close

Enter

Log in using OpenID

6. Sınıf Fen ve Teknoloji Yaz Etkinlikleri

embedDownload
DERS : FEN VE TEKNOLOJİ
SINIF : 6 .SINIF
1.ETKİNLİK :
GÖZLEM DEFTERİ HAZIRLAYALIM.
2.ETKİNLİK :
MTA TABİAT TARİHİ MÜZESİNİ ZİYARET EDELİM.
3.ETKİNLİK :
ENERJİ PARKI MÜZESİNİ ZİYARET EDELİM
4.ETKİNLİK :
BELGESEL İZLEYELİM
1
MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ORTAOKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
YAZ ETKİNLİKLERİ
1.ETKİNLİK KONUSU : GEZİ GÖZLEM DEFTERİ YAPALIM
ÖĞRENCİ ADI SOYADI : ……………….. …………….
SINIFI : ………..
Teslim tarihi:
16/ 09 /2014
Etkinlik yönergesi
1. Gezileriniz ya da doğada yaptığınız gözlemler esnasında edindiğiniz bilgileri, fotoğrafları,
gazete kupürlerini ve kendi çizimlerinizi topladığınız deftere “Gezi /Doğa Gözlem Defteri”
denir.
Doğa gözlem defteri ile ilgili link :
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/cocuk/pdf/gozlem.pdf
2. 5.-6.sınıflarda işlediğiniz fen bilimleri konularından bazılarını ilgilendiren 2 gezi
yapacaksınız. Bu geziler esnasında gözlemlerinizi ve bizlerin sordukları soruların
cevaplarını yazacağınız bir gezi gözlem defteri hazırlayınız.
3. Bu defterin özellikleri hakkında sizlere biraz ipucu verelim:
 Hazır bir defter olmayıp, sizin dizayn ettiğiniz ,”sizi yansıtan bir tarz “olması

