close

Enter

Log in using OpenID

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

embedDownload
T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)
SAYI : 788866088/1532
KONU: ideEGE-TGB Proje Çağrısı Hk
Bornova/İZMİR
11 / 09 /2014
Sayın Öğretim Elemanlarımız, Girişimcilerimiz ve Sanayicilerimiz,
“Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kuruluşu hakkındaki Bakanlar Kurulu
kararı 10 Ağustos 2014 tarih ve 29084 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Teknoloji
Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketinin kuruluş çalışmaları sürmekte olup Kasım 2014 itibariyle
faaliyetine başlaması planlanmaktadır.
Ege Üniversitesi’nin sahip olduğu akademik ve teknik alt yapı ve zenginliklerin oluşturduğu
“Ege Üniversitesi İnovasyon Ekosistemi”nde,
“Birbirini tamamlayarak rekabet öncesi işbirliği gerçekleştirecek firmaların dâhil
olduğu, üniversitenin araştırma deneyiminin sanayi ile birleştirildiği sürdürülebilir
Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi içerisinde, yaşam bilimleri ağırlıklı olmak üzere
akademik ve endüstriyel girişimciliği destekleyerek, bölgesel ve ulusal düzlemde en
yüksek katma değeri yaratma”
vizyonu ile çalışacak ve Ege Bölgesi’ndeki üniversiteler başta olmak üzere tüm benzer
oluşumlarla sinerji içinde faaliyet gösterecek bir yapıda kurgulanmıştır.
“İzmir’in Değişen Ekosistemi” ideali ve ideEGE-TGB adı ile başta Yaşam Bilimleri
alanı olmak üzere farklı sektörlerde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine yönelik Ar-Ge
çalışmalarına ortam yaratması öngörülmektedir. Ar-Ge niteliği taşıyan yenilikçi ve yüksek katma
değer sağlayacak, iş planları oluşturulmuş, ticarileşme potansiyeli yüksek projeleri olan firmaların
ideEGE-TGB’ye katılımı beklenmektedir.
ideEGE-TGB’nin ilk proje çağrısı 17 Eylül 2014 tarihinde açılacak olup son başvuru
tarihi 17 Ekim 2014 saat 17:00 dir. Proje başvuruları, ebiltem.ege.edu.tr/ideege-tgb adresinden
ulaşılabilecek başvuru formları kullanılarak yapılabilecektir.
Proje başvuruları arasından “4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun
tanımlarına uygun nitelikteki projeler, ekte sunulan süreç kapsamında değerlendirilerek
belirlenecektir.
Tüm öğretim elemanlarımızı, girişimcilerimizi ve sanayicilerimizi, yaratıcı ve yenilikçi
projeleri ile İzmir’in ve ülkemizin teknoloji düzeyini yükseltmek için “İzmir’in Değişen
Ekosistemi”ne katkıda bulunmaya davet ediyorum.
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
Rektör
Ek 1: ideEGE-TGB Başvuru Süreci
_____________________________________________________________________________
Yazışma Adresi
T.C.Ege Üniversitesi
Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
35100 Bornova-İZMİR / TÜRKİYE
Tel: 232-343 44 00, 232-388 01 10/1877-1871
Fax:
232-374 42 89
E-mail: [email protected]
Web:
http://ebiltem.ege.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
240 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content