close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı 1. yarı finansal sonuçları

embedDownload
19 Ağustos 2014
BASIN BÜLTENİ
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
2014 YILI 1. YARI FİNANSAL SONUÇLARI
Milyon TL 2013/06 2014/06 Yıllık Değişim
Gelirler 1,709 1,785 4% Brüt Kar 487 415 ‐15% Faaliyet Karı (Zararı)1 83 0.2 ‐ FVAÖK2 206 131 ‐36% 12.1% 7.3% Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir /(Gider) ‐ net 129 60 ‐53% Özkaynak Yöntemiyle Değ. Yatırımların Kâr/(Zarar)'larındaki Paylar ‐63 ‐31 ‐50% Esas Faaliyet Karı /(Zararı) 149 29 ‐81% Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler ) ‐ net 90 ‐35 ‐ Finansman Geliri/(Gideri) ‐ net ‐226 ‐79 ‐65% Net Dönem Karı/ (Zararı) (Ana Ortaklık) ‐27 ‐83 ‐ FVAÖK Marjı 1
2
Faaliyet Karı ve FVAÖK; Diğer Gelirler ve Giderler Öncesidir.
FVAÖK, Program hakları amortismanı ve UMS 39 (Vadeli Satış ve Alışlardan Kaynaklanan Net Finansman Geliri) ile düzeltilmiştir.
 2014 yılının ilk yarısında konsolide gelirler %4 artarak 1.785 milyon TL’ye ulaştı.
 Perakende, Enerji ve Diğer segment gelirlerinde artış kaydedilirken, Medya segmentinin gelirleri
geçen sene aynı dönemin altında kaldı.
 Konsolide; Faiz, Amortisman ve Vergi öncesi Kar (FVAÖK) 131 milyon TL olarak
gerçekleşirken; FVAÖK marjı ise %7,3 oldu.
 2014 yılının ilk yarısında TL’nin değer kazanması ile net finansman giderlerindeki düşüş
sebebiyle Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan zarar 31 milyon TL’ye geriledi.
 Kurlardaki dalgalanma sebebi ile Esas Faaliyetlerden Net Diğer Gelirler 60 milyon TL’ye
gerilerken; Net finansman giderleri ise geçen sene aynı dönemdeki 226 milyon TL seviyesinden
bu yıl ilk altı ayda 79 milyon TL’ye geriledi.
 Medya segmentinin maliyetlerindeki artış sebebi ile şirketin ana ortaklık payına düşen net dönem
zararı 83 milyon TL olarak gerçekleşti.
 Doğan Yayın Holding’in tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle,
Doğan Holding bünyesinde birleşilmesi işleminin görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı 07.08.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş ve birleşme işlemi Genel Kurul’da
onaylanmıştır.
Detaylı bilgi için web sitemize başvurabilirsiniz www.doganholding.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
276 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content