close

Enter

Log in using OpenID

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI AMERİKAN KÜLTÜRÜ

embedDownload
üzere on iki Anabilire Dalı ve bir bilim dalından
öğretmenliğin yanı sıra birçok sektörde
oluşmaktadır.
(Bakanlıklarda, bankalarda, turizm vs.) iş
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne bağlı
bulabilmektedirler.
Anabilim dalları bağımsız ders programı
uygulamaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin
Anabilim Dallarının belirledikleri programa ek
olarak Latince, Mitoloji, Antik Edebiyat, Avrupa
Tarihi, Dilbilim Temel Kavramları, Hollanda Dili
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE
EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim
ve Grameri, Estetik ve Sanat Felsefesi gibi
Dalında dört yıllık lisans eğitimine hak kazanan
bölümün açtığı ortak zorunlu dersler ile diğer
öğrencilerin Yabancı Diller Yüksek Okulu'nca
bölüm/anabilim dallarından belirledikleri
verilen İngilizce yeterlik sınavında başarılı
dersleri de zorunlu/seçmeli olarak almaları
olmaları zorunludur. Çeviri dersleri dışındaki
sağlanmaktadır.
dersler İngilizce yapılmaktadır. Lisans eğitiminin
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ANABİLİM DALI
verilmektedir. Öğrenciler ikinci yıldan itibaren
ilk yılında İngilizce dil eğitimine büyük önem
ileri düzeyde İngilizce derslerine ek olarak
edebiyat türlerine giriş dersleri ve Amerikan
Eğitim ve öğretim faaliyetini lisans ve lisansüstü
romanı, şiiri ve tiyatrosu dersleri alırlar. Bu
düzeyde gerçekleştiren Alman Dili ve Edebiyatı
derslerde Amerikan kültürü ve tarihi ile ilgili
Anabilim Dalı, Dil ve Tarih - Coğrafya
bilgiler de verilmektedir. Öğrencilerin belli bir
Fakültesi'nin kuruluşundan günümüze kadar
konuda bağımsız araştırma ve inceleme
kültür ve bilim hayatımıza önemli katkılar
yapabilmelerini sağlamak amacı ile özel bir
sağlamış olup, Türkiye'de Alman Dili ve
çalışma olarak bir bitirme ödevi hazırlamaları
Edebiyatı Anabilim Dalı adı altında kurulan ile
gerekmektedir. Öğrenciler bu bitirme tezlerini
Germanistik kürsüsüdür.
Anabilim Dalına ait derslerinden seçtikleri bir
Kurucusu ve ilk yöneticisi Prof.Karl Steuerwald'tir.
ikinci Dünya Savaşı sırasında Türk-Alman siyasi
ilişkilerinin kesintiye uğraması üzerine 1944'te
Karl Steuerwald Türkiye'den ayrılınca Anabilim
Dah'nın yönetimi önce Prof. Dr. Melahat
Özgü'ye (1944-1950), arkasından Ord. Prof.
Rudolf Fahrnere geçmiş (1950-1958). Daha
sonraki dönemlerde Anabilim Dalı, sırasıyla
Prof.Dr. Yaşar Önen, Prof. Dr. Vural Ülkü, Prof. Dr.
Nevin Selen ve Prof. Dr. Gürsel Aytaç tarafından
yazar veya kültürel araştırma konusu üzerine
hazırlarlar. Ayrıca 3. ve 4. sınıf öğrencilerine
fakültemiz tarafından İngilizce Öğretmenliği
Sertifikası'na yönelik bir program
uygulanacaktır. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı mezunları ilköğretim okullarında
ve liselerde, üniversitelerde, bakanlıklarda,
bankalarda ve çeşitli özel okul ve şirketlerde
öğretim elemanı ve dil bilen eleman olarak
görev yapmaktadırlar.
yönetilmiştir.
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda lisans
Alman edebiyat tarihi, Alman kültür tarihi,
FRfiNSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
ANABİLİM DALI
dilbilim ve çeviri dersleri okutulmaktadır.
Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Dil ve
Lisansüstü düzeyde ise edebiyat bilimi, dilbilim
Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kuruluş tarihi olan
düzeyinde, ağırlıklı olarak Alman dil tarih,
ve Mediävistik alanlarında programlar
1936'dan bu yana, öğretime devam
açılmaktadır.
etmektedir.
Öğretmenlik formasyon derslerini de alan
Lisans düzeyinde Fransız dilinin öğretimi, ilk iki
öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra
yılda önemli bir yer tutmakta ve ağırlıklı olarak
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
44 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content