close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı 3. çeyrek finansal sonuçları

embedDownload
20 Kasım 2014
BASIN BÜLTENİ
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
2014 YILI 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI
Milyon TL
2013/09
2014/09
Yıllık Değişim
Gelirler
2.429
2.635
8%
Brüt Kar
663
622
-6%
FVAÖK1
258
165
-36%
10,6%
6,3%
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir /(Gider) - net
Özkaynak Yöntemiyle Değ. Yatırımların
Kâr/(Zarar)'larındaki Paylar
244
125
-49%
-99
-60
-39%
Esas Faaliyet Karı /(Zararı)
223
38
-83%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler ) - net
89
49
-
Finansman Geliri/(Gideri) - net
-350
-200
-43%
Net Dönem Karı/ (Zararı) (Ana Ortaklık)
-41
-96
-
FVAÖK Marjı
1
FVAÖK; Brüt Kar’dan Faaliyet Giderlerinin düşülerek hesaplanmıştır. Program hakları amortismanı ve UMS 39 (Vadeli Satış ve
Alışlardan Kaynaklanan Net Finansman Geliri) ile düzeltilmiştir.
 2014 yılının ilk dokuz ayında konsolide gelirler %8 artarak 2.635 milyon TL’ye ulaştı.
 Medya segmentinin gelirleri bir önceki sene ile aynı seviyelerini korurken, Perakende, Enerji ve
Diğer segment gelirlerinde artış kaydedildi.
 Maliyetler ve faaliyet giderlerindeki artış sebebi ile Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar
(FVAÖK) 165 milyon TL olarak gerçekleşirken FVAÖK marjı ise %6,3 oldu.
 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan zarar 39 milyon TL iyileşerek 60 milyon TL’ye
geriledi.
 Kurlardaki dalgalanma sebebi ile Esas Faaliyetlerden ve Yatırım Faaliyetlerinden Net Gelirler
gerilerken; Net finansman giderleri ise geçen senenin aynı dönemine göre 150 milyon TL
iyileşerek bu yıl ilk dokuz ayda 200 milyon TL’ye indi.
 Maaliyet ve Faaliyet Giderlerindeki artış ve finansman gideri neticesinde şirketin ana ortaklık
payına düşen net dönem zararı 96 milyon TL olarak gerçekleşti.
Detaylı bilgi için web sitemize başvurabilirsiniz www.doganholding.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
417 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content