close

Enter

Log in using OpenID

TTKPERSONELi GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEGişiKLiGi

embedDownload
EK-2
TTK PERSONELi GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEGişiKLiGi YÖNETMELiGiNiN 11 iNCi MADDESiNiN
GÖRE SINAV KURULUNCA BEliRLENEN KONULAR
MADEN MÜHENDiSLiGi
Genel Jeoloji, Jeolojik Harita Bilgisi, Mineraloji
altı işletme Yöntemleri,
Mekanizasyon,
Hazırlama, Açık işletme Yöntemleri,
Termodinamik,
BiLGiSAYAR MÜHENDiSLiGi
Programlama
ve Petrografi, Maden Yatakları, Rezerv Hesapları, Yer
Hazırlık ve Kazı işleri, Havalandırma, Tahkimat, Kaya Mekanaiği, Taşıma, Su
Atımı, Maden Makineleri,
TEKSTiL MÜHENDiSLiGi
(g) BENDiNE
Elektroteknik,
Topografya-Ölçme
Bilgisi, Cevher
Sondaj Tekniği
Makine Elemanları, Lif, Örgü, Boya, Baskı, Terbiye, Parça Yıkama
Dilleri (C#), Bilgisayar Mümarisi(Mimari
Türleri,Kayan Noktalı Sayılar, Hafıza çeşitleri),
Bilgisayar Ağlar (OSI,TCP/IP,AG ADRESLEME,
YÖNLENDiRME), Ağ güvenliği, Web Programlama(PHP),
işletim Sistemleri (Thread,Pipeline
işlemleri), Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (SQL)
JEODEZi VE FOTOGRAMETRi MÜHENDiSLiGi
Ölçme Tekniği: Yatay ve düşey konum ölçüleri ve hesapları, madencilik ölçmeleri
Kartografya:
Harita Üretimi, temel kavramlar, sayısal harita üretimi, Coğrafya Bilgi Sistemleri
Jeodezi: Temel jeodezik kavramlar, koordinat
Kamu Ölçmeleri:
Fotogrametri:Temel
Uzaktan Algılma:Aktif
BiLGiSAYAR PROGRAMCıllGI
Programlama
fotogrametrk
GPS konumlama
imar uygulamaları
kavramlar, fotogrametrik
değerlendirme
algılama, pasif algılama, jeo rektifikasyon,
Dilleri, Web Teknolojileri
Komutları ve Yönetimi),
(PC donanımları
sistemleri,
Kadastra tekniği, kamulaştırma,
(PHPj, Ağ işletim sistemleri (Linux, Windows
Entegre Office (Microsoft
ve görevleri)
görüntü işleme ve sınıflama
Word,Excel, Powerpoint),
Server
Bilgisayar Donanımı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
540 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content