close

Enter

Log in using OpenID

boykot zamanı!

embedDownload
Birleşik Haziran Hareketi, Bülten 2, 30 Ocak 2015
!
I
N
A
M
A
Z
T
O
BOYK
1
HER GÜN HER YERDE BOYKOTU ÖRGÜTLEYELİM!
LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM!
13 ŞUBAT’TA BOYKOT VAR, DERS YOK!
1 Ocak’ta ülkenin dört bir
yanında Laik ve Bilimsel Eğitim
İçin ayağa kalktık. Pek çok kentte,
kasabalarda sokağa çıktık. AKP
iktidarının gerici dayatmalarına
karşı mücadele kararlılığımızı
beyan ettik...
Mücadelemiz sürüyor...
Zorunlu din derslerinin
kaldırılması ve okulların imam
hatipleştirilmesinin durdurulması
için yürüttüğümüz mücadelemizi
13 ŞUBAT UYARI BOYKOTU ile
büyüteceğiz.
13 Şubat’ta, çocuklarımızın
geleceğini teslim almaya çalışan
mezhepçi zorba AKP iktidarına
hep birlikte dur diyeceğiz!
Öğrenciler, veliler, eğitim
emekçileri hep birlikte okulları
kapatıp, ülkemizin özgür ve
aydınlık geleceği için bir yol
açacağız. AKP iktidarını bu
boykotla uyaracağız!
Şimdi, Haziran Meclisleri ve
Hazirancılar etkili ve güçlü bir
BOYKOT’u örgütlemek üzere
her gün her yerde çalışmalarımızı
yoğunlaştırıyoruz. Mücadelemizi
bölge bölge, sokak sokak yaymak
için, öğrencileri ve velilerini aktif
bir biçimde boykotumuza katmak
için bütün imkanlarımızı seferber
ediyoruz.
u Laik ve Bilimsel Eğitim
mücadelemizde, BOYKOT
için iki temel başlık üzerinden
çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız:
Zorunlu Din Derslerinin
Kaldırılması ve Okulların
İmam Hatipleştirilmesinin
Durdurulması.
u Ülke genelinde
örgütleyeceğimiz boykotun kimi
odaklanmış okulları da olacak.
Haziran Meclisleri bulundukları
alanda boykotun daha etkili
olabileceği okulları tespit ederek,
buralara yönelik daha özel çalışma
içerisinde olmalı.
u Bu çalışma aynı zamanda
Haziran Meclislerini yayma ve
çoğaltma çalışması iç içe geçerek
sürdürülmeli. Yeni meclisler
yaratabileceğimiz yerler tespit
edilmeli ve çalışmasına başlanmalı.
u Odak olarak belirlediğimiz
okulların bulunduğu mahallelerde,
Boykot için FORUMlar
düzenlenerek veliler, öğrenciler
ve eğitim emekçileri ile birlikte
boykot çalışmaları planlamalı ve
yürütülmeli.
u Boykot çalışmaları
kapsamında, zorunlu din
derslerinin kaldırılması talebiyle
imza toplama çalışmaları gibi
etkinlikler düzenlenmeliyiz.
Farklı etkinliklerle kampanyamızı
zenginleştirmeliyiz.
u Boykot çalışmasının
genel duyurusu için yerel
basını, internet medyasını
bilgilendirme noktasında ziyaretler
gerçekleştirilmeli, sosyal medya
başta olmak üzere boykot
çalışmasının amaç ve hedefleri
tüm imkanlar kullanılarak
Metal işçisinin yanındayız!
A
KP iktidarı Metal işçilerinin grevini
“milli güvenlik” gerekçesiyle 60 gün
durdurma kararı aldı. İktidarın derdi “milli
güvenlik” değil, “sermayenin güvenliği”dir.
İktidar patronların iktidarıdır.
Ama daha da ötesidir!..
Eğitimdeki gerici hamleler, hırsızların
ve katillerin aklanması, iç güvenlik
yasa tasarısı gibi, grev yasaklamaları
da AKP’nin diktatörlük inşasının bir
adımıdır. Tümü emekçileri susturmak,
itaat eden bir toplum yaratmak,
sermayeyi palazlandırmak, sömürüyü
katmerlendirmek içindir.
Daha önce cam işkolunda olduğu
gibi, metal işçilerinin grevi de bu yüzden
