close

Enter

Log in using OpenID

ADI-SOYADI: SINIFI-NO: 2014-2015 TAVŞANLI ATATÜRK

embedDownload
ADI-SOYADI:
SINIFI-NO:
2014-2015 TAVŞANLI ATATÜRK
ANADOLU LİSESİ 12 FİZİK I.DÖNEM
I.YAZILI SINAVI(GİRMEYENLER)
6)(10p)
1) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle
doldurunuz?(15P)
a) Basit sarkacın periyodu Ay’da Dünyadakine göre
daha…………………dır.(5p)
b) Sıvı maddeler için ısı transferine en uygun
yöntem ……………...dur.(5p)
c) Isı ile mekanik enerji arasındaki ilişkileri
inceleyen fizik dalına…………………….. denir.(5p)
2) Aşağıdaki cümleleri(D),(Y) olarak
işaretleyiniz?(15p)
a) Buharlaşma her sıcaklıkta olabilir.( )
b) Işıma ile enerji aktarımında maddesel ortama
ihtiyaç vardır( )
c) Basınç artışı erime noktasını arttırıcı yönde
etkidedir.(
)
3) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları
işaretleyiniz?(15p)
a) Aşağıdaki hareketlerin hangisinde hız vektörü ile
kuvvet vektörü hareket süresince birbirine
diktir?(5p)
A) Yaya bağlı kütlenin hareketi
B) Eğik atış
C) Harmonik hareket
D) Düzgün çembersel hareket
E) Serbest düşme
-----------------------------------------------------b) Bir ipin ucuna bağlı mkütlesi düşey düzlemde
çembersel hareket yapmaktadır.Cisim en üst
konumdan geçerken ip kesilirse cismin hareketi
yatay düzlemde duran gözlemciye göre nasıl
olur?(5p)
A) Serbest düşme
B) Düşey atış
C) Yatay atış
D) Eğik atış
E) Pike atışı
--------------------------------------------------------c) I.Isı enerji biçimidir,
II. Sıcaklık termometre ile ölçülür
III. Isı ve sıcaklık skaler büyüklüktür.
Yargılarından hangileri doğrudur?(5p)
A)Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III
E) I,II ve III
4) 2 cm kalınlığındaki cam levhanın iç yüzey
sıcaklığı 31ºC,dış yüzey sıcaklığı 28 ºC dir.50cm x
50cm’lik parçasından birim zamanda geçen ısı ne
kadardır?(kcam=0,8 Wm-1K-1 dir.)(10p)
5)Yazın serinlemek için yerleri neden ıslatırız?(5p)
-----------------------------------------------------7)(10p)
8)(10p)
9) (10p)
Yatay tabla ile 4 kg kütleli
cisim arasındaki sürtünme
katsayısı 0,15’tir. Tabla
ortasından geçen eksen
etrafında 2 rad/s lik açısal
hızla dönüyorsa, ipteki T
gerilme kuvveti kaç N
olur?
NOT:SÜRE 1 DERS SAATİDİR.BAŞARILAR…
YAVUZ CEYLAN
FİZİK ÖĞRETMENİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
121 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content