close

Enter

Log in using OpenID

7.Probleme Dayalı Öğrenme

embedDownload
08.08.2014
Probleme Dayalı Öğrenme
Probleme Dayalı Öğrenme ilk olarak tıp alanında,
1950’li yıllarda ABD’de Case W. Üniversitesi
Medikal School’da uygulanmıştır. Temelini John
Dewey’in «yaparak-yaşayarak öğrenme» ilkesinden
almaktadır. Öğrencilere uyarıcı olması amacıyla
yaşamdan gerçek problemler verilir ve yönlendirici
öğrencilere bu problemlerin çözümü için gerekli
bilgileri bulmalarında yardımcı olur. İlk olarak sağlık
alanında
gündeme
gelen
PDÖ
yaklaşımı
günümüzde hukuk, mühendislik, eğitim gibi birçok
farklı alanda uygulanmaktadır.
Problem Çözme Oturumları
1.Oturum
-Problemin yazılı olarak veya görsel bir araç ile
sunulması.
-Öğrencinin problemi tanıması.
-Nedenler, mekanizmalar ve çözümlerle ilgili beyin
fırtınası.
-Öğrencilerin anlamadıkları veya daha fazla bilgi
istedikleri noktaları belirtmesi.
-Özel öğreticinin, öğrencilerin önemli sorular
üzerinde yoğunlaşmalarına yardımcı olması ve
öğrencilerin hangi soruların kimler tarafından
araştırılacağına karar vermeleri.
Yapılandırılmamış Problem
• Problemi anlayabilmek için problem durumunda
sunulandan daha fazla bilgiye gereksinim duyulur.
• Problem durumu ile ilgili yeni bilgiler edindikçe
probleme getirilen tanım değişebilir.
• Bilgiyi yorumlamak için farklı bakış açılarına
gereksinim duyulur.
• Kesin tek doğru cevabı bulunmaz.
II.Oturum
-Öğrencilerin sorularla ilgili öğrendiklerini
sunmaları.
-Yeni bilginin özgün probleme uygulanması,
öğrencilerin önceki hipotezlerini gözden geçirmeleri
ve gerekirse yeniden düzenlemeleri.
-Grubun çalışma sürecinin değerlendirilmesi.
Yararları
Sınırlılıkları
-Öğrenci merkezlidir.
-Problem çözme becerisi gelişir.
-Uygulama ve teori iç içedir.
-Eleştirel düşünme ve bilimsel düşünme becerisi
gelişir.
-İletişim becerilerini güçlendirir.
-Öz denetim gelişir.
-Çok fazla materyale ihtiyaç duyulur.
-Problemi çözmek uzun zaman alabilir.
-Bütün derslerde kullanılamaz.
-Her alanda senaryo yazmak güç olabilir.
-Değerlendirme zordur.
-Öğretmen iyi yetişmiş olmalıdır.
1
08.08.2014
PDÖ’ de Kullanılan Bir Problem Örneği
PDÖ Örnek Modül Programı-Mühendislik Fakültesi
Yirmi altı yaşındaki ev hanımı Semra Çetin
eklem ağrısı ve şişliği yakınmalarıyla Narlıdere
Sağlık Ocağına başvurdu.
Sağlık Ocağı hekimi, Dr.Murat, hastanın
öyküsünden, eklemlerdeki ağrının ve şişliğin üç
ay önce ellerinde başladığını, daha sonra diz ve
dirseklerinde de ortaya çıktığını öğrendi. Bu
yakınmayla birlikte, bir saate kadar uzayan
sabah tutukluğu, halsizlik ve iştahsızlık da vardı.
Hasta iki ayda üç kilo kaybetmişti…
1. Hafta
Saat
Pazartesi
Salı
Çarşamba
2. Hafta
Perşembe
Cuma
Pazartesi
Bilimsel
PDÖ
II. Oturum
BAĞIMSIZ
08:30
10:30
PDÖ
I.Oturum
Lab.
Lab./Uyg.
Danışma
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Sunum
Sunum
Lab.
Modül
ÖĞRENME
11:30
13:00
Tartışma
Oturumu
Panel
(Tartışma)
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Lab.
14:00
15:00
Mühen.
Teknik
Yöntemleri
Olmayan
16:00
Bilimsel
Danışma
Sınavı
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Teknik
Olmayan
Seçmeli
Dersler
PDÖ
III.
Oturum
Bilimsel
Danışma
Seçmeli
Dersler
2011-KPSS
Eğitim uzmanları, sosyal bilimler alanında eğitim yönlendiricileri
için bir “probleme dayalı öğrenme (PDÖ) oturum rehberi”
hazırlar. İlk aşamada amaçlara uygun hedefleri belirlerler. Daha
sonra,
I. Her oturum için ayrı süre planlarlar.
II. Öğrencilerden her oturuma uygun senaryo yazmalarını
isterler.
III. Öğrencilere bu süreçte kullanabilecekleri kaynakların listesini
verirler.
IV. PDÖ öncesi ve sonrası öğrencilere değerlendirme formları
hazırlarlar.
V. Ayrıca eğitim yönlendiricisine de bir değerlendirme formu
verirler.
Yukarıda verilen PDÖ sürecinde hangi basamaktaki işlem hatalı
yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
329 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content