close

Enter

Log in using OpenID

: Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle

embedDownload
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı
Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su
: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
: Turkcell Plaza, Meşrutiyet Cad. No:71,
Tepebaşı 34430 İstanbul
: Tel: (212) 313 1000
Fax: (212) 292 9322
: Tel: (212) 313 1888
Fax: (212) 292 9322
Tarih
: 27.05.2014
Konu
: Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle
Özelleştirilmesi İhalesi’ne Ön Yeterlilik Başvurusu
Borsa İstanbul Başkanlığına
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Turkcell’in %55 iştiraki İnteltek1 ve %100 iştiraki Talih Kuşu’nun2 oluşturduğu ortak girişim grubu
“Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesi’ne (Milli Piyango)” ön yeterlilik
başvurusunda bulunmuştur.
1
2
İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.
Talih Kuşu Altyapı Hizmetleri A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
416 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content