close

Enter

Log in using OpenID

CV - Türk Toraks Derneği

embedDownload
Dr.HaticeTürker,TürkToraksDerneği(TTD)üyeliği1992'denberidevametmektedir.
TTD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği (muhasip üye‐3 dönem),2003 Yılı Kongre
Düzenleme Komitesi üyeliği, TTD Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu Yürütme Kurulu
üyeliği yaptı. Toraks Derneği kitaplarının yazımında görev aldı . Halen TTD İstanbul
ŞubesiBaşkanıolarakçalışmalarınadevametmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
35 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content