close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Güz Yarıyılı İlköğretim Bölümü Final

embedDownload
29.12.2014
PAZARTESİ
08.30-10.00
FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
FBÖ403
Evrim
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
İMO411
Sosyoloji
OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLİĞİ
OKÖ 211 Eğitim
Sosyolojisi
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ
SNO215 Eğitim
Sosyolojisi
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
Eğitim Sosyolojisi
F.Karaer (94+83)
E.Başar (88+72)
E. Başar /161
E.Başar (111+1)
E.Başar (70)
203
204
205
309
ORTAK DERSLER
İNGİLİZCE
106
109
110
111
ORTAK DERSLER
İNGİLİZCE
3
4
5
102
103
104
105
107
ORTAK DERSLER
İNGİLİZCE
ORTAK DERSLER
İNGİLİZCE
ORTAK DERSLER
İNGİLİZCE
13.00-15.00
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ
15.00-17.00
ORTAK DERSLER
ATATÜRK İLK. VE İNK.
TARİHİ
ORTAK DERSLER
ATATÜRK İLK. VE İNK.
TARİHİ
ORTAK DERSLER
ATATÜRK İLK. VE İNK.
TARİHİ
ORTAK DERSLER
ATATÜRK İLK. VE
İNK. TARİHİ
ORTAK DERSLER
ATATÜRK İLK. VE İNK.
TARİHİ
SALONGÖZETMEN
10.00-12.00
30.12.2014
SALI
09.00 – 10.30
SALONGÖZETMEN
FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
FBÖ307
İstatistik
S.Yaman
(107+6)
103
104
105
10.30-12.00
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
IMO307
Elementer Sayı Kuramı
C. Nebiyev
(51)
IMO101
Genel Matematik
SALONGÖZETMEN
14.30-16.00
SALONGÖZETMEN
O.
Güneş
(53)
3
İstatistik
SNÖ201 Ses ve Yapı
Bilgisi
S. Yaman
S. Akbayır (123)
OKÖ205 Yaratıcılık ve
Geliştirilmesi
302
303
308
309
SNO101
Temel Matematik I
İ.Çilingir Süngü
(134)
Ş. Aynal
73
3
4
5
302
308
FBÖ201
Genel Biyoloji I
T.
Güneş
(46+18)
110
111
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ
3
4
5
SALONGÖZETMEN
13.00-14.30
H.Çalışıcı
(57)
OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLİĞİ
İMO201
Analiz I
M. Doğan
(66+28)
F. Eryılmaz
(68)
104
105
106
107
Ş. Şahin
72
303
309
OKÖ 413 Okul Önc.
Kaynaştırma
M. Kazancıoğlu
(170+3)
103
104
105
106
SNÖ403
Din Kültürü ve
Ahlak Bil.Eğit.
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
SBÖ201
Türkiye Fiziki Coğraf
N. Özdemir
(71)
110
111
SBO213
TürkiyeC
oğr. Bölg.
SBO215
Türk Dış
Politikası
N. Tomal
(5)
M. Koçer
(60)
201
203
SBO403
Sosyal Bilgiler Ders
Kitabı İnceleme
Ş. Şahin /147
M.Yılmaz (108+106
N. Özdemir
(59+60)
103
211
203
201
303
302
308
309
204
205
4
5
102
EGT301 Sınıf
Yönetimi
C. Elma (53+7)
A. Keskin (53)
EGT301
Sınıf Yönetimi
İ. Gül
(80)
204
205
308
309
EGT403
Sınıf Yönetimi
M.Ergun
(91+81)
EGT403
Sınıf Yönetimi
C. Elma
(77+90)
EGT301 Sınıf Yönetimi
103
104
105
106
3
4
5
107
108
109
110
111
H. Aslan (167)
31.12.2014
ÇARŞAMBA
09.00 – 10.30
SALONGÖZETMEN
10.30-12.00
SALONGÖZETMEN
FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
FBÖ311
Türk Eğitim Tarihi
M. Köçer
(104+14)
İlköğ. Prog.
Çağdaş Yaklş.
