close

Enter

Log in using OpenID

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ - Hacettepe Üniversitesi

embedDownload
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
ANTROPOLOJİ
BÖLÜMÜ
Antropoloji Bölümü ERASMUS, FARABİ
ve MEVLANA Öğrenci Değişim Programı
çerçevesinde Ulusal ve Uluslararası
üniversiteler ile işbirliği içerisindedir. Ulusal
ve uluslararası anlaşmaların sayısı her eğitim
döneminde artmaktadır.
Değişim programlarının dışında bölüm
hocalarımız İtalya, İngiltere, Almanya ve
Japonya’da Biyolojik Antropoloji alanında
hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora
araştırmalarında eş danışmanlık yapmaktadır.
ARAŞTIRMA
ŞTIRMA KONULARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adli Antropoloji
Eski İnsan
İ
Toplumlarının Yaşam
Biçimleri
Paleodemografi
Paleopatoloji
Dişş Antropolojisi
Ölü Gömme Gelenekleri
Paleodiyet
Antik DNA(aDNA) Analizleri
İzotop Analizleri
Asıl ve Eser Element Analizleri
Sosyo/Kültürel Antropoloji
AKADEMİK
AKADEM PERSONEL
Sözcük anlamı insan bilimi olan antropoloji,
insanı, toplumu ve kültürü çalışmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi çatısı altında ilk
kurulan bölümlerden biri olan Antropoloji
Bölümü, 1971’den beri akademik hayatın
içindedir. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüz
bünyesinde üç farklı seviyede Lisansüstü
eğitim sürdürülmekte ve Üniversitemizin beş
fakültesinde bulunan farklı bölümlere seçmeli
Antropoloji dersleri verilmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Adres: Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü 06800 Beytepe Ankara
Telefon: 297 8225
Faks: 299 2147
e-posta: [email protected]
http://www.antropoloji.hacettepe.edu.tr
•
•
•
•
•
•
•
•
Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal
Prof. Dr. Metin Özbek
Doç. Dr. Ömür Dilek Erdal
Yrd. Doç. Dr. Kameray Özdemir
Öğr.
ğr. Gör. Dr. Gülfem Uysal
Öğr.. Gör. Dr. Elif Başak
Ba
Altınok
Araş. Gör. Dr. Ali Metin Büyükkarakaya
Araş. Gör. Meliha Melis Koruyucu
PROGRAMLAR
BÜTÜNLEŞİK DOKTORA
MEZUNLARIMIZ
YÜKSEK LİSANS
Antropoloji Anabilim Dalı Bütünleşik
Doktora programı dört yıllık Lisans eğitimini
başarıyla tamamlamış öğrencilerin akademik
çalışmalara hızlıca kazanılabilmesini
amaçlamaktadır.
Antropoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans,
Doktora ve Bütünleşik Doktora Programları
mezunlarımız akademik kurumların yanı sıra
Antropoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans
programı insanlar, toplumlar ve kültürleri,
biyolojik ve kültürel çeşitliliği açısından
bütüncül yaklaşımla inceleme, araştırma ve
değerlendirmeye yönelik bir eğitim
programına sahiptir. Bu çerçevede insana,
topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve
çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik
kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi
hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini
benimseyen; farklı düşünce ve kültürlere açık,
yaratıcı ve eleştirel düşünebilen kişileri
yetiştiren bir programdır.
DOKTORA
Doktora programımız antropoloji alanıyla
ilgili bilgi birikiminin geliştirilebilmesi için
olanak sağlama, bağımsız araştırma yapma
yeteneği kazandırma, bilimsel bulgu ve
bilgileri derinlemesine bir bakış açısıyla
irdeleyerek yorum yapma ve sentezlere
ulaşmak için gerekli yeteneği kazandırmak,
özgün ve yaratıcı bir bilimsel araştırma
yapabilme özelliğini kazandırmayı
amaçlamaktadır.
BİYOLOJİK ANTROPOLOJİ
LABORATUVARI
Bölümünde yer alan Biyolojik Antropoloji
Laboratuvarı Anadolu’nun en zengin iskelet
koleksiyonuna sahiptir. Biyolojik Antropoloji
Laboratuvarı farklı dönemlere tarihlendirilen
eski insan kalıntıları ve teknik donanımı
sayesinde öğrencilerin akademik
gelişimlerine ve uluslararası düzeydeki
araştırmacılara çalışma imkânı sunmaktadır.
Uluslararası Kuruluşlar (BM, WHO,
UNICEF)
• Kamu Kuruluşları (Devlet Planlama
Teşkilatı, Belediyeler)
• Milli İstihbarat Teşkilatı
• Müzeler, Sanat Galerileri, Kütüphaneler,
Arşivler
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Basın Yayın Kuruluşları
• Belgesel Sinemacılık
• Turizm ve Kültür Turizmi
• Yayınevleri
• Reklamcılık
• Halkla İlişkiler
• İnsan Kaynakları Uzmanlığı
• Yönetim ve Pazarlama
• Araştırma Şirketleri ve Araştırmalar
(Kamu Araştırmaları, Pazar Araştırmaları
vb.)
• Toplumsal Projeler (Sosyal Sorumluluk,
Kalkınma, Kentsel Dönüşüm, Çevre
Koruma, Sanat vb.)
•
gibi kuruluş ve projelerin kapsamı
içinde çalışma alanları
bulabilmektedirler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
435 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content