close

Enter

Log in using OpenID

2003-2012 yılları arasında yapılan üretim miktarları

embedDownload
2003-2012 YILLARI ENERJİ HAMMADDELERİ ÜRETİMİ
Üretim Miktarı
Maden Adı
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Birim
Asfaltit
414.050
6.441
18.135
22.137
0
68.247
362.435
285.362
572.089
649.830 ton
Bitümlü
Madde
0
721.899
887.703
452.386
781.649
480.001
813.827
600.000
394.277
394.277 ton
Kömür
Taşkömürü
KÖMÜR GENEL
TOPLAMI
48.716.210 40.940.350 58.523.402 63.275.868 71.568.298 84.312.704 86.869.616 81.957.446 82.375.247 78.119.572 ton
2.954.334
2.805.654
2.621.263
3.131.233
2.453.762
2.335.457
2.833.243 2.727.414
2.619.247
3.188.141 ton
51.670.544 43.746.004 61.144.665 66.407.101 74.022.060 86.648.161 89.702.859 84.684.860 84.994.494 81.307.713 ton
2003-2012 YILLARI DOĞAL TAŞ ÜRETİMLERİ
Üretim Miktarı
Sıra no: Maden Adı
2003
1
İgnimbrit
2
Mermer
3
Oniks
4
Traverten
Toplam
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Birim
7.705
39.820
5.282
20.174
18.486
26.313
66.794
52.055
55.873
16.588
m3
1.300.637
1.207.584
1.578.730
1.855.740
2.801.757
2.262.537
2.715.601
3.352.070
4.086.222
4.602.881
m3
176
57
451
2.578
5.663
2.145
2.322
2.113
7.678
11.331
m3
198.730
601.068
696.545
1.017.672
995.065
759.118
1.002.866
879.319
1.685.049
795.582
m3
1.507.248
1.848.529
2.281.008
2.896.164
3.820.971
3.050.113
3.787.583
4.285.557
5.834.822
5.426.382
m3
1.908.544
1
Andezit
80.605
81.900
517.831
2.485.956
4.115.184
3.307.107
6.436.380
2.878.093
2.895.563
ton
2
Bazalt
42.401
28.555
749.589
2.909.031
4.914.124
8.448.618 12.963.003 20.320.391
18.656.135
19.105.622
ton
3
Granit
106.169
125.030
160.930
320.069
252.354
367.959
324.718
239.819
245.911
596.792
ton
4
Dekoratif taş + Mozaik +
Kayrak vd.
0
17.592
31.506
382.377
239.531
161.166
112.318
207.961
651.932
296.802
ton
5
Serpantin
0
0
1.027.345
5.763
305.262
22.671
14.000
26.745
2.514.601
1.025.427
ton
6
Yapıtaşı
270.270
19.263
ton
7
Diyabaz
293.777
94.835
ton
24.034.304
ton
Toplam
622
790
458
0
229.797
253.867
2.487.659
6.103.196
2.071
1.276
5.538
1.969
9.828.526 12.308.797 15.328.121 27.233.265
Not: Tüm andezit, bazalt, granit ve diyabaz üretim değerlerinin birimi "ton" olarak düzenlenmiştir.
25.510.719
2003-2012 YILLARI ÇİMENTO VE İNŞAAT HAMMADDELERİ ÜRETİMİ
Sıra
Maden Adı
no:
1
Kalker
2
Kumtaşı
9
Üretim Miktarı
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
Birim
345.014.384
371.768.919
ton
8.908.971
6.127.433
6.377.676
ton
Dolomit
5.716.599 7.071.625 10.636.615 14.621.691 15.672.171 17.815.854 11.152.094 15.224.546
20.340.135
16.952.904
ton
3
Marn
4.392.518 3.341.942
8.617.291 10.831.766 10.464.305 14.060.905 13.621.435 11.784.522
11.962.392
13.396.844
ton
4
Kil
1.396.018
898.909
3.531.388
4.515.870
4.068.182
8.311.652
13.464.190
8.514.378
ton
5
Pirofillit
345.462
142.482
187.949
37.955
84.556
158.619
140.263
192.643
115.462
85.251
ton
6
Tras
1.814.187
955.448
756.949
2.222.058
2.880.166
2.076.142
2.062.881
2.086.942
2.400.683
2.426.017
ton
7
Şist / Bitümlü Şist
573.033
593.923
678.323
543.558
526.433
657.213
390.321
767.869
804.968
8
Diğer Çimento
Hammaddeleri
*
*
424.812
5.403.972
4.413.671
1.881.476
2.053.395
2.453.156
2.772.738
2.480.421
ton
9
Breş + Gnays +
Konglomera vb
Diğer İnşaat Dolgu
Maddeleri
*
*
0
88.055
553.980
799.995
234.731
474.111
876.948
406.004
ton
10
Tuğla Kiremit Kili
*
*
649.123
4.785.094
4.844.423
5.365.728
6.468.167
9.313.444
11.031.258
18.872.077
ton
441.905.670
ton
TOPLAM
