1-C)
-
E-POSTA:
Seviye Md. Yrd. Semin NOYAN ([email protected]) (Dahili: 1306)
1-4. Sınıflar ZB. Hülya SABUNCU ([email protected]) (Dahili:1303)
1-A ÖZLEM ÖZDEĞİRMENCİ ([email protected])
1-B ZEYNEP TUĞLUOĞLU ([email protected])
1-C DERYA KOÇ ([email protected])
2.Sınıf Düzeyi Psikolojik Danışmanı Burcu ÖZGÜLÜK
([email protected]) (Dahili: 1326)
TELEFON: 0 (212) 291 10 91 - Dahili: 1310
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 391 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content