close

Enter

Log in using OpenID

562 Ada 34 Parsel - Sedes Mimarlik Burosu

embedDownload
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
34 PARSEL AVAN PROJE AÇIKLAMA RAPORU
AVAN PROJE RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

Adı
:
Süleymaniye’de konut yapısı

İl
:
İstanbul

İlçe
:
Eminönü

Mahalle
:
Yavuz Sinan Mahallesi

Pafta
:
107

Ada
:
562

Parsel
:
34

Yapım Sistemi
:
Betonarme
II. AVAN PROJE ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Avan projesi hazırlanan yapı Eminönü İlçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, 107 pafta, 562
ada, 34 parseldedir. Pervititch haritasındaki adı da aynı olan Küçük Dolap Sokak’a
bakan cephesi bulunmaktadır. Parselin avan projesi hazırlanırken, Pervititch
haritasından faydalanılmış, Süleymaniye evlerinin plan tipolojisi araştırılmış ve bu
tipolojiler baz alınmıştır. Genel özellikleri olan, çıkmalar, ahşap dış kapılar, büyük
oranda üç katlı konutlar, pencere oranları, cephedeki doluluk-boşluk oranları göz
önünde tutularak, semtin tarihi dokusuna uygun olacak bodrum katı ve diğer katları
betonarme konstrüksiyon olarak tasarlanmıştır.
Pervititch haritalarında yapının bulunduğu parselin bir bölümü, Arap Çeşmesi Sokak’
a cepheli üç ayrı parselin kullanımında ve diğer bölümü de boşluk olarak
görünmektedir. Bugünkü kadastral paftalarda parsel tek parça halinde görülmekte
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
34 PARSEL AVAN PROJE AÇIKLAMA RAPORU
olup üzerinde üç katlı ticari pansiyon bulunmaktadır. Yapıya iki ayrı girişten girilmekte
olup parselin tamamı kullanılmıştır.
Bu parselin avan projesi hazırlanırken, imar durumuna uygun olarak, Pervititch
haritası, bölgesel plan ve geleneksel yapı tipleri-planları araştırılmış, yapı konut
olarak tasarlanmıştır. Bodrum katı ve üst katları betonarme konstrüksyon olan
yapının yüksekliği imar planına uyacak şekilde 9.50 m’ de
tutulmuş, 1.10 m su
basman yapılıp, kat yükseklikleri 2.80 m olarak düşünülmüştür. Parselin biçimi
itibariyle yapıya giriş ortak olarak çift kanatlı ahşap kapıdan yapılmış, toplamda altı
dairenin yer aldığı konut yapısı şeklinde projelendirilmiştir.
Binanın girişi Küçük Dolap Sokak üzerinden, 1.10 m kotuna çıkan beş basamaklı
merdiven ile ulaşılan, ahşap çift kanatlı kapı ile sağlanmaktadır. Bu kapı giriş holüne
açılmakta (GK00) ve bu holde sağ ve sol koldaki dairelere giriş kapıları
bulunmaktadır. Ana giriş kapısının hemen karşısındaki “U” merdiven (16x<17.5-25>)
aracılığı ile bodrum katına ve üst katlara ulaşılmaktadır. Giriş katında ve üst katlarda
sağ ve sol kolda yer alan iki daire de birbirinin simetriğidir. Yapının arka cephesi
peyzaj düzenlemesi yapılmış bahçeye bakmaktadır.
Giriş katında sağ kolda yer alan daireye ahşap kapıdan giriş yapıldığında bir hol
(GK09) ile karşılaşmaktayız. Bu hole girildiğinde hemen karşıda mutfak (GK10) ve
sağ kolda ön cepheye bakan bölümde salon (GK01) konumlanmıştır. Giriş holünden
arka cepheye doğru bakıldığında sağ tarafta banyo (GK08) ve holün sonunda da bir
oda (GK07) yer almaktadır. Mutfak, banyo ve holün zemini seramik kaplama,
duvarları ve tavanları sıva üzeri boyadır. Salon ve arka cepheye bakan odanın zemini
ve tavanı ahşap kaplama, duvarları da sıva üzeri boyadır. Giriş katında sol koldaki
daire de bu dairenin simetriğidir.
