close

Enter

Log in using OpenID

34. Komite Toplantı Sonuç Raporu

embedDownload
7
34. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Odamız 34. Meslek Komitesinde (Tarım Makinaları İmalatı) yer alan sektör
temsilcileriyle, sektöre dair sorunları dinlemek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak
amacıyla 10 Haziran 2014 tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.
İstişare toplantımıza 41 komite üyesi katılmıştır.
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:

Ahmet Özer

Bülent Duman
Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Asil Üyeleri:

Memduh Erdirençelebi : Komite Başkanı

Veli Karalar
: Komite Başkan Yrd.

Hasan Özdemir
: Komite Üyesi
Toplantıya Dışarıdan Katılan Uzman ve Kişiler
Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU
: KOP İdaresi Başkanı
Ahmet AKMAN
: MEVKA Genel Sekreteri,
Prof. Dr. Bayram SADE
: Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı
Şenol ÖNAL
: TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet ÇALMAZ
: KONTARKÜM Başkanı
Etüd-Araştırma Servisi
1
7
34. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Sorun 1: Tarım Makinaları İçin Verilen Desteklerin Geç Açıklanması
Açıklama: Desteklerin sezon bitiminde (Haziran, Temmuz) açıklanması sebebiyle makina
alımlarına gerekli rağbet olmamaktadır. Bu noktada destekler için ideal zamanlar Ocak sonu
ve Şubat başıdır.
Çözüm önerileri: Yerelde devlet desteklerinin etkinleştirilmesi ile alakalı bir çalışma
yapılmaktadır.
Ayrıca konuyla ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TARMAKBİR
yöneticileri desteklerin erken açıklanması gerektiği konusunu görüşmüş olup, Sayın
Bakanımız Mehdi EKER Bey’den, 2015’te tarım makinalarına verilecek desteklerin erken
açıklanacağı sözü alınmıştır.
Sorun 2: Tarım Fuarı İle Hayvancılık Fuarının Aynı Anda Yapılması Mümkün Müdür?
Açıklama:
Böyle bir çalışma gündemimizde yok. Bundan sonraki yıllarda da Tarım Fuarı ile
Hayvancılık Fuarını ayrı ayrı yapmayı düşünüyoruz.
Sorun 3: Süt Sağım Makinalarında Deney Raporu Sorunu
Açıklama: Yeni imal edilen her sağım makinası için ayrı ayrı Deney Raporu istenmektedir.
Çözüm Önerileri: Konu hakkında Oda olarak gerekli araştırmayı yapıp, bir mağduriyet söz
konusu ise, mağduriyetin giderilmesi için ilgili birimler nezdinde gerekli girişimler
yapılacaktır.
Sorun 4: Konya’dan Yurtdışına ve Yurtdışından Konya’ya Uluslararası Uçuş Olmaması
Çözüm Önerileri: Bu noktada öncelikli yapılacak olan askeri havaalanının başka bir yere
taşınmasıdır. Ayrıca Yeni Hava Terminali temmuz ayından itibaren şehrimize hizmet
verecektir.
Uluslararası uçuşlarda, “doluluk” değerli bir kavramdır. Biz Konya olarak direk uçuşlar için
bir doluluk oluşturamıyoruz. Bu konuyu da göz ardı etmemek gerekmektedir.
Antalya-Konya hızlı tren hattının hayata geçmesi durumunda bu konuda bir hareketlenme
beklenmektedir.
Etüd-Araştırma Servisi
2
7
34. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Sorun 5: İş Yeri Sıkıntısı
Açıklama: Mevcut İş yerlerimiz altyapı ve alan itibariyle yetersiz kalmaktadır. OSB’ye
yakın alt yapısı yeterli olan araziler talep etmekteyiz.
Çözüm Önerileri: TOKİ ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Şuan için uygun bir arsa
bulamadık. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin önerdiği yerler şehre çok uzak düşmektedir.
BÜSAN Organize Sanayi Bölgesi’nin arka kısmı veya Aksaray yolundaki araziler için
görüşmeler yapıyoruz.
Sorun 6: Serbest Bölge Sorunu
Açıklama: Konu hakkında ilgili mercilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Konya OSB
yöneticileri ile de görüşme halindeyiz. Konya da yeni bir serbest bölge oluşturmaktan ziyade
mevcut OSB içinde bir yerin serbest bölge olmasını istiyoruz.
Ancak şu bir gerçek ki, serbest bölgelerin eski avantajları kalmamış; birçok avantajı
kademeli olarak kaldırılmıştır.
Etüd-Araştırma Servisi
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
317 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content