close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
30/01/2015
DUYURU
HATALI TIBBİ MALZEME FATURALANDIRILMASI HK
SUT eki EK-3 tıbbi malzeme listelerinde SUT kodu ve alan tanımı ile birlikte bulunan ve
yatarak tedavilerde kullanılan bir kısım tıbbi malzemelerle ilgili olarak bazı sağlık hizmeti
sunucularınca;
“SUT eki listelerde yer alan malzemelerin, MEDULA-Hastane uygulamasına serbest
kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.” hükmü ile
“Bedeli Kurumca karşılanmayan işlemlere ait tıbbi malzeme bedelleri Kurumca
karşılanmaz.” hükmünün göz ardı edildiği ve
SUT eki EK-3 listelerinde SUT kodu ve alan tanımı bulunmasına rağmen alan tanımı
niteliklerine haiz olmayacak şekilde başka ürünlerin MEDULA-Hastane uygulaması üzerinden
Kurumumuza faturalandırıldığı tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmalar neticesinde Kurumumuza hatalı faturalandırıldığı tespit edilen tıbbi
malzeme SUT kodları ve alan tanımları aşağıda belirtilmektedir.
1.1. SUT eki EK-3/E-1 “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler”
listesinde;
102.790
Servikal Korpektomi Kafes, Rigid, Titanyum, Mesh
102.795
Servikal Korpektomi Kafes, Rigid, Titanyum, Blok
102.800
Servikal Korpektomi Kafes, Distractable, Titanyum
102.801
Servikal Korpektomi Kafes, Distractable, Titanyum, Plaklı
102.805
Servikal Korpektomi Kafes, Distractable, Peek
102.810
Servikal Korpektomi Kafes, Distractable, Peek, Plaklı
102.695
Servikal İnterbody Kafes, Rigid, Titanyum, Mesh
102.696
Servikal İnterbody Kafes, Distractable/Expandable, Titanyum
102.700
Servikal İnterbody Kafes, Rigid, Peek, Standart
102.701
Servikal İnterbody Kafes Distractable/Expandable Peek
102.705
Servikal İnterbody Kafes, Rigid, Karbon, Standart
102.706
Servikal İnterbody Kafes Distractable/Expandable Karbon
102.710
Servikal İnterbody Kafes, Rigid, Titanyum, Blok
102.715
Servikal İnterbody Kafesr, Rigid, Peek, Korpus Plaklı
102.716
Servikal İnterbody Kafes, Sıfır Profilli Kilitli Plak Peek-Titanyum
102.720
Servikal İnterbody Kafes, Rigid, Peek, Titanyum Bıçaklı
103.104
Servikal Füzyon İmpiantı (Servikal İnterbody Kafes, Rigid, Peek, Standart,Sentetik Greftli )
102.990
Servikal Anterior Disk Protezi, Komple Cocr + Polietilen, Bioaktif Kaplama
102.995
Servikal Anterior Disk Protezi, Komple Cocr + Polietilen, Por Kaplama
103.000
Servikal Anterior Disk Protezi, Komple Metal On Metal
103.005
Servikal Anterior Disk Protezi, Komple Elastik Blok, Silikon Elastomer
103.010
Servikal Anterior Disk Protezi, Komple Titanyum
103.015
Servikal Anterior Disk Protezi, Cocr, Korpektomi Modeli Komple
103.020
Servikal Anterior Disk Protezi, Metal On Metal, Metal-Metal Komple
Adres: Ziyabey Caddesi No:6 PK:06510 Balgat/ANKARA
Tel:0312 207 78 03
Faks:0312 207 87 79
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ecz. P.AKBAY Şb.Md.G.Y.
Elektronik ağ: www.sgk.gov.tr
1/2
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
103.031
Servikal Anterior Disk Protezi, Cocr + Polietilen, Poly İnsert İle Birlikte Komple
Servikal Anterior Disk Protezi, Peek, Poly İnsert İle Birlikte, İnferior/Superior Plaklar Ve
Sabitleme Vidaları İle Set
Servikal Anterior Disk Protezi, Titanyum + Polietilen, Por Kaplama Komple
102.785
Lomber İnterbody Kafes, Rigid, Allogreft, Plif
103.065
Lomber Epidural Diskektomi, Guide Kateteri
103.070
Lomber Epidural Diskektomi, Girişim İğnesi
103.025
103.030
1.2. SUT eki EK-3/N-1 “Allogreft Ürün Grubu” listesinde tanımlı bulunan allogreftler;
1.3. SUT eki EK-3/I “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler” listesinde;
KV1149
Radyofrekans Cerrahi Ablasyon Probu
1.4. SUT eki EK-3/F-2 “Ortopedi Ve Travmatoloji Branşı Artroskopi Ve Eklem Cerrahisi
Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler” listesinde;
AE1961
AE1971
AE1981
AE1982
Hücresiz Kıkırdak Matriksleri (Kemik Ve Kıkırdak Büyümesi İçin Ayrı Özellikte Üç Katlı
Matriksler)
Hücresiz Kıkırdak Matriksleri (Kemik Ve Kıkırdak Büyümesi İçin Ayrı Özellikte Matriksler,
Kollajen Bazlı)
Hücresiz Kıkırdak Matriksleri (Kemik Ve Kıkırdak Büyümesi İçin Ayrı Özellikte Matriksler,
Hyalüronik Asit Bazlı)
Hücresiz Kıkırdak Matriksleri (Kemik Ve Kıkırdak Büyümesi İçin Ayrı Özellikte Matriksler,
Chitosan Bazlı)
1.5. SUT eki EK-3/T “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi
Malzemeler” listesinde;
AN1260
Disposable Eksternal Soğutma Pedleri (Erişkin)
Bu kapsamda, Kurumumuz mevzuatına aykırı olarak MEDULA-Hastane uygulaması
üzerinden Kurumumuza fatura edilen tutarlar yersiz ödeme ve Kurum zararı olarak
değerlendirilerek gerekli kesinti işlemleri yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir.
Sağlık Uygulama Tebliğinin amir hükümleri göz ardı edilerek yapılan hatalı işlemler
hakkında gerekli idari, mali ve hukuki işlemler kararlılıkla ve hızlıca sürdürülmektedir.
Bilgilerinize önemle rica olunur.
Adres: Ziyabey Caddesi No:6 PK:06510 Balgat/ANKARA
Tel:0312 207 78 03
Faks:0312 207 87 79
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ecz. P.AKBAY Şb.Md.G.Y.
Elektronik ağ: www.sgk.gov.tr
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content