close

Enter

Log in using OpenID

35-no.lu sirküler eki

embedDownload
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
10.02.2014
DUYURU
ENGELLİ SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE İLİŞKİN DUYURU
Bilindiği gibi, 2008/77 sayılı Genelgede, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde
öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmakta olan işverenlerin, her yılın
Ocak ayında engelli sigortalı çalıştırdıklarına dair (Ek-1) belgelerini Türkiye İş Kurumu İl/
Şube Müdürlüklerinden onaylatarak işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez
Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerektiği, bu belgelerin her yılın Ocak ayında ibraz edilmemesi
halinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin 14857 veya 54857 sayılı Kanun türü seçilerek
gönderilmesinin engellenmesi amacıyla daha önce verilmiş olan kodun kaldırılacağı ve bahse
konu belgenin yeniden ibrazına kadar bu işverenlerin söz konusu Kanunda öngörülen
teşvikten yararlandırılmayacakları açıklanmıştır.
Bu bağlamda engelli sigortalı çalıştırdıklarına ilişkin belgeleri 2013 yılında
Kurumumuza ibraz etmiş olan işverenler, söz konusu belgelerin vizesini 2014 yılı içinde
yaptırmamaları halinde, 2014/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak
aylık prim ve hizmet belgelerini 14857/54857 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle
düzenleyemeyeceklerinden, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen teşvikten
de yararlanamayacaklardır.
Dolayısıyla, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen teşvikten
yararlanılabilmesi için engelli çalıştırmakla yükümlü olsun veya olmasın engelli sigortalı
çalıştıran işverenlerce bahse konu belgelerin Türkiye İş Kurumu il/bölge müdürlüklerinden
vizesinin yaptırılarak, işyerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ibraz edilmesi
icap etmektedir.
İlgililere önemle duyurulur.
Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü / İşverenler Prim Daire Başkanlığı
İrtibat : Eyüp Sabri DEMİRCİ Şb.Md. E-posta : edemirci@sgk.gov.tr Telefon:(312) 4587116
Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
270 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content