close

Enter

Log in using OpenID

broşürler

embedDownload
Korse takan çocuklar için sıralarında deği-
Bedensel yetersizliği olan çocukların pek
çoğunun zorunlu olarak sık sık hekime gitmesi, hastanede ve evde yatması nedeniyle okula
devamları aksamaktadır. Bu çocuklardan bazıları olağan öğretim süreçlerinden yararlanırken bazıları için özel öğretim süreçlerine
yer vermek gerekmektedir.
Çocuğun bedensel engeli yanında zihinsel
engeli yoksa normal okullarda eğitim görmelerinin mümkün olduğunca desteklenmesi
gerektiğini de aklımızdan çıkarmayalım. Bedensel özürlü çocuklar motor-hareket becerilerindeki yetersizlik dışında yaşıtlarıyla ortak
özellikleri olduğu için gerekli düzenlemelerle
normal okullardan en çok yararlanacak çocuklardır.
Tuvalette ve tahtada elleri ile tutunabilecekleri ya da destek alabilecekleri kolluklar
yapılabilir.
Hareket zorluğu çeken çocuğun hareketinin bitmesini sabırla
bekleyin.
şiklikler yapılabilir.
Kaygan zemin için gerekli önlemler alınmalıdır. Plastik ve hafif pütürlü yüzeyler olabilir.
Sıralar arasında gerekli aralığın korunması
sağlanmalıdır.
Bedensel yetersizliği olan çocuklardan yazmada güçlük çektiği belirlenenler sözlü olarak
değerlendirilir. Sinir sisteminin zedelenmesi
ile ortaya çıkan yetersizliği olanlar ise, çoktan
seçmeli testler ile değerlendirilebilirler.
Bedensel yetersizliği olan çocukların kullandıkları alanlara saygı duyun. Giysinizi ve
eşyalarınızı tutmalarını istemeyin, sandalye ve
masalarına yiyecek ve içecek bırakmayın.
Kullanacakları eşya ve araç gereci onlara
uzak yerlere koymayın.
Yardım istediklerinde araca değil, çocuğa
odaklanın. Örneğin tekerlekli sandalyeyi merdivenlerden çıkarırken ya da indirirken fiziksel engelli bireyin düşmemesine özen gösterin.
Koltuk değneği kullananlara yardım etmeye
çalışırken kollarından tutmayın. Dengelerini
kaybedebilirler.
İLETİŞİM:
Gençlik Mh. Güneş Sk. No:17 2. Kat
Tel: (288) 415 22 50
Fax: (288) 415 22 50
http://luleburgazram.meb.k12.tr
L Ü L E B U R G A Z R E H B E R L İ K
V E
A R A Ş T I R M A M E R K E Z İ
BEDENSEL
YETERSİZİK
BEDENSEL
YETERSİZLK
NEDİR?
İskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk
ve yetersizlikten dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde
etkilenmesi durumudur.
ÖZELLİKLERİ:
Bağımsız hareket edebilme becerileri, devimsel koordinasyonları sınırlıdır.
Hareketten çekinir, pasif kalmayı tercih ederler.Sıklıkla yorgunluktan şikayet ederler. Yetersizlikten etkilenme düzeylerine göre uyum, konuşma ve öğrenme güçlükleri de görülebilir.
Düşük benlik algısı görülebilir.
NEDENLERİ:
Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi, beynin
ve omuriliğin zedelenmesini ifade etmektedir.
Kalıtsal bozukluklar, bulaşıcı hastalıklar, kazalar ya da gelişim yetersizlikleri yer alabilmektedir. Bu grupta yer alan yetersizlikler arasında
düztabanlılık, adale erimesi ve kalça çıkığı sayılabilir.
Bel çatlağı felci, beyinsel inme, kalça çıkığı ve
doğuştan ampütasyondur. (yani hamilelik döneminde anne karnındaki çocuğun çeşitli nedenlerden dolayı, olağan bir şekilde gelişememesi sonucunda çocuğun parmağı, eli, kolu, yada bacağının
bir bölümü olmadan doğması)
Bedensel yetersizliği olan öğrenci, normal
Kazalar ve diğer hastalıklar sonucunda ortaya
Bedensel engelli çocuk ya da sınıf arka-
çıkan bedensel yetersizlikler ve süreğen hastalıklar grubuna, düşme, yanma, zehirlenme ve trafik
kazaları gibi kazalarla, kanser, tüberküloz, ateşli
romatizma ve şeker hastalığı gibi hastalıklar girmektedir.
ÖĞRETMENE ÖNERİLER:
Ortopedik engelli öğrencilerin bulunduğu sınıf,
mümkün olduğu kadar giriş katında ve sınıf içindeki yerleri de kapıya yakın, kolaylıkla girip çıkabilecekleri bir yerde olmalıdır.
Bedensel engelli öğrenciler için, çok lüzumlu
durumlarda merdivenlere veya kapı eşiklerine
rampa yaptırılmalıdır.
Ellerini kullanmakta zorluk çeken öğrencilere
derslerde ve sınavlarda daha fazla zaman tanınmalı, ellerini hiç kullanamayan öğrencilerin sınavları,
öğrencinin uygun bir görevliye cevapları söyleyerek yazdırması şeklinde olmalıdır.
okula ve sınıfa devam ederek sınırlılıklarını
kabul etmeyi, onları ödüllendirmenin yollarını ve erken yaşlardan itibaren yaşam sorunlarını çözmeyi ve yetersizliği olmayanlarla yarışmayı öğretir.
daşlarının birbirine karşı anlayış kazanmaları
büyük ölçüde öğretmene ve öğretmenin bedensel yetersizliği olan çocuğa yönelik tutumlarına bağlıdır
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
305 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content