M.Kazancığlu
(48)
Problem
Çözme
E.Ersoy
(67)
M. Yasa / 126
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ
SNO301
Fen ve Teknoloji
Öğretimi
Z. Apaydın (106+16)
303
308
309
EGT101
Eğitim Bilimine Giriş
A.Bayram
(95)
104
105
3
110
111
104
105
106
EGT 101 Eğitim
Bilimine Giriş
K. Kıroğlu / 157
4
5
102
EGT101
Eğitim Bilimine Giriş
K.Kıroğlu (117+1)
3
4
5
204
107
109
OKÖ201 Anne Çoc
Beslenmesi
SNO407
Cumhuriyet Dönemi
Türk Edebiyatı
A. Kökdemir
(126+106)
13.00-14.30
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
IMO309
Seçmeli I
EGT101
Eğitim Bilimine Giriş
C.Elma
(103)
106
110
111
IMO405
Matematik Tarihi
M.Kazancıoğlu
(99+79)
OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLİĞİ
OKÖ 407 Din ve Ahlak
Öğretimi
T. Güneş
70
SALONGÖZETMEN
14.30-16.00
SALONGÖZETMEN
FBÖ209
Genel Kimya III
(Analitik Kimya)
D.Çelikler
(121+44)
3
4
5
102
O. Güneş
71
3
4
5
104
110
111
203
211
IMO203
Lineer Cebir I
OKÖ307 Görsel
Sanatlar Eğitimi
C. Nebiyev
(66)
H.Çalışıcı
(58)
110
111
201
211
Ş. Aynal /
69
104
105
106
204
205
105
106
107
SNO213
Felsefe
D. Delice (118+1)
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
SBÖ303
Türkiye Beşeri ve
Ekonomik Coğrafyası
N.Tomal
(75)
205
211
EGT101
Eğitim Bilimine Giriş
A.Bayram
(64)
308
309
SBO405
Günümüz Dünya
Sorunları
M. Aydın
(71+60)
302
303
308
309
SBO203
İslam Öncesi Türk
Tarihi Ve Kültürü
D. A. Akbulut
(71)
H.
Özaslan
87
203
204
205
308
309
02.01. 2015
CUMA
FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLİĞİ
09.00 – 10.30
FBÖ105
Genel Kimya I
D.Çelikler
(65+33+85)
IMO303
Analitik Geometri I
OKÖ305 Fen Eğitimi
SALONGÖZETMEN
10.30-12.00
3
4
5
102
EGT303
Öğretim Tekn. ve
Materyal Tasarımı
S.Yaman
(107)
Z.Ünan
(65)
M. Bilici
(87)
110
111
204
205
IMO103
Bilim Tarihi
F.Eryılmaz
(114)
102
103
104
S. Yaman
M. Bolat
103
104
105
106
OKÖ 105 Psikoloji
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
EGT305
Ölçme ve
Değerlendirme
Y.Çelik (109+19)
SBO305
Yeni Ve Yakınçağ
Tarihi
M. Koçer
(80)
201
203
211
301
308
309
SBO105
Arkeoloji
A. Temür
(79)
Y. Barut
(157)
SALONGÖZETMEN
106
110
111
204
205
201
203
308
309
13.00-14.30
FBÖ405
Özel Öğr. Yönt. I
A.Çökelez
S.Yaman
(62+43+26+34)
İMO401
Modellem
e
A.Eraslan
(39+43)
IMO413
Matematik
ve Yaşam
Z.Ünan
(47+37)
OKÖ 407 Çevre
Eğitimi
O. Güneş / 30
SBÖ405
Trafik ve İlkyardım
Z.Apaydın
(116+108)
SBÖ407
Özel Öğretim
Yöntemleri II
A. Kesten
(57+59)
SALONGÖZETMEN
104
105
106
107
203
204
205
301
302
308
309
211
14.30-16.00
EGT201
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
M.Gökalp (83)
EGT201
Öğretim İlke Ve
Yöntemleri
B. Özer (97)
EGT201 Öğretim İlke
ve Yön
K. Kıroğlu (161)
3
4
5
206
201
EGT201
Öğretim İlke Ve
Yöntemleri
Y. Çelik (126+2)
SALONGÖZETMEN
205
301
104
105
3
4
5
102
203
204
211
201
SBO205
Siyaset Bilimine Giriş
M. Aydın
(62)
308
309
05.01. 2015
PAZARTESİ
FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
09.00 – 10.30
FBÖ103
Genel Fizik Lab. I
H.Kalkan
N.Ocak İskeleli
(71+38)
IMO301
Analiz III
M.Doğan
(181)
OKÖ311 Özel Öğrt
Yön.