61.378.970 66.181.436 119.113.009 176.351.412 211.453.745 207.981.552 243.183.512 270.440.988
2011
0
292.214
592.595
2.505.875
3.619.845
3.367.480
6.839.132
9.958.782 11.006.423
75.616.787 79.477.979 145.188.054 221.907.306 258.581.477 264.123.746 297.152.354 329.958.844 414.910.591
625.178 ton
2003-2012 YILLARI METALİK MADEN ÜRETİMLERİ
Üretim Miktarı
Sıra no:
Maden Adı
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Birim
1
Altın (metal)
5,39
3,26
4,17
8,04
9,92
11,02
14,47
16,89
24,4
29,39
ton
2
Antimuan (tüvenan)
650
8.711
28.377
25.316
28.111
50.357
24.917
25.974
43.340
131.839
ton
3
Bakır (tüvenan)
2.919.579 1.616.432
2.618.813
4.293.530
4.366.064
6.159.515
5.173.773
5.468.621
5.390.846
7.510.914
ton
4
Boksit (tüvenan)
333.574 1.176.929
453.765
879.214
1.264.933
818.928
1.473.181
1.311.064
1.024.915
540.706
ton
5
Çinko (tüvenan)
371.504
495.191
485.236
554.425
454.095
561.893
314.593
238.125
666.114
481.686
ton
6
Demir (tüvenan)
4.208.156 4.119.484
4.598.230
3.785.121
4.849.397
4.696.950
3.854.972
5.814.045
6.450.480
4.452.086
ton
7
Gümüş (metal)
8
Kadmiyum (Tüvenan)
9
96
97
137,56
167,34
198
294,4
351,6
363,52
246,5
193,89
ton
0
0
0
141
12.650
2.291
15
0
0
0
ton
Krom (tüvenan)
504.803 1.168.336
1.620.386
1.849.864
3.639.752
5.100.482
6.240.290
8.624.042
9.971.368
12.076.814
ton
10
Kurşun (tüvenan)
173.910
253.590
366.305
279.727
679.972
524.687
272.872
523.207
745.581
317.935
ton
11
Manganez (tüvenan)
25.202
21.204
52.273
32.144
42.033
51.703
141.246
134.336
172.480
192.756
ton
12
Molibden Tüvenan)
0
0
0
0
185
25
0
0
2.848
0
ton
13
Nikel (tüvenan)
0
0
52.988
20.000
107.000
51.250
106.127
224.662
75.018
336.730
ton
14
Pirit
640
63.674
109.100
116.091
124.130
131.315
135.190
124.000
ton
8.537.479 8.859.977 10.277.155 11.783.331 15.553.500 18.134.477 17.726.482 22.495.771
24.678.451
26.165.689
ton
TOPLAM
2003-2012 YILLARI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ
Sıra no: Maden Adı
1
Alçıtaşı
2
Alünit (Şap)
3
Üretim Miktarı
2003
2004
2005
2.354.234 2.300.703
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Birim
3.500.864
4.369.771
5.546.496
7.338.127
4.369.589
6.321.891
5.723.439
8.248.446
ton
622
0
0
6.683
2.511
15.324
2.068
433.310
0
0
ton
Barit
113.254
113.775
157.179
161.993
184.041
482.740
213.187
172.618
250.786
1.677.221
ton
4
Bentonit
945.925 1.281.468
501.142
1.134.251
1.742.487
1.553.588
932.487
798.397
471.528
1.033.568
ton
5
Bor
2.424.185 2.261.977
3.478.784
3.955.574
4.406.970
4.998.826
3.923.494
5.823.836
6.348.487
4.220.291
ton
6
Civa
0
0
0
0
65
0
0
0
0
0
ton
7
Çört
0
0
0
34.606
12.532
5.134
109.409
115.518
169.362
140.294
ton
8
Dikit
0
0
3.100
0
0
80
50
0
0
0
ton
9
Diyatomit
36.303
1.324
44.122
45.420
33.135
62.685
27.634
18.448
45.187
86.403
ton
10
Feldispat
3.396.326 3.936.742
4.560.226
5.771.892
6.548.796
6.767.500
4.212.547
6.281.597
7.076.068
9.479.699
ton
11
Fluorit
4.375
0
0
0
0
2.931
3.756
25.189
4.524
5.197
ton
12
Fosfat
0
0
900
1.300
1.300
1.000
1.000
0
0
0
ton
13
Grafit
0
28
0
0
0
3.236
2.400
0
5.250
31.500
ton
14
İllit
0
0
0
27.898
57.774
61.577
36.509
35.622
17.265
0
ton
15
Kalsedon
2.941
3.945
4.716
4.706
5.461
4.370
2.162
1.814
896
2.287
ton
16
Kaolen
581.479
734.473
908.862
1.064.107
914.117
792.044
727.649
787.287
1.229.352
3.806.083
ton
17
Kil (Kil+Karışım kili +
Halloyisit)
2.387.371 3.626.625
1.962.072
3.034.560
2.871.145
3.261.379
2.412.609
4.030.961
3.747.503
4.119.513
ton
18
Kuvars
395.248
503.715
408.725
343.299
555.841
550.246
747.223
