close

Enter

Log in using OpenID

Aile Mahkemesi Hakimi ile Röportaj (PDF) - Ev

embedDownload
AİLE MAKEMESİ HAKİMİ
Röportajı Yapanlar:Tuğçe Badem-Selda Taner
1)Yeni kanunda eski kanundan farklı olarak ne tür tedbir kararları var?
Tedbir kararları önleyici, koruyucu ve destekleyici olarak üçe ayrılmış. Eski kanundan faklı
olarak kolluk kuvvetleri ve mülki amirlerin alabileceği önleyici ve destekleyici tedbirler
getirilmiş. Ancak bunlarda hakimin onayına sunulacak. Bize genellikle koruyu tedbir talebi
gelecek. Mülki amirlerin önleyici tedbirler? Kapsamında teknik takip (elektronik kelepçe)
uygulaması mahkeme kararıyla olacak.
2)Ne tür tedbir kararları veriyorsunuz?
4320 sayılı kanundaki tedbirler ve bunların yanında değişik tedbir kararları da veriyoruz.
Sosyal hizmetlerden danışmanlık hizmeti alınması için gönderdiğim dosyalar, şiddet
uygulamama cezası verdiği m dosyalar, işe gitmeyen bir eş hakkında bunun nedenleri
araştırılıp işe gitme cezası verdiğim, ev içi şiddete tanık olan çocuk hakkında danışmanlık
hizmetinden yararlanmasına dair kararlarım var.
3)Şiddet gören taraf, şikayetini geri çektiği zaman ne düşünüyorsunuz? Gerçekten geri çekme
iradesi var mı? Bunu araştırma imkanınız var mı?
Kendi iradesiyle geri çekenler de var. Yalnızken soruyoruz, ikna olursak geri çekme
talebini kabul ediyoruz. Kendi iradesiyle böyle bir karar almadığın düşünürsek çekmiyoruz.
Ancak kadın genellikle aile birliğinden yana şiddet görse bile boşanmak istemeyebiliyor
eşinin değişmesini istiyor. Diğer bir yandan da ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlar, şiddeti
sineye çekip, göz ardı edip şikayetini geri çekebiliyor.
4)Yeni Kanundaki önleyici tedbir kararlarının, 4320de olmayan tedbir kararlarının
uygulanma ihtimali nedir? Sadece kağıt üstünde mi kalacaktır? Ne düşünüyorsunuz?
Çok kağıt üzerinde kalmayacaktır belki ama başka bir sıkıntı var. Mülki amirleri kolluk
kuvvetlerinin alacağı önleyici tedbirler iyi olur, ama bu tedbirlerin gereğinin yerine
getirilmesini sağlayacak kurumlar yok. Öncelikle bunların kurulması lazım. İyi yasa olsa bile,
kurumlar yoksa işlemiyor. Örneğin, kimlik değiştirmeyi ya da işyerinin değiştirilmesini kim
yapacak, nasıl yapılacak? Hiçbir düzenleme yok. Ayrıca mülki amirlerin vereceği kararların
onay merci hakim olarak düzenlendi. Bu hiç iyi olmadı. Çünkü mülki amirin verdiği bir karar
önümüze geldiğinde, elimizde yeterli done olmayacak. Bizi aydınlatıcı, durumu açıklayıcı
form, belgelerle gelinirse daha kolay olabilir. Durum hakkında hiçbir şey bilmeden hakim
nasıl onaylasın? Ön bilgi alınmalı. Bu tür düzenlemelerin altı yönetmelikle doldurulmalıdır.
5)Hayati tehlike altında olan mağdurların korunması için, kimlik değiştirme, tanık koruma
programından yararlandırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygulama açısından nasıl bir
düzenleme?

AÜ Hukuk Fakültesi 2011-2012 Öğretim Dönemi Öğrencileri
Uygulama açısından nasıl bir süreç izleneceği hiç belli değil. Bu uygulamalanın nasıl ve
kim tarafından yapılacağı düzenlenmiş değil ve bilinmiyor. Kimlik değiştirmeden önce şiddet
göstereni çok güçlü eğitim programlarına alıp, şiddet gösterme nedenleri araştırılıp, psikolojik
süreçlere tabi tutmak ve bütün bunlar yapılana kadar bırakmamak daha doğru olabilir.
Mesela bunların yanında zorlama hapsi diye bir düzenleme var. Bu düzenlemenin de nasıl
uygulanacağı belli değil.
6)Mülki amirlerin ve kolluk amirlerinin acil durumlarda tedbir kararı alması hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Evet, alabilmeliler. Ancak bu konularda eğitim almaları gerekir.
7)Tedbir kararı isteyenlerin hepsi boşanmak istiyor mu? Boşanma davası açmadan tedbir
kararı isteyenler var mı?
Evet, var. Şiddet gören taraf eşinin düzelmesini ve evlilik birliğinin devam etmesini
isteyebiliyor. Hele çocukları varsa, taraflar hemen boşanmak istemiyor. Şiddet gösteren taraf
da boşanmak istemeyebiliyor. Çünkü yaptığının yanlış olduğunu, suç olabileceğini, aileyi
yıkan bir davranış olduğunu düşünmüyor.
8) Yeni kanun’un 2.maddesinde “ev içi şiddet” tanımlanmış. Ve her türlü cinsel, psikolojik ve
ekonomik şiddetten bahsedilmiş. Psikolojik ve ekonomik şiddete dayalı olarak tedbir kararı
verilebilir mi? Uygulanma olasılığı nedir?
Evet, verilebilir. Örneğin, maaş kartını alıp harcama yaptırmaması ekonomik şiddettir.
Ekonomik veya psikolojik şiddete dayalı olarak evden uzaklaştırma yönünde bir tedbir kararı
bile verilebilir.
9)Yeni kanundaki düzenlemeler sizce yeteli mi? “Şöyle düzenlenseydi” dediğiniz bir konu
var mı?
Altyapı olursa, yasanın altı doldurulursa, sosyal kurumlar kurulursa bu kanun yeterli ve
yararlı olur. Altyapı ve kurumlar olmadığı sürece 4320 sayılı Kanundan farkı olmaz. Özellikle
destekleyici tedbirlerin altının iyice doldurulması gerekir. Bu hizmetlerin hangi kurumlarla,
nasıl bir süreçle sağlanacağı yönetmelikle düzenlenmeli. Destekleyici tedbirler, bu şekilde çok
yararlı olabilir.
*iki tarafın da ekonomik durumu çok düşük seviyedeyse, herhangi bir gelirleri yoksa bu
duruma nasıl bir hükmediliyor?
Tedbir süresince devlet karşılıyor nafakayı. Fakat nafaka yükümlüsünün geliri artarsa geri
alıyor.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content