close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Tarihleri: - Uluslararası İlişkiler Birimi

embedDownload
I
R
A
L
M
A
R
OG
R
P
İM
İŞ
Ğ
E
D
I
S
A
R
A
R
A
L
ULUS
İÇ İN YA B A N C I D İL S IN A V I
ketliliği, Erasmus
Bu Sınav Erasmus+ Öğrenim Hare
lecektir.
ları için kullanılabi
m
ra
og
Pr
şim
ği
De
na
la
ev
M
ve
i
Staj Hareketliliğ
:
i
r
e
l
h
i
r
a
T
Başvuru
14
0
2
k
lı
a
r
A
5
0
–
14
10 Kasım 20
a
d
ın
s
a
r
a
i
r
le
tarih
ır
t
k
a
c
a
ıl
p
a
y
k
Online olara
BAŞVURU SIRASINDA TESLİM EDİLECEK BELGELER
DİKKAT!
On-line doldurulan Ön Başvuru Formunun çıktısı (imzalı 2 kopya)
Başvuru süresi sonunda bütün başvurular Uluslararası İlişkiler Birimi
panosunda ve www.uib.anadolu.edu.tr sayfasında duyurulacaktır.
YABANCI DİL SINAVLARI TARİHLERİ
Olası itirazlar 08 Aralık 2014 tarihinde değerlendirilecek ve bu tarihten
sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Yabancı Dil Yazılı Sınavları:
Sınav Başvuru Formu’nu 08 Aralık 2014 tarihine kadar teslim etmeyen
öğrenciler sınava alınmayacaktır.
14 Aralık 2014
Yabancı Dil Sözlü Anlatım Sınavı:
21 Aralık 2014
Bu sınavdan alınacak skor iki yıl geçerliliğini koruyacaktır.
YABANCI DİL SINAV PUANI HESAPLANMASI
Yabancı Dil Sınavı 3 bölümden oluşmaktadır: Writing, Proficiency, Speaking
Öğrencilerin Speaking Sınavına girebilmeleri için Writing ve Proficiency sınavlarının
ortalamasının 100 üzerinden en az 50 olması gerekmektedir.
Öğrenci her üç sınava da girmek zorundadır.
Yabancı Dil Sınavı Puanı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;
- Writing % 30
- Proficiency % 45
- Speaking % 25
Ayrıntılı bilgi için www.uib.anadolu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
898 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content