close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar için tıklayınız - Bülent Ecevit Üniversitesi

embedDownload
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Yrd.Doç.
Doçent
ANABİLİM DALI
Profesör
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul
Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;
1- T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
2- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,
3- Üç adet fotoğraflarını,
4- Başvuracak adayların başvuru formunu(Buradan indirebilirsiniz)
5- Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör
Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,
6- Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde,Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört)
nüsha halinde
a) Özgeçmişlerini,
b) Yayın listelerini,
c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte
müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT :- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan
" Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde
belirtilen şartları sağlamış olmaları,
- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Doku tipleme, akım sitometre ve otoimmün testlerinde tecrübeli olmak, Koroner arter ektazisi ve
ateroskleroz etiyolojisi konularında moleküler ve immünolojik çalışmaları olmak.
1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
UYGULAMALI PSİKOLOJİ
1
Klinik psikoloji alanında suç davranışı üzerine doktora çalışması olmak.
UYGULAMALI PSİKOLOJİ
1
Endüstriyel ve örgütsel psikoloji alanında doktora çalışması olmak.
1
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü veya Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği bölümü mezunu
olmak.Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
ÜRETİM METALURJİSİ
1
Çeliklerin galvanizlenmesi alanında çalışmaları olmak.
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
1
Doktorasını Fizik Eğitimi alanında yapmış olmak. Fizik programı eğitimi ve uygulamalarının
bilimsel süreç becerileri yönünden incelenmesi alanında çalışmaları olmak.
EĞİTİM YÖNETİMİ,TEFTİŞİ,PLAN.VE EKONOMİSİ
1
Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak, özel öğretim kurumlarındaki sınıf
öğretmenlerinin ideolojileri ve eğitimin ideolojik boyutlarına ilişkin çalışmaları olmak.
TÜRKÇE EĞİTİMİ
1
Doktorasını Türkçe Eğitimi alanında yapmış olmak. Osmanlı döneminde yabancılara türkçe
öğretimi alanında çalışmaları olmak.
1
Farklı kültürel uygulamaların ekinezya türlerinin bazı verim ve kalite özelliklerine etkisi konusunda
çalışmaları olmak.
GÖKÇEBEY M.M.ÇANAKÇI MYO
BAHÇE TARIMI
20.02.2015 TARİHLİ SÖZCÜ GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR.
SON BAŞVURU TARİHİ : 06.03.2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
50 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content