close

Enter

Log in using OpenID

Bankacılık Uygulamaları

embedDownload
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Bankacılık Uygulamaları
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli Ders
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans ( Para-Banka Tezsiz )
Dersin AKTS Kredisi
6
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya
Öğretim Sistemi
Örgün
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Dersin amacı bankacılık sistemindeki uygulamaları ayrıntılı olarak ele alarak bu
konuda öğrencilerin gelişimini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1- Bankacılık sistemindeki uygulamaları tanımlayabilme
2- Bankacılık sisteminde yer alan uygulamaların önemini kavrayabilme.
3- Bankacılık uygulamalarının risklerini anlayabilme, buna bağlı olarak
uygulamaların etkinliğini analiz edebilme.
4- Türkiye’deki ve dünyadaki bankacılık uygulamalarının sentezini
yapabilme.
Bankacılık uygulamalarının tanımlanması. Bankacılık uygulamalarının finansal
sistemdeki yeri ve önemi. Ticari bankalarının fon kaynaklarının, bu
kaynaklarının yönetiminin ve kullanıma dönüştürülmesinin anlatılması.
Bankalarda kredi politikalarının belirtilmesi. Bankacılık hizmetlerinin
açıklanması. Bankacılık uygulamalarındaki risklerin anlatılması. Bankacılık
uygulamalarının etkinliğinin ölçülmesi. Türkiye’deki ve dünyadaki bankacılık
uygulamalarının örneklerle açıklanması ve bu uygulamaların değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Bankacılık Uygulamalarının Tanımlanması
2
Bankacılık Uygulamalarının Finansal Sistemdeki Okuma
Yeri ve Önemi
3
Ticari Bankaların Fon Kaynakları
Okuma
Okuma
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
4
Ticari Bankaların Fon Kaynaklarının Yönetimi
Okuma
5
Ticari Bankaların Fon Kaynaklarının Kullanıma
Dönüştürülmesi
Araştırma ödevi
hazırlanması
6
Bankalarda Kredi Politikaları
Araştırma ödevi
hazırlanması
7
Bankalarda Kredi Politikaları
Sınıf tartışması
8
Ara Sınav
9
Bankacılık Hizmetleri
Araştırma ödevi
hazırlanması
10
Bankacılık Uygulamalarındaki Riskler
Okuma ve ödev
sunumu
11
Bankacılık Uygulamalarının Etkinliğinin
Ölçülmesi
Okuma
12
Türkiye’deki Bankacılık Uygulamalarından
Örnekler
Okuma ve ödev
sunumu
13
Dünyadaki Bankacılık Uygulamalarından
Örnekler
Okuma ve ödev
sunumu
14
Dünyadaki Bankacılık Uygulamalarından
Örnekler
Okuma ve ödev
sunumu
15
Türkiye’deki ve Dünyadaki Bankacılık
Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Sınıf tartışması
16
Final Sınavı
BDDK Yayınları
TBB Yayınları
Avrupa Birliği ve Dünya Örnekleri Bankacılık Raporları
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
Derse Katılım
10
Ders içi Sunum
20
Yarıyıl ara Sınavı
70
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Sunum / Seminer Hazırlama/
4
1
4
Ödevler
16
3
48
Ara sınavlar
1
10
1
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
1
1
20
Proje
TOPLAM
180
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
180/30=6 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
PÇ1
ÖÇ1
4
ÖÇ2
5
ÖÇ3
4
ÖÇ4
5
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
5
2
5
PÇ13
4
5
5
PÇ12
4
4
5
5
3
5
4
4
5
5
PÇ14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
110 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content