close

Enter

Log in using OpenID

148. Sorumluluk Beyanı

embedDownload
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY, 2014/Yıllık
20.02.2015 20:00:27
Sorumluluk Beyanı
ZEYNEP
1 YILDIRIM
GÜNDOĞDU
MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ
2 MURAT KAYMAN
GENEL
MÜDÜR
AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
20.02.2015
19:11:27
20.02.2015
19:12:34
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 20/02/2015
KARAR SAYISI : 4
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ : II NO :14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ
GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış Seri II, No:14.1
"Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde
hazırlanan ve 31.12.2014 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait finansal
tabloları ve raporları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde,
finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama
veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek
her hangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde,
tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların aktifleri, pasifleri, finansal durumu
ve k r ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun
işin gelişimi ve performansını, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları
hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
İstanbul,
20/02/2015
Saygılarımızla,
Denetim Komitesi Başkanı
Selçuk YENER
Genel Müdür
Murat KAYMAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
121 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content