close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılı bilgi için - Necmettin Erbakan Üniversitesi

embedDownload
PANEL
Göç'ün 50’nci Yılı
Avrupa Türk Diasporası
ve Bölgesel Kalkınmalara Katkısı
Hollanda Örneği
25 Şubat 2015
Saat: 10:00 – 13:30
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EROL GÜNGÖR TÜRK DİASPORASI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Dere Aşıklar Mh. Demeç Sk. No 42
42140 Köyceğiz Kampüsü
Meram, Konya, TURKEY
PROGRAM - Taslak
10:00 – 10:15 Kayıt
10:15 – 10:45 Açış Konuşmaları
Prof.Dr. Abdülkadir BULUŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
Doç. Dr. Kudret BÜLBÜL (Teyid bekleniyor)
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
Mustafa KABAKCI
Konya Milletvekili
Prof. Dr. Vedat BİLGİN
Başbakan Eski Başdanışmanı
10:45 – 13:30 / PANEL :
Göç’ün 50. Yılı: Avrupa Türk Diasporası ve Bölgesel Kalkınmalara Katkısı, Hollanda
Örneği
BÖLÜM 1
Moderatör
Prof. Dr. Murat ÇEMREK
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Önder KUTLU
Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN
Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Metin AKSOY
Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
BÖLÜM 2
Moderatör
Doç. Dr. Birol MERCAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
Drs. Veyis GÜNGÖR
Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı
Bob van DILLEN
Migration and Development Civil Society Network (MADE) Koordinatörü
Latif SELVİ
Konya Sivil Toplum Platformu Başkanı
Ali İhsan ÜNAL
Türkiye Hollanda Dostluk Vakfı Başkanı
Sorular ve Cevaplar ve Kapanış
Avrupa Türk Diasporası ve Bölgesel Kalkınmalara
ekonomik, sosyal ve kültürel katkısı
ETKİNLİGİN KISA TANIMI:
“Diaspora” kavram olarak gittikçe yaygınlaşmakta ve diaspora olarak tanımlanan toplum
ve gruplar her geçen gün küresel gündemde ağırlığını hissettirerek etkili olmaktadır.
Diaspora gruplarının oluşturduğu gündemlerden bir tanesi de Küresel Göç ve Kalkınma
Forumu kapsamında karşımıza çıkmaktadır. Forum; Birleşmiş Milletler himayesi ve
Türkiye dönem başkanlığında 2015’in Ekim ayında İstanbul’da yapılacaktır. Forum üç
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, sosyal gruplar ve aktivistlerin katıldığı günlerdir.
İkinci bölüm, Sivil Toplum Günleri’dir. Üçüncü bölüm ise hükümetlerarası bölümdür. Her
bir bölüm iki gün sürmektedir. Forum’un ikinci bölümünde yani Sivil Toplum Günleri
çerçevesinde Avrupa Türk Diasporasının Avrupa ülkeleri ve Türkiye’ye yaptıkları katkılar
da ele alınacaktır. Bu foruma, hazırlık teşkil bağlamında değerlendireceğimiz ‘Avrupa Türk
Diasporasının Bölgesel Kalkınmalara Katkısı Panali’nin ilki Konya’da yapılacaktır. Avrupalı
Türk Diaspora’sını oluşturan kitlenin önemli bir bölümünün Konya ve çevresinden göç
edenlerden oluşması ve bu grubun aidiyet duydukları bölgeye çeşitli yardım ve yatırım
yapmaları sözkonusu çalıştayın Konya’da yapılmasını beraberinde getirmiştir.
ETKİNLİK FAALİYETİ:
Konya’da organize edilecek Panel’de öncelikle Avrupa Türk Diasporasının anavatan
Türkiye’ye yaptıkları ekonomik ve sosyal katkılar ve Küresel Göç ve Kalkınma Forumu’nun
amaçları ve faaliyeteri ele alınacaktır. Panelde sunumlar ve devamında katılımcılarla
interaktif tartışma yapılacaktır. Sunumlarda Avrupa Türk Diasporasının Türkiye’deki
akrabaları başta olmak üzere bir çok alanda yaptıkları yatırım ve para aktarımı yanısıra,
girişimcilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri projelerden de
örnekler verilecektir. Devamla eğitimlerini Avrupa ülkelerinde tamamlamış, donanımlı
üçüncü nesil Avrupalı Türk gençlerinin geri dönüp ebeveynlerinin doğduğu ülke Türkiye’ye
bilgi, deneyim ve teknoloji ile yapmaya çalıştıkları katkılar da ele alınacaktır.
ETKİNLİGİN AMACI:
Göç ve Kalkınma tartışmasının kaçınılmaz aktörü olan diaspora grupları bir taraftan içinde
yaşadıkları ülkeler diğer taraftan aidiyet duydukları ülkelerin kalkınmalarına katkıda
bulunmaktalar. Çin diasporasının Çin'i bir dünya üssü ülke haline getirdigi, Hint
diasporasının ise Hindistanı dünyanın yazılım merkezi haline taşıdığı ve Yahudi
diasporasının ise İsrail’i dünya inovasyon merkezi haline getirdiği ilk akla gelen diaspora
örnekleridir. Bu bağlamda sadece Avrupa’da yaşayan ve yerleşik hayata geçmiş ve
sayıları milyonlara varan Türkiye kökenli insanımız bulunmaktadır. Panel’in öncelikli
amacı, göçmenlikten diasporaya geçiş sürecinde olan bu grubun başta anavatan Türkiye
olmak üzere, kültür ve medeniyet coğrafyamızın ulaştığı ülke ve gruplara uzanan bir
alanda, bir “Avrupa Türk Diaspora Vizyonu ve Bilincinin” oluşturulmasına katkıda
bulunmaktır.
ETKİNLİGİN HEDEF KİTLESİ:
Panel’in hedef kitlesini öncelikle uluslararası Kalkınma İşbirliği ve diaspora grupları
alanında çalışan ve ilgi duyan akademisyen, öğrenci, sivil toplum yöneticisi, gazeteci,
yazar ve araştırmacılar başta olmak üzere bu alanda çalışma yapan ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları mensupları oluşturmaktadır.
UYGULAMA VE METODLAR:
Panel, Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi, Migration and Development Civil Society
Network (MADE) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Erol Güngör Türk Diasporası
Merkezi
işbirliği
ile
gerçekleşecektir.
Uygulama
ve
Araştırma
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content