close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı İlerleme Raporu _İstatistik_-TUR

embedDownload
9 EKİM 2014
2014 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU
FASIL 18: İSTATİSTİK
İstatistiksel altyapı konusunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile özellikle
Maliye Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik
Kurumu gibi temel veri sağlayıcı kuruluşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi
için daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Sınıflamalar ve kayıtlar konusunda, TÜİK tarafından NACE Rev.2’ye uyumlu
olarak üretici fiyatları endeksi ve dönemlik ulusal hesaplar yayımlanmaya
başlanmıştır.
Sektör istatistikleri konusunda, çiftçi kayıt sisteminin kurulması hususunda
kaydedilen ilerlemeler ile uyum sağlanması beklenen metodoloji ve
istatistiklerin derlenmesinde kullanılan kurumsal yapılanmaya ilişkin
ayrıntılı açıklamaların yer aldığı tarımsal istatistiklere ilişkin strateji
belgesinin güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Türkiye sürekli işgücü
anketini uygulamaya başlamıştır. Tarım sayımının gerçekleştirilmesi için
çalışmalar yürütülmüştür. Bu fasılda daha fazla ilerleme için gerekli olarak
Türkiye’nin, kullanılan metodoloji de dahil olmak üzere temel ulusal
hesaplar göstergelerini sunması gerekmektedir. Bölgesel istatistiklerde daha
fazla ilerlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Sonuç
Üretici fiyatları endeksi revizyonu ve dönemlik ulusal hesaplarla birlikte
istatistik alanında ilerleme kaydedilmiştir. Ulusal hesaplar, tarım istatistikleri,
bölgesel istatistikler ve TÜİK ile temel veri sağlayıcı kuruluşlar arasındaki
işbirliğinin güçlendirilmesi gibi alanlarda daha çok çalışmaya ihtiyaç
duyulmaktadır. Genel olarak, müktesebata uyum düzeyi ileri seviyededir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
25 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content