close

Enter

Log in using OpenID

boşanma - Tokyo Camii

embedDownload
TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ
27 Şubat 2015
BOŞANMA
Değerli Müminler!
Allahın rızası gözetilerek yapılan evlilik, başlı
başına bir ibadettir. Aile için yapılan harcamalar
da, sadakaların en faziletlilerinden birisidir. Aile
mukaddes bir yuvadır. Böyle bir kudsiyeti
barındıran evliliğin, meşru olmayan sebeplerle
bozulması; gönüllerde yıkım, fikirlerde çözülme
ve duygularda aşınma meydana getirir.
OF ISLAM
Yüce dinimizin, devamını istediği aile
yuvasının yersiz ve gereksiz sebeplerle yıkılıp
dağıtılması toplumsal bir afete dönüşmektedir.
Boşanma oranlarında son
yıllarda maalesef ciddi bir
artış gözükmekte; aile
yapısı, üzülerek ifade
edelim ki, büyük bir ateş
çemberi
içine
sürüklenmektedir.
Sevgili
Peygamberimiz
Efendimizin;
“Allah
medyanın da aile konusunda ahlaka mugayir
yayınları ve gayri meşru yaşantıları özendirmesi
de boşanmanın fitilini ateşleyen önemli
etkenlerdendir.
Kıymetli Müminler!
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, ailenin mutlu
bir şekilde devamı ve yuvanın yıkılmaktan
ISkurtulması
EASY için çok önemli tavsiyeler ihtiva
etmektedir.
Bir
âyet-i
Kerime’de;
全体規則)
katında
en
sevimsiz
1
helal” olarak nitelediği
boşanma ile milli ve
manevi duygular zayıflamakta; taraflar, duygusal
yönden hayal kırıklıklarına uğramaktadırlar.
Ailenin dağılması ile aslında, en büyük tahribat;
eşlerin yanında, çocuklar üzerinde meydana
gelmektedir.
Aziz Müslümanlar!
Millî ve manevî değerlerimizin âdeta
dinamitlenmesi manasına gelen boşanmanın
başlıca
sebepleri
bencillik,
saygısızlık,
sorumsuzluk, büyüklerin tecrübelerinden istifade
etmeme ve maneviyat eksikliğidir. Ekonomik
sorunlar, aile içi şiddet ve iletişim bozukluğu da
boşanmada rolü olan problemlerdir. Adeta bir
kasırga şiddeti ile boşanmaları körükleyen
iletişim
araçlarının
yanlış
amaçlar
için
kullanılması da çok ciddi bir sorundur. Kuşkusuz,
“Hanımlarınızla iyi ve güzel geçinin.
Onlardan hoşlanmadınızsa, bilin ki sizin
hoşlanmadığınız
bir
şeye, Allah çok hayır
koymuş
olabilir” 2
buyrulur.
Mutlu bir evliliğin
kurulması
ve
boşanmaların önlenmesi,
ancak fedakârlık, sabır,
şükür,
sorumluluk,
kanaatkârlık,
saygı,
hoşgörü, haklara riayet ve
zerafet gibi ahlâkî ve
insanî erdemlere sahip
olmakla mümkündür. Saygı ve sevgi temeline
dayalı bir yuvanın sadece dünyaya dönük değil,
ahiret eksenli inşası da çok önemlidir. Aile
konusunda en değerli örneğimiz âlemlere
rahmet sevgili Peygamber Efendimizdir. O’nun
hayatını öğrenmek, ahlâkını ahlâk edinmek;
yuvamıza huzur getirecektir.
Hutbemi sevgili Peygamberimizin boşanma
hakkındaki önemli bir uyarısı ile bitirmek
istiyorum:
“Evleniniz, (fakat meşru bir sebep yokken)
boşanmayınız. Şüphesiz boşanma sebebiyle Arş-ı
alâ titrer.”3
2
1
Ebû Dâvûd, Sünen, Talak 3
3
Nisa:4/19
Camiu’s-Sağir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
557 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content