close

Enter

Log in using OpenID

anadolu ısuzu otomotiv sanayii ve ticaret a.ş. 15

embedDownload
K.K.T.C
İHTİYAT SANDIĞI / SOSYAL SİGORTALAR
DAİRESİ
Daire Tarafından Doldurulacak
İhtiyat Sandığı No:
ÖN İZİNLİ
Sigorta No:
Çalışanın İşe Giriş Bildirgesi
ÇALIŞANIN
Adı Soyadı
:
Pasaport No
:
Doğum Yeri ve Tarihi
:
Baba Adı
:
İşe Giriş Tarihi
:
İhtiyat Sandığı İşyeri Sicil No:
Sosyal Sigortalar İşyeri Sicil No:
İşverenin Adı - Soyadı veya Ticari Ünvanı :
Adres
:
Tel. No:
Yukarıda verilen bilgilerin doğru ve tam olduğunu, ön izin verilecek şahsı ülkeye
giriş tarihinden itibaren işyerimde istihdam edeceğimi beyan ve kabul ederim.
................................................................
İşverenin, İşsahibinin
veya vekilinin
(İmzası ve varsa İşyeri Mühürü)
ONAY
İhtiyat Sandığı Dairesi
Sosyal Sigortalar Dairesi
Bu form üç nüsha halinde doldurulup gerekli Dairelerden onaylandıktan sonra Bölge Çalışma
Amirliğine verilecektir.
Forma:S.G.1
ÖDENECEK PRİM VE DEPOZİT
FARKI
FAİZ
YATIRIM
TL
kr
TL
TOPLAM
kr
TL
kr
PRİM
DEPOZİT
TOPLAM
Kaç yıl süre ile % 10'un
üzerinde yatırım yapıldığı : Yıl.......................ay..........gün..............
İSİM VE İMZA
HAZIRLAYAN
TARİH
:
KONTROL EDEN :
MUHASİP
:
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ MÜDÜRÜ'NÜN KARARI
1- Prim ve Depozit ödeneği farkı onaylanmıştır.
a) Dilekçe sahibine ödenecek miktar
TL...............................kr
2- Prim ve Depozit ödeneği farkı aşağıdaki nedenlerle onaylanmamıştır.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......................................
Tarih
................................................................
İhtiyat Sandığı Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
190 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content