Yapının merdivenlerle ulaştığımız 1. Normal kat holünde (1K00) sağ kolda yer alan
daireye ahşap kapıdan giriş yapıldığında bir hol (1K09) ile karşılaşmaktayız. Bu hole
SEDES MİMARLIK
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
34 PARSEL AVAN PROJE AÇIKLAMA RAPORU
girildiğinde karşı kolda mutfak (1K10) ve sağ kolda ön cepheye bakan salon (1K01)
bulunmaktadır. Yapının cumbası da bu kattaki bu bölümden başlamaktadır. Giriş
holünden arka cepheye doğru bakıldığında sağ tarafta banyoya (1K08) açılan bir
kapı ve holün sonunda da bir odaya (1K07) açılan kapı yer almaktadır. Ayrıca holün
sol kolunda bir de gömme dolap düşünülmüştür. Mutfak, banyo ve holün zemini
seramik kaplama, duvarları ve tavanı sıva üzeri boyadır. Ön cepheye bakan salonun
ve arka cepheye bakan odanın zemini ve tavanı ahşap kaplama, duvarları da sıva
üzeri boyadır. 1. Normal katta sol koldaki daire de bu dairenin simetriğidir.
Yapının merdivenlerle ulaştığımız 2. Normal kat holünde (2K00) sağ kolda yer alan
daireye ahşap kapıdan giriş yapıldığında bir hol (2K09) ile karşılaşmaktayız. Bu hole
girildiğinde karşı kolda mutfak (2K10) ve sağ kolda ön cepheye bakan salon (2K01)
bulunmaktadır. Yapının cumbası da bu katta devam etmektedir. Giriş holünden arka
cepheye doğru bakıldığında sağ tarafta banyoya (2K08) açılan bir kapı ve holün
sonunda da bir odaya (2K07) açılan kapı yer almaktadır. Ayrıca holün sol kolunda bir
de gömme dolap düşünülmüştür. Mutfak, banyo ve holün zemini seramik kaplama,
duvarları ve tavanı sıva üzeri boyadır. Ön cepheye bakan salonun ve arka cepheye
bakan odanın zemini ve tavanı ahşap kaplama, duvarları da sıva üzeri boyadır. 2.
Normal katta sol koldaki daire de bu dairenin simetriğidir.
Bodrum
katına
merdivenler
aracılığı
ile
ulaştığımızda
bir
hol
(BK00)
ile
karşılaşmaktayız. Bu holde üç adet ahşap kapı yer almakta, bunlardan birisi hobi
odası (BK01) olarak düşünülen ön cepheye bakan tarafta yer alan hacime
açılmaktadır. Diğer bir ahşap kapı tesisat odasına (BK02) ulaşımı sağlar. Üçüncü
kapı da ortak kullanıma göre düşünülmüş bir tuvalete (BK03) açılır. Bodrum kattaki
hacimlerin
zeminleri
seramik
kaplama,
duvarları
ve
tavanları
sıva
olarak
düşünülmüştür.
Yapının tavanlarında ve zeminlerinde modern ahşap malzemelerin kullanılması
düşünülmüş, ahşap silmeler eklenmiştir. Cephede yer alan çıkmalar tarihi doku göz
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
34 PARSEL AVAN PROJE AÇIKLAMA RAPORU
önüne alarak tasarlanmıştır. Yapının pencereleri geleneksel üsluba uygun ahşap
giyotin pencerelerdir. Cephedeki açıklıklar geleneksel oranlar ve Eminönü 1/1000
ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan Notları referans alınarak projelendirilmiştir.
Binanın çatısı ise geleneksel yapı tarzında ve semtin genel özelliklerine bağlı
kalınarak kırma çatı olarak düşünülmüş. Çatı örtü malzemesi olarak alaturka kiremit
kullanılmış ve su tahliyesi çinko dereler aracılığı ile sağlanmıştır.
Parselin avan projesi; geleneksel yapı tipleri ve bölgesel planlar üzerine yapılan
araştırmalar göz önünde bulundurularak, günümüz modern insanının yaşam
koşullarına cevap verebilecek nitelikte hazırlanmıştır.
SEDES MİMARLIK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
561 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content