close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı 2. Dönem

embedDownload
2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı
2014 Yılı 2. Dönem Destek Listesi
SIRA
NO
BAŞVURU NO ADI SOYADI
ETKİNLİK ADI
1
1929B021401293
YAŞAR AHMET TONTA
An International Workshop on Research Data Management
1929B021401415
NİLGÜN GÖRER TAMER
Enerji Etkin Kentsel Planlama Uygulamaları
2
1929B021401200
FİSUN AKŞİT
Schools as a Place of Diversity
3
1929B021401252
VEHBİ GÜNEŞ
Hayvanlarda İmmünogenetik ve Moleküler İmmünoloji Çalıştayı
4
5
1929B021401248
MERAL ÖZGÜÇ
1929B021401199
ZAFER ZEYTİN
Sağlık Hukuku Çalıştayı
6
1929B021401183
MEHMET NEDİM DOĞAN
Küresel İklim Değişimi ve Tarıma Etkileri
7
8
1929B021401388
ALİ CESUR ONMAZ
"Avrupa'da Veteriner Uzmanlık Programları ve At Endokrinoloji
Çalıştayı"
9
1929B021401249
MUSTAFA KINSIZ
10
1929B021401310
MURAT BOZKURT
11
1929B021401420
MEHMET EMİN ŞENGÜN ÖZSÖZ
12
1929B021401326
MEHMET HAKAN HOCAOĞLU
1929B021401251
ŞÜKRÜ AYDIN DÜZGÜN
Meme kanseri Semineri
13
1929B021401292
HAKAN GÜLER
Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemleri Çalıştayı
14
1929B021401346
FEZA CAN CENGİZ
İklim değişikliğinin böcekler üzerine etkileri
15
1929B021401340
MUAZZEZ POLAT
Türkiye'de Organik Ürün Standartlarının Geliştirilmesi Çalıştayı
16
17
1929B021401319
İSMAİL RAKIP KARAŞ
18
1929B021401217
NURHAN ÖZLÜ
19
1929B021401230
OSMAN YALDIZ
20
1929B021401264
FİGEN ÇOŞKUN
21
1929B021401305
HASAN SEMİH GÜNEŞ
22
1929B021401423
EFTADE EMİNE GAGA
23
1929B021401314
HÜLYA BOYACIOĞLU
24
1929B021401363
GÜL BAHAR BAŞIM DOĞAN
Sepsis: Metabolomik Yöntemler ile Biyobelirteç Keşfi ve Kişiye Özgü
Tedavi Yöntemleri
Uluslar arası İşlevsel Edimbilim Çalıştayı
Kıkırdak Hasarı ve Rejeneratif Tıbbi Tedavide Türk & Alman
Yaklaşımları Çalıştayı
2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Şebeke Entegrasyonunda EMTPATP
3D Spatial Information Technologies Workshop
Hücre Biyolojisinde Yeni Teknikler
I. Uluslararası Biyogaz ve Kompost Çalıştayı
TÜRKİYE VE ALMANYA'DA AKADEMİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ
AÇISINDAN ACİL TIBBIN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
PLM Workshop-The Engineering Backbone For Product Development
German Turkish Workshop on Air Pollution and human health effects
IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON REGIONAL WATER
RESOURCES IN TURKEY & GERMANY
Endüstriyel Üretim Teknolojilerinin Nanoteknoloji Uygulamaları ile
İyileştirilmesi Çalıştayı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
24 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content