close

Enter

Log in using OpenID

2419 Ada 58 Parsel-Rekonstruksiyon

embedDownload
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
ZEYREK 453 PAFTA 2419 ADA 58 PARSEL
REKONSTRÜKSİYON PROJE RAPORU
2419 ADA – 58 PARSEL
REKONSTRÜKSİYON PROJE RAPORU
58 parseldeki sivil mimarlık örneği yapının rekonstrüksiyon projesi; elde edilen bilgiler
ve görsel veriler doğrultusunda restitüsyon projesi baz alınarak hazırlanmıştır.
Yapının özgün kullanımı konuttur. Yapıya ait tüm mekanlar bu işlev şemasına uygun
olarak değerlendirilmiş ve tasarlanmıştır.
Restitüsyon projesindeki mekan alanları değiştirilmemiş ve özgün kullanım ile aynı
işlev şeması öngörülmüştür. Semtin tarihi dokusunu devam ettirebilmek ve özgün
malzeme kullanımını sağlayabilmek için yapıda, zemin kat yığma ve diğer katlar
ahşap konstrüksiyon olacak şekilde tasarlanmış ve projelendirilmiştir. Cephe
açıklıkları da restitüsyon projesine sadık kalınarak aynı ölçü ve kotlardadır.
Özgün kullanımında da olduğu gibi yapıdaki tüm tavan ve döşeme kaplaması için
ahşap malzeme seçilmiştir. Sadece zemin katta giriş holü, sofa ve mutfak
mekanlarının zeminleri karo mozaik kaplama ve bahçe içinde taş kaplama yer
döşemesi uygun görülmüştür.
Restitüsyonda
öngörülen
kat
yükseklikleri
rekonstrüksiyon
projesinde
değiştirilmemiştir. Bu kot farklılığının yaratılmamış olması saçak kotunun diğer
yapılarla aynı kotta olmasını sağlamakta ve imar planına uygun rekonstrüksiyon
projelendirilmesine olanak vermektedir. Saha tespit çalışmasında yol kotunun çeşitli
müdahalelerle 20cm civarında yukarı taşındığı gözlemlenmiş, ancak rekonstrüksiyon
projesindeki kotlar plankote çalışmaları doğrultusunda eski arazi kotuna uygun olarak
projelendirilmiştir.
Yapıya giriş, özgün kullanımında da olduğu gibi hem Haydar Caddesi’nden hem de
İbadethane Sokak’tan tasarlanmıştır. Haydar Caddesi’nden 12.3 m²’ lik giriş holüne
geçilebilmekte ve aynı caddeye bakan 9.8 m²’lik oda ise oturma odası olarak
değerlendirilmiştir. Özgün projede orta sofa olarak belirtilen 12.2 m²’ lik alan genel
ihtiyacı karşılayabilmek için mutfak mekanı olarak değerlendirilmiş ve baca çıkışının
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
ZEYREK 453 PAFTA 2419 ADA 58 PARSEL
bu mekandan sağlanması uygun görülerek havalandırma ve ısıtma ihtiyaçları bu
alanda çözülmüştür.
İbadethane Sokak’tan girişi olan 7.2 m²’lik oda ise avlu bahçe olarak nitelendirilebilen
19.6 m²’lik açık alana geçişi sağlamakta ve aynı zamanda yapının her iki cepheden
de ulaşılmasına olanak vermektedir.
1.Kata ahşap merdivenle çıkıldığında orta sofanın odalarla olan işlev şeması
değiştirilmemiştir. İbadethane Sokak’ına bakan oda çalışma odası, Haydar
Caddesi’ne bakan diğer odalar ise yatak odaları olarak tasarlanmıştır. Sofaya açılan
diğer küçük odalardan biri banyo diğerleri ise yüklük alanları olarak
değerlendirilmiştir. Çatı katı odası da 1. kattaki diğer odalar gibi yatak odası olarak
projelendirilmiştir.
Rekonstrüksiyon projesinde özgün işlev şeması değiştirilmemiş ve özgün kullanımına
uygun olacak şekilde konut için gerekli fonksiyon şeması oluşturulmaya çalışılmıştır.
Özgün malzeme kullanımına önem verilmiş ve plan, kesit ve kotlarda restitüsyon
projesinden farklı bir değerlendirme düşünülmemiş ve proje bu veriler doğrultusunda
hazırlanmıştır.
SEDES MİMARLIK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
268 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content