close

Enter

Log in using OpenID

deniz ticareti.xlsx

embedDownload
Ders Adı
Ders Kodu
Yıl
Dönem
Deniz Ticareti Hukuku
HUK 407
4
7
TEMEL BİLGİLER
Öğretim Dili
Zorunlu/Seçmeli
Dersin Seviyesi
Haftalık Ders Saati
Kredi
AKTS
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
Türkçe
Zorunlu
Lisans
3
3
4
Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Hafta
Haftalık Ders Saati Toplam İş Yükü Saati
14
Değerlendirme Kriterleri
x
3
42
:
Ara Sınav
Dönem Sonu Sınavı
Ödevler
Projeler
Diğer
Sayısı
1
1
X
X
Yüzde(%)
Açıklama
Ders geçme başarısını
40
belirlemek için, dersin
60
hocası tarafından tabloda
gösterilenlerden farklı
kriterler belirlenebilir.
Dersin Tanımı
Deniz üzerinde yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen, içerisinde gemi, gemi sicilleri, gemi mülkiyeti, donatan, kaptan, gemi kira sözleşmesi, zaman çarteri sözleşmesi,
konişmento, çatma ve müşterek avarya gibi konuları ihtiva eden ve kendine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Beşinci Kitabı'nda düzenleme alanı bulan
Deniz Ticareti Hukuku hakkında bilgilerin verildiği derstir.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin, Deniz Ticareti Hukuku'na ilişkin temel ilke ve kavramları öğrenmeleri, bu konular ile ilgili hukuksal sorunlara teorik ve pratik çözümler ortaya koymak
suretiyle Deniz Ticareti Hukuku alanına ilişkin konularda hakimiyet sağlamaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği, Öğretim Etkinlikleri
Deniz ticareti kavramı ve tarihsel gelişimi, gemi, gemi sicilleri, gemi mülkiyeti ve gemi üzerindeki diğer ayni haklar, gemi adamları, donatan, gemi işletme
müteahhidi, donatma iştiraki, kaptan, gemi kira sözleşmesi, navlun sözleşmesi, zaman çarteri sözleşmesi, konişmento, gemi ipoteği, deniz kazaları; çatma,
müşterek avarya, kurtarma ve yardım konuları ders kapsamında ele alınır.
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dersin İçeriği/Konular
Deniz Ticareti Hukuku'nun özellikleri, konusu, kapsamı ve tarihsel gelişimi
Geminin milliyeti ve bayrak çekme hakkı
Bağlama limanı ve gemi sicilleri
Gemi üzerindeki ayni haklar
Donatan, donatanın sorumluluğu ve 1976 tarihli uluslararası anlaşma
Donatma iştiraki, gemi adamları, kaptan ve sorumluluğu
Ara sınav
Navlun sözleşmeleri, kurulması ve tarafları
Deniz ticaretindeki diğer taşıma sözleşmeleri
Taşıyanın geminin denize, yola ve yüke elverişli olmamasından sorumluluğu
Taşıyanın hakları
Denizaşırı satış sözleşmeleri
Konişmento ve taşıyanın konişmentodan doğan sorumluluğu
Çatma, kurtarma, yardım ve müşterek avarya, deniz sigortaları
Final sınavı
Öğretim Etkinlikleri
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap, örnek olay çalışması
Ders anlatımı, soru-cevap, örnek olay çalışması
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap, örnek olay çalışması
Ders anlatımı, soru-cevap, örnek olay çalışması
Kazanımlar ve Beceriler
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanacaklardır.
Deniz Ticaret Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilme
Deniz Ticareti Hukuku'nun anlamı, amacı ve ilkelerini kavrama
Gemi mülkiyeti ve bayrak çekme hakkı kavramları hakkında bilgi sahibi olma
Gemi sicilini tanıyıp, gemi ipoteği kavramı ve navlun sözleşmesi hakkında bilgi sahibi olma
Donatanın sorumluluğunun sınırlandırılma sistemlerini tetkik edebilme
Gemi üzerindeki mülkiyet ve diğer ayni hakları bilme
Taşıyanın sorumluluğuna ilişkin mevzuatı yorumlayabilme
Konişmento kavramını ve mevzuattaki durumunu tetkik edebilme
Çatma ve müşterek avarya kavramları hakkında bilgi sahibi olma
Deniz hukuku uygulaması ve usulünü analiz edebilme
Deniz sigortaları hakkında bilgi sahibi olma
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content