471.201
931.310
ton
19
Kuvars Kumu
3.098.668 2.073.725
1.729.525
2.608.260
4.997.694
2.422.587
4.499.154
4.022.433
7.020.622
7.085.380
ton
20
Kuvarsit
1.456.376 1.279.929
962.818
1.463.162
1.803.670
1.207.131
1.393.631
1.795.149
3.896.477
2.499.094
ton
21
Kükürt
0
0
0
0
300
5.230
427
3.820
5.889
ton
17.179.864 18.009.962
18.318.025
24.092.908
29.471.493
29.536.400
23.424.811
31.411.720
36.481.767
39.566.092
ton
377.805
0
TOPLAM
2003-2012 YILLARI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ
Sıra no: Maden Adı
22
Manyezit +
Hidromanyezit
23
Kalsit
24
Mika
25
Montmorillonit
26
Nef. Siyenit
27
Obsidyen
28
Olivin+Dünit
29
Perlit
30
Pomza
31
Radyolarit
32
Rutil (Tüvenan)
33
Üretim Miktarı
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Birim
558.432 2.218.236
571.142
466.193
802.406
677.784
861.180
2.316.763
2.588.276
2.443.478
ton
1.077.476 2.534.016
3.177.661
5.875.732
7.171.456
6.176.997
6.291.822
8.629.005
10.084.119
9.248.471
ton
4.772
321
3.584
772
3.313
8.392
4.172
387
277
1.253
ton
520.000
0
260.000
428.756
530.879
125.000
279.473
539.943
630.306
655.974
ton
51
205
0
0
400
0
759
1.308
1.500
4.000
ton
0
32
0
0
226
0
19
106
300
1.230
ton
20.464
71.396
94.439
191.298
145.839
170.631
168.567
192.394
221.079
240.753
ton
330.184
366.489
333.400
474.966
478.579
551.266
522.832
545.585
702.673
887.600
ton
2.167.277 2.426.037
1.860.037
3.515.644
3.995.423
3.449.733
4.322.543
4.198.751
5.822.501
12.257.107
ton
0
0
0
7.056
62.040
82.363
458
51.280
58.774
43.045
ton
2.000
4.900
12
0
20
20
4.000
1.000
0
5.000
ton
Sepiyolit (+ Lületaşı +
Paligorskit)
31.885
19.554
10.478
19.242
36.402
3.824
3.448
16.342
30.716
31.180
ton
34
Sileks (Çakmaktaşı)
19.029
9.938
9.823
7.228
12.325
7.818
7.038
6.222
2.248
5.403
ton
35
Sodyum Sülfat (Soda)
920.074
890.354
766.636
826.206
1.120.968
961.295
807.314
1.600.603
2.491.441
1.364.126
ton
36
Stronsiyum Tuzu
159.923
127.957
30.100
0
0
0
0
0
0
0
ton
37
Talk
17.099
8.233
8.775
4.969
12.722
3.364
6.887
1.826
9.959
14.537
ton
38
Trona
204
6.000
12
2.184
1.716
23.673
1.581.149
1.623.192
1.749.068
1.852.817
ton
39
Turba
20.352
62.108
71.749
185.944
145.403
113.112
65.315
214.620
148.012
108.610
ton
41
Zeolit
156.887
192.240
249.572
121.014
104.138
107.951
141.728
33.813
214.179
60.258
ton
42
Zımpara+Diyasporit
5.458
11.953
9.378
13.899
19.108
57.722
28.198
67.989
113.602
54.848
ton
43
Zirkon (Tüvenan)
0
0
0
0
0
75
10.000
0
500
200
ton
6.011.567 8.949.969
7.456.798
12.141.103
14.643.363
12.521.020
15.106.902
20.041.129
24.869.530
29.279.890
TOPLAM
2003-2012 YILLARI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ
Maden Adı
Üretim Miktarı
2003
Kaya tuzu
Tuzlar
Kaynak tuzu
Göl tuzu
Deniz tuzu
Magnezyum Tuzu
TOPLAM
Karbondioksit
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Birim
81.410
87.258
32.710
211.263
280.350
244.164
1.685.708
2.149.464
2.391.203
2.169.475
ton
2.848
10.642
9.563
12.386
14.615
11.750
16.046
25.181
10.600
10.477
ton
1.673.028 1.566.202
1.582.521
1.463.926
1.531.501
1.597.259
1.579.375
1.695.859
3.676.243
2.555.276
ton
556.532
582.440
529.234
535.598
537.166
616.958
484.435
173.750
467.500
516.650
ton
0
0
0
0
0
19.695
0
0
885
2.935
ton
2.313.818 2.246.542
2.154.028
2.223.173
2.363.632
2.489.826
3.765.564
4.044.254
6.546.431
5.254.813
ton
42.144
43.963
41.347
25.297
12.281
13.696
14.030
75.244
m3
33.118
35.252
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
787 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content