close

Enter

Log in using OpenID

1 Eski bursiyerlerin yeniden davet edilmesi

embedDownload
Eski bursiyerlerin yeniden davet edilmesi (Wiedereinladungsstipendien)
Önemli bilgi:
Internette, bu burs programına başvuruda bulunmak için işlemlerinizi www.funding-guide.de
sayfasından yapmanız gerekiyor. Burs ilanına ve ardından başvuru portalına doğrudan
ulaşabileceğiniz link:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?origin=14&status=5&subjectGrps=&daad=1&q=&page=4&detail=50015492#
voraussetzungen
Hedef
≡ İrtibatın kopmaması için DAAD' den 6 aydan uzun süreli araştırma bursu almış olan eski
bursiyerler Almanya' da bir devlet üniversitesinde veya üniversite dışında bir bilimsel araştırma
kurumunda araştırma veya çalışma projesini gerçekleştirmek amacıyla yeniden davet edilme
imkanı çerçevesinde başvuruda bulunabilir. Bir devlet üniversitesinde veya devlet tarafından kabul
edilen üniversitede veya üniversite dışı araştırma kurumunda araştırma ve çalışma projeleri
desteklenmektedir. Bilim alanı dışında çalışan eski bursiyerler, ekonomi, idari, kültür veya medya
alanındaki diğer kuruluşlarda da çalışmak işin burs başvurusunda bulunabilirler.
Süre:
≡ Araştırma çalışmasının süresi başvuru sahibinin çalışma planına bağlı olarak bir ila üç ay
arasında değişebilir.
Burs miktarı
≡ 2.000 € (Asistanlar, Doçentler)
2.150 € (Profesörler için)
≡ Seyahat giderleri için bir ek ödeme yapılacaktır.
≡ Aile fertleri için ek ödeme yapılmamaktadır.
Başvuru şartları
≡ Daha önce yıllık bursunu aldıktan sonra en az üç yıldır Türkiye' de bulunan kişiler bu burslardan
yararlanabilirler.
≡ En önemli seçim kriteri, bugüne kadar yapılmış olan bilimsel çalışmaların yanı sıra (örneğin,
yakın tarihe ait yayınlar) Almanya' daki üniversite veya bilimsel araştırma kurumunda danışmanlık
yapacak olan öğretim üyesi ile mutabakat içersinde hazırlanmış olan Almanya' daki araştırma için
iyi ve gerçekçi bir araştırma projesinin sunulmasıdır. Başvuru sahibinin projesini kapsayan ve
yapılacak olan bilimsel işbirliğine dair yazılı bir kabul belgesi de başvuru belgeleri arasında yer
almalıdır.
1
≡ Almanya' daki üniversite veya bilimsel kurum tarafından araştırma çalışmalarının yapılabilmesini
sağlayacak imkanların verileceği kanıtlanmalıdır.
≡ DAAD' nin araştırma çalışmalarına verdiği destekten üç yıl içersinde yalnızca bir kez
faydalanılabilir.
Başvuru belgeleri
≡ İbraz edilmesi gereken başvuru belgeleri (belgelerin ‘Move Başvuru Portali’ne yüklenmesi
gerekmektedir):
-
Online başvuru formu (Move Portali üzerinden doldurulacak)
Özgeçmiş (en fazla 3 sayfa)
Yayın listesi (en fazla 10 sayfa)
Ayrıntılı araştırma projesi (en fazla 10 sayfa)
Bilimsel çalışma ile ilgili zaman ve yer planı
Bilimsel çalışmaya ilişkin (yapılacak bilimsel çalışmadan söz eden) ayrıntılı kabul yazısı
Orjinal evrakların Türkçe olması durumunda Almanca veya Ingilizce’ye tercüme ettirilmesi
gerekmektedir.
≡ Tüm evraklar portale yüklendikten sonra başvuru formu ekleriyle birlikte basılarak, üç nüsha
(1 asıl ve 2 fotokopi) halinde ibraz edilmelidir. (Lütfen evraklarda tel zımba yerine ataç kullanın).
≡ Eksik başvurular DAAD tarafından dikkate alınmayacaktır. Bu başvurular doğrudan red
dedilecektir.
Başvuru tarihi
Son başvuru tarihi 21.10.2014: Nisan 2015’den itibaren başlayan araştırma süreleri için
Son başvuru tarihi 02.03.2015: Ağustos 2015’den itibaren başlayan araştırma süreleri için
Başvuru yeri
≡ Başvuru belgeleri Ankara' daki veya İstanbul’daki DAAD Bilgi ve Danışma Merkezi’ ne ibraz
edilmelidir. Önemli: Başvurular posta yoluyla da gönderilebilir.
●
DAAD Bilgi ve Danışma Merkezi Ankara
Atatürk Bulvarı No 141
Bulvar Palas İş Merkezi B Blok D. 96/97
06640 Bakanlıklar / Ankara
●
DAAD-İstanbul Bilgi ve Danışma Merkezi
Siraselviler Cad. 78 / 4
TR-34433 Beyoglu - Cihangir / Istanbul
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
97 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content