close

Enter

Log in using OpenID

8.sınıf

embedDownload
GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU
2013-2014 ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ
2. DÖNEM 1. ORTAK YAZILISI (cevap anahtarı) A GRUBU
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyalım. Boş bırakılan yerleri uygun
kelimelerle dolduralım. (10X2=20 P)
1.Üreme ana hücrelerinde gerçekleşen
Bölünme gametlerin oluşmasını sağlar.
Mayoz
Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış
olduğunu tespit edelim. Doğru olan ifadelerin
sonundaki kutucuklara D, yanlış olanlarınkine
Y yazalım. (10x2=20 P)
1. ( Y ) Bir DNA’da kaç tane nükleotid varsa o
kadar da Riboz şekeri bulunur.
2. DNA’nın nükleotid dizilerinde meydana gelen bozukluğa mutasyon
2.( D ) Mitoz bölünme sonucunda oluşan yeni
denir.
hücrelerin organel sayıları eşit olmayabilir.
3.Koyu tenli bir anne ve babanın, açık tenli bir çocukları var ise, bu
3.( D ) ₁₉K⁺¹ iyonunun elektron sayısı 18 dir.
anne ve baba ten rengi bakımından genotip olarak heterozigottur.
4.( Y ) Periyodik cetvelde atom numarası en
4. Aynı tür taneciklerden oluşan saf maddelere element denir.
5. Ses enerjisi dalgalar halinde her yönde yayılır.
küçük element Helyum’dur.(He)
6. Genliği büyük olan ses dalgalarının enerjisi (şiddeti)
5.( D ) Yüzen cisimlerin ağırlıkları, kaldırma
Yüksektir.
kuvvetinden daha küçüktür.
7. Frekansı yüksek olan sesler ince (tiz) dir.
6.( D ) Yoğunluk (özkütle) saf maddeler için
8.Metaller ısıyı ve elektriği iyi iletirler.
ayırt edici bir özelliktir.
9.Soygazlar bileşik oluşturamazlar.
7.( D ) İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltileri
10. Bir periyotta, soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar.
elektrik akımını iletir.
8. ( Y ) İnsan kulağı frekansı 20Hz ile 20000Hz
arasındaki sesleri duyamaz.
9. ( D ) Bir bileşiğin PH’ı küçüldükçe, bazik
özelliği azalır.
10.( D ) Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin
yayılma hızı da artar.
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI YANITLAYINIZ (15X4=60)
1.)
2.)
I
Erkek
Çekinik özelliklerin fenotipte
Buket
görülme olasılığı artar
Dişi
II
III
Yukarıda verilen soy ağacında taralı bireyler renk körü ise,
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) I numaralı bireyler taşıyıcıdır.
b) II numaralı bireyin tüm erkek çocukları renk körüdür.
c) III numaralı birey, tüm çocuklarına renk körlüğü genini
verir
d) Erke çocuklar renk körlüğü genini babadan almazlar.
3.) Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi bir yanma
tepkimesidir?
a) HCI+NaOH
NaCI+H₂O
b) Fe+⅟₂O₂
FeO
c) 6CO₂+6H₂O
C₆H₁₂O₆+6O₂
d) 2H₂O
2H₂+O₂
Batuhan
Özün
Deniz
Doğacak çocuklarda
sakatlıklara yol açabilir.
Hastalıklı genlerin bir araya
gelme ihtimali rasgele yapılan
evliliklere göre fazladır.
Çoklu doğumlara (İkizlik,
üçüzlük) neden olur.
Yukarıdaki öğrenciler akraba evliliği ile ilgili tartışıyorlar.
Bu öğrencilerden hangisinin ileri sürdüğü görüş doğru
değildir?
a) Buket b) Batuhan c) Özün d) Deniz
4.) Asit yağmurları ile ilgili olarak;
I-Doğal anıtlar ve tarihi yapılara zarar verir.
II-Doğadaki bitki örtüsüne zarar verir.
III-Asit yağmurlarının zararlarını azaltmak için
,yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
ifadelerinden hangisi yada hangileri doğrudur?
a)Yalnız I b) I ve II c) II ve III d) I, II ve III
6.)
5.) Sperm
(n)
Yumurta
(n)
Zigot
(2n)
I.Zigot 2n
2n II.Zigot
