close

Enter

Log in using OpenID

ATA 101

embedDownload
Ders Adı
Ders Kodu
Yıl
Dönem
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
ATA 101
1
1
TEMEL BİLGİLER
Öğretim Dili
Zorunlu/Seçmeli
Dersin Seviyesi
Haftalık Ders Saati
Kredi
AKTS
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
Türkçe
Zorunlu
Lisans
2
2
2
Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Hafta
Haftalık Ders Saati Toplam İş Yükü Saati
14
Değerlendirme Kriterleri
x
2
28
:
Ara Sınav
Dönem Sonu Sınavı
Ödevler
Projeler
Diğer
Sayısı
1
1
X
X
Yüzde(%)
Açıklama
Ders geçme başarısını
40
belirlemek için, dersin
60
hocası tarafından tabloda
gösterilenlerden farklı
kriterler belirlenebilir.
Dersin Tanımı
Bu derste Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılışından başlanarak TBMM'nin açılışına kadarki süreç, sebep ve sonuçlarıyla ele alınır.
Dersin Hedefleri
Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş sebeplerini, milletimizin hangi zorluklar çekerek 'istiklal mücadelesi' verdiğini anlatarak, nesillerimize atalarını örnek alarak
neler başarabileceğini göstermek bu dersin hedeflerindendir.
Dersin İçeriği, Öğretim Etkinlikleri
Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılışı (XIX. yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II.Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı, Mondros
başarabileceğini göstermek bu dersin hedeflerindendir.
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dersin İçeriği/Konular
19.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu
Tanzimat ve Islahat Fermanı
Trablusgarp ve Balkan Savaşları
I. Dünya Savaşı
I. Dünya Savaşı'nda cepheler
I. Dünya Savaşı'nın sonuçları
Ara sınav
Mondros Ateşkes Andlaşması
Wilson Prensipleri, Paris Barış Konferansı
Memleketin iç durumu ve cemiyetler
Cemiyetler
M. Kemal'in Samsun'a çıkışı, Amasya Genelgesi
Erzurum Kongresi
Sivas Kongresi
Final sınavı
Öğretim Etkinlikleri
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Kazanımlar ve Beceriler
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanacaklardır.
Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına yol açan iç ve dış nedenler hakkında temel bilgiler öğrenme
Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkılmaktan kurtarmak için yapılan yenilik hareketlerinin başarısız olma nedenlerini anlama
I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve ülkemizin işgali karşısında Türk Milleti'nin Atatürk'ün önderliğindeki uyanışın önemini anlama
I. Dünya Savaşı'nın uluslararası etkilerini, Wilson Prensipleri ve Paris Barış Konferansı'nı inceleyerek genel manada kavrama
Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin milli birliğin sağlanması ve Cumhuriyet'in kurulmasındaki önemini kavrama
Milli cemiyetlerin vatan savunmasındaki etkilerini öğrenme
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content