SNÖ305
Hayat Bilgisi
Öğretimi
E.Başar (104)
SBÖ307
İnsan Hakları ve
Demokrasi
M. Aydın
(67+6)
SALONGÖZETMEN
3
5
4
104
105
106
211
110
111
308
309
10.30-12.00
FBÖ301
İnsan Anatomisi ve
Fizyolojisi
E.Omca Çobanoğlu
(116+36)
OKÖ 103 İnsan
Anatomisi ve
Fizyolojisi
E. O. Çobanoğlu
(275)
SNO103
Genel Biyoloji
F.Karaer (175+6)
SBO101
Sosyal Bilgilerin
Temelleri
A. Kesten
(77)
SALONGÖZETMEN
3
4
5
102
IMO207
Karşılaştırmalı Matematik
Eğitimi
A.Eraslan
M.Kazancıo
(47)
ğlu
(38)
301
303
302
211
204
205
206
308
309
13.00-14.30
EGT401
Rehberlik
B.Özmen
A.Büyükkavas
(50+54+20+22)
103
104
105
106
107
110
111
EGT 401 Rehberlik
EGT401
Rehberlik
Y. Öksüz (115+106)
SBÖ409
Program Geliştirme
B. Özer
(67+59)
302
303
308
309
K. Alat
(86)
H.
Özaslan
(91)
205
201
204
203
EGT401
Rehberlik
H. Aslan
(78)
A. Kavas
(86)
205
201
102
103
107
H.
Kumcağız
72
108
211
M.
Gökalp
84
203
204
SALONGÖZETMEN
104
105
106
14.30-16.00
FBÖ203
Genel Biyoloji Lab. I
T.Güneş
O.Güneş
(52+47)
OKÖ 209 Medya ve
Çocuk
K. Alat / 137
3
4
5
110
111
SNÖ203
Genel Fizik
N.Ocak İskeleli
(137+10)
204
205
3
4
5
104
105
106
SALONGÖZETMEN
SBÖ207
Temel Hukuk
M.Karataş
(67)
110
111
06.01. 2015
SALI
FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
09.00 – 10.30
FBÖ101
Genel Fizik I
H.Kalkan
N.Ocak İskeleli
(91+33+87)
IMO 305
İstatistik-Olasılık
Z.Ünan
(137)
SALONGÖZETMEN
104
106
3
5
4
110
111
211
10.30-12.00
IMO409
Türk Eğitim Tarihi
K. T. Çağlayan
(76+91)
SALONGÖZETMEN
OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLİĞİ
OKÖ301 Bed. Eğit. Ve
Oyun Öğrt.
Ş. Şahin
85
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
SNO303
İlk Okuma Ve
Yazma Öğretimi
A. Çebi (132+39)
SBO309
Ülkeler Coğrafyası
N.Özdemir
(83)
204
205
105
203
308
309
SNO105
Uygarlık Tarihi
A. Akşar (110)
SBO103
Sosyal Psikoloji
Y. Barut
(61)
201
203
205
204
M. Güral
90
103
104
105
106
13.00-14.30
FBÖ313
Bilimsel Arş. Yönt.
A.Çökelez
(105+17)
İMO205
Fizik I
R.Ustabaş
(145)
OKÖ401 Anne Baba
Eğitimi
M. Güral
(154)
SNO413
Özel Eğitim
A. Keskin (114+108)
SBO411
Özel Eğitim
A. Yıldırım
(58+59)
SALONGÖZETMEN
103
104
105
3
4
5
204
205
201
203
303
308
309
302
14.30-16.00
FBÖ401
Biyolojide Özel
Konular
E.O.Çobanoğlu
T.Güneş
(89+82)
OKÖ 203 Erken Çoc.