Embriyo
Embriyo
Fetüs
Fetüs
I.Canlı
=Y
=Z
x =X
x
Birbirine karışmayan sıvılar içindeki
x
eşit hacimli X, Y ve Z cisimleri
x
şekildeki gibi dengededir. Buna göre
cisimlere etki eden kaldırma
kuvvetleri arasındaki ilişki nasıldır?
a) Fz>Fy>Fx
b) Fz=Fy=Fx
c) Fy>Fx>Fz
d) Fx>Fy>Fz
Yanda verilen eş
Yumurta ikizleri
İçin aşağıdaki
özelliklerden
hangisi kesinlikle
aynı olmayabilir?
a)Cinsiyet
b)Kan grubu
c)Vücut ağırlığı
d)Saç rengi
II.Canlı
7.)
8.)
=A
=B
=C
x
a
Yanda verilen A, B ve xC cisimleri
a
a eşit hacimlidir. Buna
a göre bu cisimlerin ağırlıkları
a arasındaki ilişki nedir?
a a) GA>GB>GC
b) GA=GB=GC
a
c) GC>GB>GA
A d) GB>GC>GA
A
A
A
a
a
a
xa
xa
a
a
S.9)
a
K
A
M A
A
L
A
T
a
Yukarıda verilen periyodik cetvel kesitindeki
elementlerle ilgili
I.K ve M arasında iyonik bağlı bileşik oluşabilir.
II.L ve M alaşım yapabilir.
III.T ve Z arasında kovalent bağlı bileşik oluşabilir.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I b) I ve II c) I ve III d) I,II ve III
Yukarıda verilen kaptaki su, aşağıdaki eşit bölmeli kaplara
ayrı ayrı doldurulursa, hangi kabın tabanına yapılan sıvı
basıncı en az olur? (Kapların ağırlıkları ihmal edilmeyecek
a)
b)
c)
d)
S.10)
K
L
M
T
Z
Çınar içinde asit yada baz olduğunu bilmediği üç kaba
aşağıdaki işlemleri uyguluyor.
I.K’ ya mavi turnusol kağıdını değdirdiğinde , turnusol
kağıdının rengi değişmiyor.
II.L’ye önce kırmızı turnusol kağıdını değdiriyor. Renk
değişimi olmuyor. Sonra mavi turnusol kağıdını
değdirdiğinde rengi değişiyor.
III.M’ ye turnusol kağıdını değdirdiğinde renk maviye
dönüşüyor.
Buna göre K; L ve M maddeleri için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
K
L
M
a)
Asit
Baz
Asit
b)
Baz
Asit
Baz
c)
Baz
Baz
Asit
d)
Asit
Asit
Baz
S.11)
Yan tarafta verilen sesleri en şiddetli olandan en zayıf
Olana doğru sıralarsak aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) III-I-II
b) II-III-I
c) II-I-III
d) I-III-II
I.SES
II. SES
III. SES
S.12)
S.13)
B
A
C
Yamaç
3 sn
Mahir bir yamaca karşı bağırarak yansıyan sesini
dinliyor. Kendi sesini 3.sn sonra tekrar duyabildiğine
göre mahir yamaçtan kaç metre uzaklıktadır?
(Sesin havada yayılma hızı 340m/sn dir)
a) 1020 m b) 580 m c) 510 m d) 680 m
S.13)
Denge Noktası
Salınım
Yukarıda verilen sarkaç 10 sn’de 150 salınım
yapıyorsa sarkacın frekansı kaç Hz olur?
a) 15 b) 10 c) 5 d) 3
S.14)
10 cm
1 cm
a)
masa
Mahir
S.14)
1 cm
8 cm
1 cm
6 cm
1 cm
1 cm
b)
masa
K
L
M
N
(Şişe su dolu) (Şişe yarı dolu) (Şişe çeyrek dolu) (Şişe boş)
c)
masa
3 cm
1 cm
1 cm
Yukarıda verilen özdeş şişelere sırasıyla aynı şiddette
üflenirse çıkan sesleri tiz’den pes’e doğru nasıl
sıralamalıyız?
a) K-L-M-N
b) N-M-L-K
c) M-N-L-K
d) L-K-M-N
d)
masa
1 cm
Yukarıda verilen özdeş cetveller çekilip bırakılarak
ses üretilmektedir. Buna göre hangi cetvelden çıkan
ses en incedir?
FEN VETEKNOLOJİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
Ahmet GÜZEL
Cengiz MİNNET
Fen Bilimleri Öğrt Fen Bilimleri Öğrt
Hakkı ÜNAL
Mehmet TATAR
Süleyman DEMİR
Naime YILMAZ
Veysel ZEYBEK
Fen Bilimleri Öğrt Fen Bilimleri Öğrt Fen Bilimleri Öğrt
Eylül Yeter ÇETİNBAŞ
Fen Bilimleri Öğrt Fen Bilimleri Öğrt Fen Bilimleri Öğrt
Demet DEMİR
Fen Bilimleri Öğrt
Bahri YILDIZBAŞ
Okul Md.
Ali ACIRLI
Fen Bilimleri Öğrt
Ekrem ALKAN
Fen Bilimleri Öğrt
Yılmaz YILMAZ
Fen Bilimleri Öğrt
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
501 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content