close

Enter

Log in using OpenID

04.02.2015 Tarihli Basın Açıklaması

embedDownload
T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
04.02.2015
AÇIKLAMA
Son günlerde yükseköğretim kurumlarında okuyan ve zamanında bitiremeyen öğrencilerimiz için
Yükseköğretim Kurulu kararıyla “Katlamalı Harç” getirildiği ve öğrencilerin mağduriyet
yaşadığı şeklinde haberler yer almaktadır.
Halbuki öğrenim ücreti ve harçlarla ilgili işlemler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca değil,
ilgili mevzuat çerçevesinde Kanun ile düzenlenmektedir.
Söz konusu harç meselesi 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede
yayımlanan 6569 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46
ncı maddesinde yapılan değişiklik ile düzenlenmiştir.
Bu hükme göre “Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık
önlisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından (açıköğretim programları hariç) bu
süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya
da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına
ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi
başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır. Çift ana
dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir
yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.”
Yükseköğretim Kurulu olarak bu kanun hükmünün uygulanmamasına yönelik karar alınması
mümkün değildir. Bununla birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sorunun çözümü için
hazırlamış olduğu öneriyi ilgili mercilerle paylaşmaya başlamış olup görüşmeler
sürdürülmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: 0 312 298 70 00
06539
Bilkent/ANKARA
444 8 965
Faks: 0 312 266 47 58
E-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
204 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content