Dön. Gel
110
111
107
211
106
102
SNÖ205
Müzik
103
104
105
106
201
203
204
205
SALONGÖZETMEN
Z. Alat
(155)
Ö.Kanca
(63)
İ.Şenel
(61+2)
SBÖ209
Sanat ve Estetik
M. Ağçiçek
(63)
303
308
07.01. 2015
ÇARŞAMBA
09.00 – 10.30
SALONGÖZETMEN
10.30-12.00
FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
FBÖ107
Genel Kimya Lab. I
D.Çelikler
S.Ergül
(54+66)
103
104
105
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
IMO 311
Özel Öğretim Yöntemleri
A . Eraslan
E. Ersoy
(51)
(56)
FBÖ207
Genel Fizik Lab. III
M.Bolat
(99)
IMO209
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
E.Ersoy
(101)
104
105
106
3
OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLİĞİ
OKÖ 315 Bilimsel
Araştırma Yön.
E. Ersoy 189
4
5
204
205
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ
SNO307
Matematik
Öğretimi
R. Yılmaz (114+11)
302
303
308
309
OKÖ 101 Okul
Önc.Eğit.Giriş
SBÖ217
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
N.Tomal
(69)
308
309
M. Güral / 236
SALONGÖZETMEN
3
4
13.00-14.30
FBÖ303
Fizikte Özel Konular
N.Ocak İskeleli
(106+18)
OKÖ 207 Çocukta
Oyun Gelişimi
SALONGÖZETMEN
103
104
105
3
4
5
14.30-16.00
FBÖ407
Özel Eğitim
A.Büyükada Yıldırım
(81+77)
SALONGÖZETMEN
104
105
106
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
SBÖ311
Topluma Hizmet
Uygulamaları
203
5
106
204
205
SNO409
Etkili İletişim
A. Keskin (107+37)
Ş. Aynal 147
204
205
201
SNÖ207
Beden Eğitimi ve
Spor Kültürü
S.Sevinç (110+1)
3
5
EGT203
Eğitim Psikolojisi
B.Özmen
(66)
308
309
08.01. 2015
PERŞEMBE
FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
09.00 – 10.30
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
OKÖ303 Müzik
Eğitimi
SNÖ309
Drama
SBÖ301
Osmanlı Tarihi ve
Uygarlığı I
P.İskender
(73)
İ. Şenel 82
Ö. Kanca 71
SALONGÖZETMEN
10.30-12.00
SALONGÖZETMEN
13.00-14.30
SALONGÖZETMEN
A.
Çebi
(23)
S.
Akba
yır
(60)
Y.
Çel
ik
103
104
308
309
FBÖ205
Genel Fizik III
M.Bolat
(135+44)
3
4
5
104
FBÖ309
Fen Öğr. Lab. Uyg. I
O.Güneş
H.Kalkan
D.Çelikler
N.Ocak İskeleli
S.Ergül
(130)
105
106
107
SNÖ401
Görsel Sanatlar
Öğretimi
M. Ağçiçek
(106+107)
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
14.30-16.00
SNO209
Fen Ve Tekn. Lab.
Uyg.
Z.Apaydın (42)
N. Ocak İskeleli (40)
S. Ergül (42)
SBO219
Türk
Demokra
si Tarihi
M. Aydın
(29)
SBO221
Türk Göç
Tarihi
Ö.
Duman
(29)
SALONGÖZETMEN
3
4
5
308
309
09.01. 2015
CUMA
09.00 – 10.30
FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
FBÖ109
Genel Matematik I
(136+29)
SALONGÖZETMEN
103
104
105
106
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
EGT303
Öğretim Tekno.ve
Materyal Tasarımı
N.Tomal
(74)
308
309
10.30-12.00
SALONGÖZETMEN
13.00-14.30
FBÖ305
Kimyada Özel
Konular
(108+28)
SALONGÖZETMEN
3
4
5
14.30-16.00
SNO211
Çevre Eğitimi
M. Yakışan
(117+1)
SALONGÖZETMEN
3
5
SBÖ401
Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi I
S.Sürmeli
(65+60)
106
104
105
SBO317
Türk Çağdaşlaşma
Tarihi
S. Sürmeli
(70)
308
309
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
416 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content