Kolay taşıyabileceğiniz ve notlar alabileceğiniz küçük boyutta (cep defteri gibi)
olması
 Gözlem defterinizde olması gereken kısımlar ise aşağıdaki gibi olmalıdır
1.Gözlem defterinizin kapağı
5.Ziyaretinizi gösteren fotoğrafların ekleneceği
kısım
2.Size ait bilgiler
6.Ziyaretiniz hakkında düşüncelerinizi ifade
ettiğiniz değerlendirme yazısı olan kısım
3.Ziyaretinizin amacı ve tarihi hakkında
bilgiler
7. Çizim köşesi: Kendi elinizden müzede
dikkatinizi çeken objeleri çizebilirsiniz;)
4.Size verilen soruların yazılı olduğu
kısım
8. Sizin gözlem defterinize koymak istediğiniz
diğer kısımlar
!! Cevaplar için boş yer bırakılmalıdır.
4. Geziler esnasında iki tane farklı gözlem defteri kullanabilirsiniz ya da aynı defteri iki bölüm
olarak ayırarak kullanabilirsiniz.
5. Gezi gözlem defterlerinizi diğer etkinlik raporlarınızla Eylül 2014’te teslim etmeyi
unutmayınız.
6. Gezilerinizden biri MTA Tabiat Tarihi Müzesi, diğeri ise Enerji Parkı Müzesi’dir. ( Aynı yerde
karşı karşıya bulunmaktadırlar.)
2
MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ORTAOKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
YAZ ETKİNLİKLERİ
2.ETKİNLİK KONUSU : MTA TABİAT TARİHİ MÜZESİNİ ZİYARET EDELİM
ÖĞRENCİ ADI SOYADI : ……………….. …………….
SINIFI : ………..
Teslim tarihi:
16/ 09 /2014
Etkinlik yönergesi
1. Öncelikle yönergenizi okuyunuz ve istenilenleri gerçekleştirmek için bir planlama yapınız.
2. 6.sınıflar olarak işlenen “Yerkabuğu nelerden oluşur?” Ünitesine uygun bir mekân olan
MTA Tabiat Tarihi müzesini ailenizle ziyaret ediniz.
GEZİ YERİ ADRESİ HAKKINDA ilgili link :
http://www.mta.gov.tr/v2.0/daire-baskanliklari/ttm/index.php?id=iletisim
3. Yönergenizde istenilen kısımları gözlem defterinize not ederek ,bu defteri ziyaretiniz esnasında
yanınızda bulundurunuz.
4. İstenilen gözlemleri yaparak, sorularınızın cevaplarını bulunuz.
5. Etkinlik yönergenizi gözlem defterinizle istenilen zamanda teslim ediniz.
ZİYARET TARİHİNİZ : ………………..
ZİYARETE EŞLİK EDEN KİŞİLER :. …………………………………………………
GÖZLEM 1:Aşağıda verilen kayaç çeşitlerinden hangilerini müzede gözlemleyebildiniz?
(yuvarlak içine alınız )
Granit - bazalt – andezit - obsidyen - sünger taşı –jips – kalker- kil – kireç taşımaden kömürü-
mermer-kuvartz - şist – arduvaz - talk –tebeşir
GÖZLEM 2 :Müzede hangi canlılara ait fosil örneği vardı ? İki tanesinin adını yazınız.
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
GÖZLEM 3 : Müzede soyu tükenmiş canlılardan hangilerinin iskeletleri sergilenmiştir ?
Adlarını yazınız.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
3
GÖZLEM 4: Müzede bulunan mağaranın özelliği nedir? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
GÖZLEM 5: Müzede Anadolu’da yaşayıp soyu tükenmiş canlıların örnekleri nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………
GÖZLEM 5 : Müzede dinozor ailesinden hangileri ile karşılaştınız ?
…………………………………………………………………………………………………………….
MÜZEDEKİ ZİYARETİNİZDEN KEYİF ALDINIZ MI?
………………………………………………………………………………………………..
EN ÇOK İLGİNİZİ ÇEKEN KISIM NERESİYDİ YA DA NEYDİ?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
4
MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ORTAOKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
YAZ ETKİNLİKLERİ
3.ETKİNLİK KONUSU : ENERJİ PARKI MÜZESİNİ ZİYARET EDELİM
ÖĞRENCİ ADI SOYADI : ……………….. …………….
SINIFI : ………..
Teslim tarihi:
16/ 09 /2014
Etkinlik yönergesi
1. Öncelikle yönergenizi okuyunuz ve istenilenleri gerçekleştirmek için bir planlama yapınız.
2. 6.sınıflar olarak işlenen “Yerkabuğu nelerden oluşur? ” Ünitesine uygun bir mekan olan
Enerji parkı Müzesi’ni ailenizle ziyaret ediniz.
GEZİ YERİ ADRESİ HAKKINDA ilgili link:
http://www.mta.gov.tr/v2.0/daire-baskanliklari/enerji/index.php?id=enerji
3. Yönergenizde istenilen kısımları gözlem defterinize not ederek ,bu defteri ziyaretiniz esnasında
yanınızda bulundurunuz.
4. İstenilen gözlemleri yaparak soruların cevaplarını bulunuz.
5. Etkinlik yönergenizi gözlem defterinizle istenilen zamanda teslim ediniz.
ZİYARET TARİHİNİZ : ………………..
ZİYARETE EŞLİK EDEN KİŞİLER :. …………………………………………………
MÜZEDEKİ ZİYARETİNİZDEN KEYİF ALDINIZ MI ?
………………………………………………………………………………………………..
EN ÇOK İLGİNİZİ ÇEKEN KISIM NERESİYDİ YA DA NEYDİ ?
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………….
GÖZLEM 1: Yenilenebilir enerji kaynakları nedir?
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Müzede hangilerinin örnekleri verilmiştir ?
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
5
GÖZLEM 2: Bor madeninin görünümü nasıldı?
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Bor madeninin kullanım alanları nelerdir?
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
GÖZLEM 3: Rüzgar türbini ve güneş enerji sistemleri neden kullanılmaktadır?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
GÖZLEM 4: Maden ocağının içine girdiğinizde neler hissettiniz?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Maden ocağına girdiğinizde en çok ilginizi çeken nokta ne oldu ?
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
GÖZLEM 5:
Petrol arama ünitesinden nasıl petrol çıkarıldığını gösteren düzeneği denediniz
mi? (bahçedeki bölümde) Başarılı olabildiniz mi?
………………………………………………………………………………………………………
6
MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ORTAOKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
YAZ ETKİNLİKLERİ
4.ETKİNLİK KONUSU : BELGESEL İZLEYELİM
ÖĞRENCİ ADI SOYADI : ……………….. …………….
SINIFI : ………..
Teslim tarihi:
16/ 09 /2014
Etkinlik yönergesi
1.
2.
3.
4.
5.
Öncelikle yönergenizi okuyarak, istenilenleri öğreniniz.
Belgesel tv kanallarından yaz ayı boyunca fen bilimleri ile ilgili belgesel izleyiniz.
(national geographic, human planet, discovery chanel vb.)
Belgeselleri istenilenleri dikkate alarak izleyiniz. Gerekli notlar alınız.
Aşağıda istenilen kısımları aldığınız notlarla doldurunuz.
Seyrettiğiniz belgeseller içinde en az 2 taneyi göz önüne alarak aşağıdaki
soruları cevaplayınız.
I.
YAYININ TARİHİ : ……/………./ 2014
YAYININ KANALI :……………………………..............................................................
BELGESELİN KONUSU :
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......................
BU BELGESELDE DİKKATİNİZİ ÇEKEN KISIM (-LAR) NELERDİR? :
…………………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………......................
BU BELGESELDE YENİ ÖĞRENDİĞİNİZ İLGİNÇ BİLGİLER NELERDİR?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………
7
II.YAYININ TARİHİ : ……/………./ 2014
YAYININ KANALI :……………………………........................
BELGESELİN KONUSU:
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
BU BELGESELDE DİKKATİNİZİ ÇEKEN KISIM (-LAR) NELERDİR? :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
BU BELGESELDE YENİ ÖĞRENDİĞİNİZ İLGİNÇ BİLGİLER NELERDİR?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
421 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content