durduruldu. Zira, çalışma hayatı ve hak
alma mücadelesi açısından lokomotif işlevi
gören, imalat sanayi içinde en yüksek
örgütlülük oranına sahip olan metal
işçilerinin kararlılığı patron örgütü MESS’i
(Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası)
dağıtmaya başlamıştı. Patronların bazıları
MESS’ten ayrılmıştı.
Patronların en saldırgan örgütlerinden
olan MESS’in şu ya da bu düzeydeki
yenilgisi ne sermaye sahipleri, ne de
sermayenin devleti tarafından kabul
edilebilirdi. Uyduruk bir “milli güvenlik”
bahanesi yaratılarak grev durdurmanın
sebebi budur. Bu devlet, işçilerin en
ufak bir kazanımına bile tahammül
edememektedir!
AKP bir kez daha emek düşmanı ve
sermaye işbirlikçisi yüzünü
dışa vurdu. Bakanlar Kurulu
MESS’in bir birimi gibi
hareket etti. Patronların önüne
yattılar! Bu kararı tanımıyoruz!
Bültenimiz hazırlanırken bazı
fabrikalarda işçilerin başlattığı işgal
sürüyordu. Birleşik Haziran Hareketi
olarak, işgaller de dahil olmak üzere
işçilerin her kararını destekleyeceğimizi,
sürecin her aşamasında direnişteki
işçilerin yanında olacağımızı duyuruyoruz!
Direniş bölgelerindeki tüm HAZİRAN
meclislerini harekete geçmeye, işçilere
destek olmaya çağırıyoruz. Bütün Birleşik
Haziran Hareketi, iktidarın direnişteki
işçilere yönelik saldırıları karşısında
seferberliğe hazır olmalıdır.
Grev yasağına son!
HAZİRAN, metal işçisinin yanında!
Biz kazanacağız!
anlatılmalı.
u 9-13 Şubat haftasını ve
özellikle de BOYKOT gününü
özgürlük ve aydınlanma
haftasına çevirmek için, alternatif
programlarımızı oluşturmalıyız.
Çocuk tiyatrolarından, alternatif
derslere kadar o haftayı ve
BOYKOT gününü sokak
eylemleriyle birlikte, çocuklara
yönelik kültürel-sanatsal
etkinliklerle desteklemeliyiz.
Aileleri boykotumuzun aktif
bileşenleri haline getirmeliyiz.
13 ŞUBAT UYARI BOYKOTU,
adı üstünde, iktidara uyarı ve bir
başlangıç olacak. Artık herkes
görecek ve bilecek ki Haziran
Meclislerinin, Hazirancıların
olduğu hiçbir yerde okullara
el konulamaz, okullarımız
imam hatipleştirilemez, hiçbir
çocuğumuz zor ve baskı altına
alınamaz.
BOYKOT için bir adım daha!
HAYDİ!
AKP iktidarı emekçilere ve yoksul halka
yönelik topyekûn bir saldırı sürdürüyor.
Önceki hafta hırsızları ve katilleri
utanmazca akladılar. HAZİRAN ise
sokağa dökülerek tepkisini gösterdi...
Şimdi halkın sokağa dökülmesini
engellemek için ‘İç Güvenlik Yasası’ diye
yeni bir diktatörlük adımı atmak istiyorlar.
Beceremeyecekler. Direneceğiz.
Mücadelemiz büyüyerek sürecek...
Bizim mücadelelerimiz büyürken, bir
yandan da seçim tartışmaları sürüyor.
Bu doğaldır. Zira önümüzdeki seçimler
ülke açısından belirleyici bir önem
taşımaktadır.
HAZİRAN’ın bileşenleri ortak bir seçim
tavrı belirleme iradesini ortaya koydu.
Ancak seçim tartışması önümüzdeki
boykot sürecini etkilememelidir. Bu
sebeple, seçime dair bir dokümanı
boykotun ardından tüm meclislerimizde
tartışılmak üzere dolaşıma sokacağız.
HAZİRAN, seçim tavrını meclislerindeki
demokratik tartışmalarla belirleyecek ve
tüm halkımıza duyuracaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
649 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content