close

Enter

Log in using OpenID

Anlaşma Yapılan Kurumun Bölüm, Mevlana Kurum Koordinatörü S

embedDownload
Sorumlular
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörlü
ğü
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
İş Akış Şeması
Bölüm koordinatörlükleri tarafından anlaşma yapılmak istenen yurt
dışındaki üniversiteler belirlenir.
Mevlana Değişim Programı koordinatörlüğü tarafından yurt
dışındaki üniversite için YÖK’e tanınırlık sorulur.
YÖK'ten gelen tanınır ifadesinden sonra Mevlana Değişim Programı
Koordinatörlüğü karşı kurumun koordinatörlüğü ile protokol
görüşmelerine başlar.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü karşı üniversitenin
koordinatörlüğü ile protokol belgesini düzenler ve rektör
düzeyinde imzalanan belge karşı üniversiteye imza için gönderir.
Karşı üniversite protokolü imzalar ve 1 nüshasını Selçuk
Üniversite'sine geri gönderir.
Her iki
kurumun
rektörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörlüğ
ü
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Süreç tamamlanır ve sisteme kaydı gerçekleştirilir.
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
632 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content